Obraz nie jest proporcjonalnie skalowany

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nieproporcjonalnie zmieniono rozmiar obrazu. Obraz będzie zniekształcony po wydrukowaniu lub opublikowaniu w sieci Web.

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Automatyczna poprawka

Ponowne skalowanie obrazu     Jeśli zostanie kliknięta ta poprawka, program Microsoft Publisher wyskaluje obraz proporcjonalnie. Program Publisher użyje najmniejszego wymiaru (szerokości lub wysokości) jako podstawy, a następnie zredukuje drugi wymiar, tak aby obraz był proporcjonalny.

Ręczna poprawka

Aby ręcznie rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Precyzyjne ponowne skalowanie obrazu

  1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Formatuj obraz, a następnie kliknij kartę Rozmiar.

  2. W obszarze Skala wprowadź identyczne wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można zmienić wartość w obu polach, lecz aby zostały przywrócone właściwe proporcje obrazu, wartości w polach Wysokość i Szerokość muszą być takie same.

  3. Wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji, a następnie zaznacz pole wyboru Względem oryginalnego rozmiaru obrazu.

Przywracanie oryginalnego rozmiaru obrazu

  1. Zaznacz obraz, który chcesz przywrócić.

  2. Na pasku narzędzi obraz kliknij przycisk Resetuj obraz Button image .

    Uwaga : Jeśli kliknięcie przycisku Resetuj obraz nie wpłynie na obraz, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Formatuj obraz, kliknij kartę Rozmiar, a następnie upewnij się, że pole wyboru Względem oryginalnego rozmiaru obrazu jest zaznaczone. Następnie ponownie kliknij przycisk Resetuj obraz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×