Obracanie lub przerzucanie obiektów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 • Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić lub przerzucić.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

Obracanie obiektu o dowolny kąt

 1. Wskaż zielony uchwyt obracania.

  Obraz róży z zielonym uchwytem obrotu

 2. Przeciągnij myszą w kierunku, w którym obiekt ma zostać obrócony.

Uwaga: Aby obracać obiekt skokowo o 15 stopni, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i przeciągnij uchwyt.

Obracanie obiektu o 90 stopni

 • W menu Rozmieść wskaż polecenie Obróć lub przerzuć, a następnie zaznacz odpowiednią opcję.

Obracanie obiektu o określoną liczbę stopni

 1. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj<typ obiektu>, a następnie kliknij kartę Rozmiar.

 3. W obszarze Rozmiar i obrót w polu Obrót wpisz lub wybierz liczbę stopni, o jaką obiekt ma zostać obrócony.

Obracanie obiektu wokół jego podstawy

 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i przeciągnij zielony uchwyt obracania.

  Obiekt zostanie obrócony wokół dojście znajdującego się naprzeciwko zielonego uchwytu obracania.

Przerzucanie obiektu

 1. W menu Rozmieść wskaż polecenie Obróć lub przerzuć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przerzucić obiekt w poziomie, kliknij polecenie Przerzuć w poziomie.

  • Aby przerzucić obiekt w pionie, kliknij polecenie Przerzuć w pionie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×