Obsługa nowego symbolu rubla rosyjskiego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli szukasz Obsługa nowego symbolu waluty rubla masz szczęście. Ze względu na ukończenie aktualizacji do systemu Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i systemu Windows Server 2012 można teraz wprowadzania, wyświetlanie, drukowanie i Użyj nowego symbolu jako domyślnego symbolu do danych w formacie walutowym rosyjskiego. Więcej informacji na temat aktualizacji.

Uwaga : Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP , aktualizacja nie jest dostępna dla systemu Windows XP.

Symbol nowego rubla rosyjskiego

Niektóre zmiany w ramach aktualizacji

Wpisywanie symbolu bubla

Jeśli nie masz klawiatury, która obsługuje symbol rubla, możesz wstawiać symbol waluty rubla przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Za pomocą skrótu klawiaturowego Alt+X: Wpisz 20BD, a następnie przytrzymaj klawisz ALT i naciśnij klawisz X. (Metoda obsługiwana w programie OneNote, w programie Outlook, jeśli używanym edytorem jest program Word, oraz w programie Word).

    Ważne : Niektóre aplikacje pakietu Office, takie jak PowerPoint, nie można przekonwertować Unicode kody znaków. Jeśli potrzebujesz znaku Unicode i jest używany jeden z programów, których nie obsługuje znaków Unicode, aby wprowadzać znaki, które są potrzebne za pomocą Tablicy znaków .

  • Wstawianie symbolu: Kliknij pozycję Wstaw > Symbol. Metoda obsługiwana w programach Excel, InfoPath, OneNote, Outlook (jeśli używanym edytorem jest program Word), PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer i Word.

    Porady : 

    • Jeśli na liście nie ma symbolu, który chcesz wstawić, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

    • Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Za pomocą tej listy wybierz znak z rozszerzonej listy znaków językowych, obejmującej znaki alfabetu greckiego i rosyjskiego (cyrylicy), jeśli są dostępne.

Drukowanie symbolu rubla

Jeśli drukarka nie zawiera nowego symbolu waluty rubla w żadnych ze swoich rezydentnych czcionek, zamiast symbolu waluty rubla jest drukowane puste pole. Skontaktuj się z dostawcą drukarki, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zaktualizowane czcionki drukarki zawierające nowy symbol waluty rubla. Możesz także dostosować ustawienia drukarki, aby nie używała rezydentnych czcionek. Poszukaj opcji o nazwie Drukuj czcionki jako grafikę we właściwościach ustawień drukarki.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×