Obliczanie różnicy między dwiema datami

Istnieją różne sposoby obliczania liczby dni (lub tygodni i miesięcy) między dwiema datami. W poniższej tabeli przedstawiono typowe metody korzystania z funkcji daty i godziny.

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. W nowym arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz polecenie Opcje wklejania > Zachowaj formatowanie źródłowe.

Dane

10/2/2014

5/2/2014

6/3/2014

7/3/2014

Formuła

Opis

=A2-A3

Zwraca liczbę dni, 153, między dwiema datami w komórkach A2 i A3.

Jeśli komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Zwraca liczbę dni, 153, między dwiema datami bez stosowania odwołań do komórek.

=DNI(DZIŚ(),"2/15/79")

Zwraca liczbę dni między dwiema datami przy użyciu dwóch funkcji daty.

Dwa argumenty funkcji DNI mogą być rzeczywistymi datami, odwołaniami do komórek lub inną funkcją daty i godziny, na przykład funkcją DZIŚ.

=(ROK(TERAZ())-ROK(A3))*12+MIESIĄC(TERAZ())-MIESIĄC(A3)

Zwraca liczbę miesięcy między datą w komórce A3 i bieżącą datą.

W tym przykładzie użyto funkcji ROK, funkcji TERAZ i funkcji MIESIĄC.

Po wprowadzeniu tej formuły w komórce upewnij się, że ta komórka jest sformatowana jako liczba. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=DNI.ROBOCZE(A3;A2;A3:A5)

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych, 107, między dwiema datami w komórkach A2 i A3. Do dni roboczych nie zalicza się weekendów ani świąt. Ostatni argument, A3:A5, wyszczególnia święta, które mają zostać odjęte od dni roboczych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.ROBOCZE.

=DNI.360(A3;A2;PRAWDA)

Zwraca liczbę dni, 150, między dwiema datami na podstawie roku składającego się z 360 dni (dwanaście miesięcy po 30 dni), który jest wykorzystywany w obliczeniach księgowych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.360.

=NR.SER.DATY(A3;-4)

Zwraca datę 1/4/2014, która przypada cztery miesiące (czyli -4) przed datą w komórce A3.

W tym przykładzie użyto funkcji NR.SER.DATY, która służy do obliczania terminów płatności weksli bankowych.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Funkcje daty i godziny

Błędy #N/D, #ADR i #NAZWA? w arkuszach

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×