Obracanie strony do orientacji poziomej lub pionowej w programie Word

Obracanie strony do orientacji poziomej lub pionowej w programie Word

Orientację pionową lub poziomą można określić dla całego dokumentu lub tylko jego części.

Zmienianie orientacji całego dokumentu

 1. Kliknij pozycje Układ strony > Orientacja.

  Opcje orientacji strony

 2. Kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.

Uwaga :  Gdy zostanie zmieniona orientacja dokumentu, strony tytułowe w galerii Strona tytułowa zmienią się zgodnie z wybraną orientacją.

Stosowanie różnych orientacji w tym samym dokumencie

Być może chcesz, aby niektóre strony lub sekcje w dokumencie miały inną orientację niż pozostałe. Pamiętaj, że program Word umieści zaznaczony tekst na osobnej stronie. Tekst, który pierwotnie otaczał oddzielony fragment, również znajdzie się na osobnych stronach.

Uwaga : Ta opcja nie jest dostępna podczas edytowania dokumentu w aplikacji Word Online.

 1. Zaznacz strony lub akapity, których orientację chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Układ strony, a następnie przycisk Uruchom okno dialogowe > Ustawienia strony.

  Przycisk służący do otwierania okna Ustawienia strony

 3. W oknie Ustawienia strony w obszarze Orientacja kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Przyciski Pionowa i Pozioma w oknie Ustawienia strony.

 4. Kliknij pole Zastosuj do i kliknij pozycję Zaznaczony tekst.

  Opcje orientacji strony

Uwaga :  Przed tekstem ze zmienioną orientacją strony i po nim program Word automatycznie wstawia podziały sekcji. Jeśli dokument jest już podzielony na sekcje, możesz kliknąć wybraną sekcję lub zaznaczyć kilka sekcji, a następnie zmienić ich orientację. Przeczytaj o tym, jak się dowiedzieć, gdzie w dokumencie znajdują się podziały sekcji.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×