Formuły i funkcje

Obliczanie różnicy między dwiema datami

Obliczanie różnicy między dwiema datami

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj funkcji różnica, jeśli chcesz obliczyć różnicę między dwiema datami. Najpierw umieść datę rozpoczęcia w komórce, a następnie datę końcową w drugiej. Następnie wpisz formułę, taką jak jedna z poniższych.

Ostrzeżenie: I f argument data_początkowa jest większy od data_końcowa, wynik będzie #NUM!.

Różnica w dniach

= Różnica (D9; E9; "d") z wynikiem 856

W tym przykładzie Data rozpoczęcia znajduje się w komórce D9, a Data końcowa jest w E9. Formuła znajduje się w obszarze F9. Wartość "d" zwraca liczbę pełnych dni między dwiema datami.

Różnice w tygodniach

= (Różnica (D13; E13; "d")/7) and Result: 122,29

W tym przykładzie Data rozpoczęcia znajduje się w komórce D13, a Data końcowa jest w E13. Wartość "d" zwraca liczbę dni. Pamiętaj, że na końcu /7 . Rozdziela liczbę dni o 7, ponieważ w tygodniu występują 7 dni. Należy zauważyć, że ten wynik należy również sformatować jako liczbę. Naciśnij klawisze CTRL + 1. Następnie kliknij pozycję Liczba _GT_ miejsc dziesiętnych: 2.

Różnica w miesiącach

= Różnica (Ci; E5; "m") i Result: 28

W tym przykładzie Data początkowa znajduje się w komórce o nastawie, a Data końcowa to E5. W formule w polu "m" jest zwracana liczba pełnych miesięcy między dwiema dniami.

Różnica w latach

= Różnica (D2; E2; "t") i Result: 2

W tym przykładzie Data początkowa znajduje się w komórce D2, a Data końcowa jest w punktach E2. Funkcja "y" zwraca liczbę pełnych lat między dwiema dniami.

Obliczanie wieku według lat skumulowanych, miesięcy i dni

Możesz również obliczyć wiek lub czas trwania usługi. Wynik może być taki jak "2 lata, 4 miesiące, 5 dni".

1. Użyj różnica, aby znaleźć łączną liczbę lat.

= Różnica (D17; E17; "t") i wynik: 2

W tym przykładzie Data rozpoczęcia znajduje się w komórce D17, a Data końcowa jest w E17. W formule "y" zwraca liczbę pełnych lat między dwiema dniami.

2. ponownie Użyj różnica, używając "ym", aby znaleźć miesiące.

= Różnica (D17; E17; "ym") i wynik: 4

W innej komórce Użyj formuły różnica z parametrem "ym" . Wartość "ym" zwraca liczbę pozostałych miesięcy, które minęły ostatni pełny rok.

3. w celu znalezienia dni Użyj innej formuły.

=DATA.RÓŻNICA(D17;E17;"md") i wynik: 5

Teraz musimy znaleźć liczbę pozostałych dni. Możemy to zrobić, pisząc inny rodzaj formuły przedstawiony powyżej. Ta formuła odejmuje pierwszy dzień miesiąca końcowego (2016-05-01) od pierwotnej daty końcowej w komórce E17 (2016-05-06). Oto jak jest to realizowane: Na początku funkcja DATA tworzy datę — 2016-05-01. Do tego celu korzysta ona z roku w komórce E17 i miesiąca w komórce E17. Następnie 1 oznacza pierwszy dzień danego miesiąca. Wynikiem funkcji DATA jest 2016-05-01. Następnie odejmujemy ją od pierwotnej daty końcowej w komórce E17, czyli 2016-05-06. 2016-05-06 minus 2016-05-01 to 5 dni.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania argumentu różnica "MD", ponieważ może on obliczyć niedokładne wyniki.

4. Opcjonalnie: Połącz trzy formuły w jednej.

= RÓŻNICA. Jeżeli (D17; E17; "y") & "lata", &DATEDIF (D17, E17, "ym") & "miesiące," &DATEDIF (D17, E17, "MD") & "dni" i wynik: 2 lata, 4 miesiące, 5 dni

Wszystkie trzy obliczenia można umieścić w jednej komórce, podobnie jak w poniższym przykładzie. Używanie znaków, cudzysłowów i tekstu. Jest to dłuższa formuła wpisywana, ale co najmniej w jednej. Porada: Naciśnij klawisze ALT + ENTER, aby wstawić podziały wierszy w formule. Ułatwia to czytanie. Ponadto naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + U, jeśli nie widzisz całej formuły.

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt ze wszystkimi przykładami w tym artykule. Możesz obserwować lub tworzyć własne formuły.

Przykłady obliczania daty pobrania

Inne obliczenia daty i godziny

Jak pokazano powyżej, funkcja różnica oblicza różnicę między datą rozpoczęcia a datą zakończenia. Jednak zamiast wpisywać określone daty możesz również użyć funkcji dziś () w formule. W przypadku korzystania z funkcji dziś () program Excel używa bieżącej daty na komputerze. Pamiętaj, że zmieni się, kiedy plik zostanie otwarty ponownie w przyszłym dniu.

= Różnica (TODAY (); D28; "t") i Result: 984

Pamiętaj, że w chwili tego zapisu dzień wynosił 6 października 2016 r.

Korzystaj z dni. Funkcja międzynarodowa, jeśli chcesz obliczyć liczbę dni roboczych między dwiema datami. Możesz także wykluczyć również weekendy i święta.

