Obliczanie wieku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieją różne sposoby obliczanie wieku danej osoby. W poniższej tabeli przedstawiono typowe metody przy użyciu Funkcje daty i godziny.

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. W nowym arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz polecenie Opcje wklejania > Zachowaj formatowanie źródłowe.

Dane

2012-10-2

5/2/2014

6/3/2014

7/3/2014

3-6-2002

Formuła

Opis

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Zwraca wiek osoby, 2 między dzisiejszą datą a DataUrodzenia w komórce A2.

W tym przykładzie użyto funkcji rok i teraz.

Jeśli komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=YEAR(NOW())-1960

Zwraca wiek osoby urodzony w 1960 bez stosowania odwołań do komórek.

Jeśli komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=YEARFRAC(A3,A5)

Obliczanie wieku w częściach, 1,75 między datami w A5 i A3.

=(A5-A6)-365.25

Oblicza wieku, 12, między datami w A5 i A6

365.25 jest używany w formule do uwzględnienia co 4 lata występujące rok przestępny konta.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Zwraca liczbę dni, 153, między dwiema datami bez stosowania odwołań do komórek.

=DNI(DZIŚ(),"2/15/79")

Zwraca liczbę dni między dwiema datami przy użyciu dwóch funkcji daty.

Dwa argumenty funkcji DNI mogą być rzeczywistymi datami, odwołaniami do komórek lub inną funkcją daty i godziny, na przykład funkcją DZIŚ.

=(ROK(TERAZ())-ROK(A3))*12+MIESIĄC(TERAZ())-MIESIĄC(A3)

Zwraca liczbę miesięcy między datą w komórce A3 i bieżącą datą.

W tym przykładzie użyto funkcji ROK, funkcji TERAZ i funkcji MIESIĄC.

Po wprowadzeniu tej formuły w komórce upewnij się, że ta komórka jest sformatowana jako liczba. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=DNI.ROBOCZE(A3;A2;A3:A5)

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych, 107, między dwiema datami w komórkach A2 i A3. Do dni roboczych nie zalicza się weekendów ani świąt. Ostatni argument, A3:A5, wyszczególnia święta, które mają zostać odjęte od dni roboczych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.ROBOCZE.

=DNI.360(A3;A2;PRAWDA)

Zwraca liczbę dni, 150, między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego (dwanaście 30-dniowych miesięcy) używanego w obliczeniach księgowych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.360.

=NR.SER.DATY(A3;-4)

Zwraca datę 1/4/2014, która przypada cztery miesiące (czyli -4) przed datą w komórce A3.

W tym przykładzie użyto funkcji NR.SER.DATY, która służy do obliczania terminów płatności weksli bankowych.

Powiązane

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×