Obliczanie procentów

Załóżmy, że trzeba obliczyć podatek od sprzedaży w różnych stanach, obliczyć oceny przyznawane za określone wyniki testu lub określić procentowe zmiany w sprzedaży między dwoma kwartałami obrachunkowymi. Istnieje wiele sposobów obliczania procentów.

Wartości procentowe są obliczane przy użyciu następującego równania:

amount/total = percentage

Wartość procentowa jest podawana w formacie dziesiętnym.

Co chcesz zrobić?

Obliczanie wartości, jeśli są znane suma i procent

Obliczanie procentu, jeśli są znane suma i wartość

Obliczanie sumy, jeśli są znane wartość i procent

Obliczanie różnicy między dwiema liczbami jako wartości procentowej

Szczegóły funkcji

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o wartość procentową

Obliczanie wartości, jeśli są znane suma i procent

Jeśli na przykład kupujesz komputer za 2000 zł, a do ceny należy doliczyć podatek wynoszący 22%, to ile zapłacisz podatku? W tym przykładzie należy znaleźć 22% z 2000.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Cena zakupu

Podatek od sprzedaży (format dziesiętny)

2000

0,23

Formuła

Opis (wynik)

=A2*B2

Mnoży 2000 przez 0,23 w celu znalezienia wartości podatku (460 zł)

Uwaga : Aby przekonwertować liczbę zapisaną w formacie procentowym na format dziesiętny, należy podzielić ją przez 100. Na przykład podatek w tym przykładzie (23) podzielony przez 100 wynosi 0,23.

Początek strony

Obliczanie procentu, jeśli są znane suma i wartość

Jeśli na przykład odpowiesz poprawnie na 42 pytania z 50 możliwych, to jaki jest procent odpowiedzi poprawnych?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Punkty za odpowiedzi poprawne

Liczba punktów możliwych do zdobycia

42

50

Formuła

Opis (wynik)

=A2/B2

Dzieli 42 przez 50 aby obliczyć procent poprawnych odpowiedzi (0,84 lub 84%)

Uwaga : Wartość liczbową można wyświetlić jako procent. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku .

Początek strony

Obliczanie sumy, jeśli są znane wartość i procent

Na przykład cena koszuli wynosi 15 zł i jest o 25% niższa od ceny oryginalnej. Jaka jest cena oryginalna? W tym przykładzie szukamy wartości, której 75% stanowi 15 zł.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Cena sprzedaży

100% minus rabat (w formacie dziesiętnym)

15

0,75

Formuła

Opis (wynik)

=A2/B2

Dzieli 15 przez 0,75, aby obliczyć szukaną cenę (20)

Początek strony

Obliczanie różnicy między dwiema liczbami jako wartości procentowej

Załóżmy na przykład, że otrzymane wynagrodzenie wyniosło 2342 zł w listopadzie i 2500 zł w grudniu. Jaka jest zmiana procentowa zarobków między tymi dwoma miesiącami? Aby obliczyć tę wartość, należy użyć funkcji MODUŁ.LICZBY oraz operatorów odejmowania (-) i dzielenia (/).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Wynagrodzenie za listopad

Wynagrodzenie za grudzień

2342

2500

Formuła

Opis (wynik)

=(B2-A2)/MODUŁ.LICZBY(A2)

Aby obliczyć zmianę procentową, program dzieli różnicę między drugą i pierwszą liczbą przez wartość bezwzględną pierwszej liczby (0,06746 lub 6,75%).

Uwaga : Wartość liczbową można wyświetlić jako procent. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku .

Szczegóły funkcji

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o wartość procentową

Przypuśćmy, że przeciętnie na jedzenie wydajesz 100 zł tygodniowo i chcesz obniżyć te wydatki o 25%. Ile możesz wydać? A jeśli chcesz zwiększyć budżet na jedzenie, który wynosi 100 zł, o 25%, to jaki będzie nowy próg?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Liczba

Procent

100

25%

Formuła

Opis (wynik)

=A2*(1-B2)

Zmniejsza 100 o 25% (75)

=A2*(1+B2)

Zwiększa 100 o 25% (125)

=A2*(1+35%)

Zwiększa 100 o 35% (135)

Uwaga : Gdy wpiszesz liczbę, po której następuje znak procentu (%), ta liczba zostanie zinterpretowana jako setna część swojej wartości. Na przykład 5% jest interpretowane jako 0,05.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×