Przed rozpoczęciem:Zdecyduj, czy chcesz wykluczyć daty świąt. W takim przypadku wpisz listę dni wolnych w osobnym obszarze lub arkuszu. Każdą datę świąt należy umieścić w swojej komórce. Następnie zaznacz te komórki, wybierz pozycję formuły _GT_ Definiuj nazwę. Nadaj nazwę zakresowi dni wolnychi kliknij przycisk OK. Następnie utwórz formułę, wykonując poniższe czynności.

1. Wpisz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

Data początkowa w komórce D53 to 1/1/2016, Data zakończenia znajduje się w komórce E53 to 12/31/2016

W tym przykładzie Data rozpoczęcia znajduje się w komórce D53, a Data końcowa znajduje się w komórce E53.

2. w innej komórce wpisz następującą formułę:

= DNI robocze. INTL (D53, E53, 1) i wynik: 261

Wpisz formułę, jak w powyższym przykładzie. 1 w formule ustala soboty i niedziele jako dni weekendów, a także wyklucza je z sumy.

Uwaga: w programie Excel 2007 nie ma dni roboczych. Funkcja międzynarodowa. Jednak zawiera on dni. Powyższy przykład wygląda następująco w programie Excel 2007: = dni robocze (D53, E53). Nie określasz 1, ponieważ dni robocze zakładają weekend w sobotę i niedzielę.

3. w razie potrzeby zmień 1.

Lista IntelliSense zawierająca 2-Niedziela, poniedziałek; 3-poniedziałek, wtorek itd.

Jeśli sobota i niedziela nie są dniami weekendowymi, możesz zmienić numer 1 na inny na liście funkcji IntelliSense. Na przykład 2 oznacza, że Niedziela i poniedziałek są dniami weekendowymi.

Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, Pomiń ten krok. Program Excel 2007 to funkcja zawsze zakłada się, że weekend jest w sobotę i niedzielę.

4. Wpisz nazwę zakresu dni wolnych.

= DNI robocze. INTL (D53, E53, 1, święta) i wynik: 252

Jeśli w sekcji "przed rozpoczęciem" utworzono nazwę zakresu świąt, wpisz ją na końcu w tym miejscu. Jeśli nie masz świąt, możesz opuścić przecinek i święta. Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, zamiast tego należy użyć powyższego przykładu: = dni robocze (D53, E53, święta).

EtykietyJeśli nie chcesz odwoływać się do nazwy zakresu dni wolnych, możesz także wpisać zakres, na przykład D35: E:39. Możesz też wpisać każdy dzień wolny w formule. Jeśli na przykład święta zostały wprowadzone 1 stycznia i 2 z 2016, wpisz je w następujący sposób: = dni robocze. INTL (D53, E53, 1, {"1/1/2016"; "1/2/2016"}). W programie Excel 2007 wygląda to następująco: = dni robocze (D53, E53, {"1/1/2016"; "1/2/2016"})

Czas można obliczyć, odejmując jeden czas od drugiego. Najpierw należy ustawić godzinę rozpoczęcia w komórce, a następnie godzinę zakończenia w innej. Pamiętaj o wpisaniu pełnego czasu, w tym godziny, minut i spacji przed symbolem am lub PM. Poniżej opisano, jak to zrobić:

1. Wpisz godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia.

Data/godzina rozpoczęcia 7:15, Data/godzina zakończenia 4:30 PM

W tym przykładzie godzina rozpoczęcia znajduje się w komórce D80, a godzina zakończenia jest w E80. Upewnij się, że przed symbolem am lub PMwpisano godzinę, minutę i spację.

2. Ustaw format h:mm AM/PM.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie niestandardowe, typ AM/PM

Wybierz obie daty i naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Upewnij się, że wybrano opcję niestandardowy _GT_ G:mm AM/PM, jeśli nie jest jeszcze ustawiona.

3. Odejmij dwa razy.

= E80-D80 i Result: 9:15 AM

W innej komórce Odejmij komórkę czas rozpoczęcia od komórki czas zakończenia.

4. Ustaw format h:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie niestandardowe, typ h:mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję niestandardowa > g:mm , aby wynik nie ZAWIERAŁ pozycji am i PM.

Aby obliczyć czas między dwiema datami i godzinami, można po prostu odjąć jedną z nich. Należy jednak zastosować formatowanie do każdej komórki, aby upewnić się, że program Excel zwraca odpowiedni wynik.

1. Wpisz dwa pełne daty i godziny.

Data początkowa 1/1/16 1:00 PM; Data końcowa 1/2/16 2:00 PM

W jednej komórce wpisz pełną datę/godzinę rozpoczęcia. W innej komórce wpisz pełną datę/godzinę zakończenia. Każda komórka powinna mieć miesiąc, dzień, rok, godzinę, minutę i spację przed symbolem am lub PM.

2. Ustaw format 3/14/12 1:30 PM.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Date, typ 3/14/12 1:30 PM

Zaznacz obie komórki, a następnie naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz pozycję Date _GT_ 3/14/12 1:30 PM. Nie jest to data, którą ustawisz, to tylko przykład, w jaki będzie wyglądał format. Zwróć uwagę, że w wersjach wcześniejszych niż Excel 2016 ten format może zawierać inną datę próbną, taką jak 3/14/01 1:30 PM.

3. Odejmij oba.

= E84-D84 i wynik 1,041666667

W innej komórce Odejmij datę i godzinę rozpoczęcia od daty/godziny zakończenia. Wynik będzie prawdopodobnie wyglądał podobnie jak liczba i dziesiętna. Nastąpi poprawienie w następnym kroku.

4. Ustaw format [h]: mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie niestandardowe, [h]: mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję Niestandardowe. W polu Typ wpisz [h]: mm.

Tematy pokrewne

Różnica, funkcja
. Funkcja
międzynarodowa wdniach roboczych

więcej funkcji daty i godzinyObliczanie różnicy między dwiema godzinami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×