Obracanie linii

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obróć linię, przeciągając jeden z punktów końcowych w celu uzyskania odpowiedniego kąta. Aby precyzyjnie określić kąt obrotu, użyj okna Rozmiar i położenie.

Uwaga: Poniższe procedury umożliwia obracanie łączników między kształtami. Jednak to może podziału swoich połączeń z kształtami, zmienić jego długość lub przekonwertować ją do łącznik z kątem prostym.

Aby obrócić linię, wybierz pozycję Wskaźnik — narzędzie na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia, a następnie kliknij linię, a następnie przeciągnij jeden z punktów końcowych.

Przeciąganie punktu końcowego wiersza

Aby obrócić linię o konkretną liczbę stopni, użyj okna Rozmiar i położenie.

  1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań > rozmiar i położenie.

  2. Kliknij linię, którą chcesz obrócić. Informacje dotyczące linii są wyświetlane w oknie Rozmiar i położenie.

    Obracanie linii

  3. W oknie Rozmiar i położenie w polu Kąt wprowadź liczbę stopni, o którą chcesz obrócić linię. Punkt końcowy linii zostanie przeniesiony w celu utworzenia kąta linii.

Porada:  Linia pozioma w kierunku od lewej do prawej jest uznawana za linię pod kątem 0 stopni, a linia pionowa w kierunku od dołu do góry jest uznawana za linię pod kątem 90 stopni. Zwiększ liczbę w polu Kąt, aby obrócić linię (przenieść punkt końcowy) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół punktu początkowego, lub zmniejsz liczbę, aby obrócić linię zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×