Obracanie lub przerzucanie kształtu grafiki SmartArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Położenia kształtów można zmienić, obracając go lub cofania je. Odwracanie kształtu również nosi nazwę tworzenia lustrzanego lub przerzucania. W przypadku obracania wielu kształtów, nie są obracane jako grupy, ale zamiast tego każdego pojedynczego kształtu jest obracany wokół własnego środka. Można również przekształcić w grafice SmartArt obrazu, tak aby można było obrócić lub przerzucić go jako jeden obiekt, na przykład jeśli chcesz utworzyć lustrzane odbicie w celu utworzenia koszulki przenieść.

Jeśli chcesz obrócić lub przerzucić kształt, a nie do kształtu grafiki SmartArt, zobacz Obracanie lub przerzucanie obrazu, kształtu lub obiektu WordArt.

Co chcesz zrobić?

Obracanie o dowolny kąt kształtu grafiki SmartArt

Obracanie kształtu o 90 stopni

Stosowanie obrót 3-w do kształtu grafiki SmartArt

Przerzucanie kształtu grafiki SmartArt

Obracanie lub przerzucanie całej grafiki SmartArt

Obracanie o dowolny kąt kształtu grafiki SmartArt

 1. Kliknij kształt, który chcesz obrócić.

  Jeśli chcesz obrócić dużych kształt, który składa się z połączonymi kształtami skojarzonymi, zaznacz wszystkie kształty, które składają się na większy kształt. Aby zaznaczyć wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dodatkowe kształty.

  Grafika SmartArt Lista łamana 1 z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi
  Rysunek 1: Łamana lista obrazów z akcentem z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi w grafice SmartArt
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić kształt.

   Uchwyt obrotu podczas przeciągania

   Porada : Aby ograniczyć obrót kształtu do 15 stopni, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu obrotu.

  • Naciśnij klawisze ALT + prawej albo Strzałka w lewo.

   Spowoduje to Obracanie kształtu w odpowiednim kierunku 15 stopni. Obracanie kształtu o 1 stopnia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL kluczowe trzymając naciśnięty klawisz ALT + Strzałka w prawo lub klawiszy Strzałka w lewo.

Początek strony

Obracanie kształtu o 90 stopni

 1. Kliknij kształt, który chcesz obrócić.

  Jeśli chcesz obrócić dużych kształt, który składa się z połączonymi kształtami skojarzonymi, zaznacz wszystkie kształty, które składają się na większy kształt. Aby zaznaczyć wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dodatkowe kształty.

  Grafika SmartArt Lista łamana 1 z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi
  Rysunek 2: Łamana lista obrazów z akcentem z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi w grafice SmartArt
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Obracanie kształtu o 90 stopni w prawo, kliknij przycisk Obróć prawo o 90 °.

  • Obracanie kształtu o 90 stopni w lewo, kliknij przycisk Obróć w lewo o 90 °.

Początek strony

Stosowanie obrót 3-w do kształtu grafiki SmartArt

 1. Kliknij kształt, do którego chcesz zastosować obrót 3-w do.

  Jeśli chcesz obrócić dużych kształt, który składa się z połączonymi kształtami skojarzonymi, zaznacz wszystkie kształty, które składają się na większy kształt. Aby zaznaczyć wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dodatkowe kształty.

  Grafika SmartArt Lista łamana 1 z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi
  Rysunek 3: Łamana lista obrazów z akcentem z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi w grafice SmartArt
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij przycisk Efekty kształtów.

  Grupa Style kształtów

 3. Wskaż pozycję obrót 3-w, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować obrót 3-w, kliknij odpowiednią opcję.

  • Aby dostosować obrót 3-w, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-w, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Aby usunąć obrót 3-w, kliknij miniaturę w obszarze Bez obrotu.

Początek strony

Przerzucanie kształtu grafiki SmartArt

 1. Kliknij kształt, który chcesz przerzucić.

  Jeśli chcesz przerzucić kształt dużych składa się z połączonymi kształtami skojarzonymi, zaznacz wszystkie kształty, które składają się na większy kształt. Aby zaznaczyć wiele kształtów, kliknij pierwszy kształt, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij dodatkowe kształty. Każdy kształt poszczególnych jest przerzucony, kształty skojarzone nie zestawu.

  Grafika SmartArt Lista łamana 1 z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi
  Rysunek 4: Łamany z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi grafiki SmartArt lista obrazów z akcentem
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odwrócić kształt w pionie, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby odwrócić kształt w poziomie, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Początek strony

Obracanie lub przerzucanie całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt, aby go zaznaczyć.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + X, aby wyciąć grafiki SmartArt.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 4. Kliknij Obraz (PNG) lub Obraz (JPEG), a następnie kliknij przycisk OK, aby przekonwertować na grafikę SmartArt na jeden obiekt grafiki.

 5. Kliknij grafikę, aby go zaznaczyć, a następnie w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć.

  Przycisk Obróć

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić grafikę o 90 stopni, kliknij przycisk Obróć w prawo lub Obróć w lewo.

  • Aby przerzucić grafikę w poziomie, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

  • Aby przerzucić grafikę w pionie, kliknij przycisk Przerzuć w pionie.

   Uwaga : Aby obrócić grafikę o dowolny kąt, przeciągnij uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić kształt.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×