Obliczanie wartości procentowej dla sum częściowych w tabeli przestawnej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wyświetlić wartości procentowe, takie jak % sumy elementu nadrzędnego, % sumy końcowej lub % sumy bieżącej w w tabeli przestawnej, wybierz odpowiednie opcje funkcji Pokaż wartości jako.

Aby wyświetlić obliczenia obok odpowiednich wartości (na przykład wyświetlić % sumy końcowej obok sumy częściowej), musisz najpierw zduplikować pole wartości przez dodanie go więcej niż jeden raz.

  1. W obszarze Lista pól przeciągnij pole, które chcesz zduplikować, do obszaru Wartości i umieść je pod tym samym polem.

    Program Excel doda pole wartości do tabeli przestawnej z unikatowym numerem identyfikacyjnym dołączonym do nazwy pliku. Możesz zmienić tę nazwę.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole wartości w tabeli przestawnej, a następnie wybierz pozycję Pokaż wartości jako.

  3. Kliknij odpowiednią opcję.

Opcje obliczania pola wartości

Użyj tej c opcja alculation :

Aby wyświetlić lub obliczyć:

Bez obliczeń

Wartość wprowadzoną w polu.

% sumy końcowej

Wartości jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

% sumy kolumny

Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

% sumy wiersza

Wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

% z

Wartości jako procent wartości wybranego Elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

% sumy wiersza nadrzędnego

Wartości jako: (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wierszach)

% sumy kolumny nadrzędnej

Wartości jako: (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w kolumnach)

% sumy elementu nadrzędnego

Wartości jako: (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wybranym polu Pole podstawowe)

Różnica

Wynik odejmowania wartości od wartości wybranego Elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

% różnicy

Procentowo wyrażony wynik odejmowania wartości od wartości wybranego Elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

Suma bieżąca w

Wartość dla kolejnych elementów w wybranym polu podstawowym jako sumę bieżącą.

% sumy bieżącej w

Wartość procentową dla kolejnych elementów w wybranym polu podstawowym jako sumę bieżącą.

Porządkuj od najmniejszych do największych

Klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając najmniejszy element na pozycji 1, a kolejne większe wartości na dalszych pozycjach.

Porządkuj od największych do najmniejszych

Klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając największy element na pozycji 1, a kolejne mniejsze wartości na dalszych pozycjach.

Indeksy

Wartości jako: ((wartość w komórce) x (Całkowita suma końcowa)) / ((Suma końcowa wiersza) x (Suma końcowa kolumny))

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×