Obliczanie procentów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba obliczyć kwotę podatku od sprzedaży, obliczyć oceny przyznawane za określone wyniki testu lub określić procentowe zmiany w sprzedaży między dwoma kwartałami obrachunkowymi. Istnieje wiele sposobów obliczania procentów.

Wartości procentowe są obliczane przy użyciu następującego równania:

amount/total = percentage

Wartość procentowa jest podawana w formacie dziesiętnym.

Co chcesz zrobić?

Obliczanie wielkości przy znanej sumie i wartości procentowej

Obliczanie wartości procentowej przy znanej sumie i wielkości

Obliczanie sumy przy znanej wielkości i wartości procentowej

Obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami

Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową

Obliczanie wielkości przy znanej sumie i wartości procentowej

Jeśli na przykład zakupiono komputer za 8000 zł, a podatek od sprzedaży wynosi 8,9%, jaka jest kwota podatku do zapłaty? W tym przykładzie należy obliczyć 8,9% z 8000.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Cena zakupu

Podatek od sprzedaży (w formie dziesiętnej)

800

0,089

Formuła

Opis (wynik)

=A2*B2

Mnoży 8000 przez 0,089, aby obliczyć kwotę podatku od sprzedaży do zapłaty (71,20 zł)

Uwaga : Aby przekonwertować liczbę w formacie procentowym na liczbę w formacie dziesiętnym, należy ją podzielić przez 100. Na przykład podatek od sprzedaży w tym przykładzie (8,9) podzielony przez 100 daje wartość 0,089.

Początek strony

Obliczanie wartości procentowej przy znanej sumie i wielkości

Jeśli na przykład w teście za poprawne odpowiedzi uzyskano 42 punkty na 50 możliwych, jaki jest procent poprawnych odpowiedzi?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Liczba poprawnych odpowiedzi

Łączna liczba punktów, które można otrzymać

42

50

Formuła

Opis (wynik)

=A2/B2

Dzieli 42 przez 50, uzyskując procent poprawnych odpowiedzi (0,84, czyli 84%)

Uwaga : Można wyświetlić liczbę jako wartość procentową. Zaznacz komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij pozycję Zapis procentowy Obraz przycisku .

Początek strony

Obliczanie sumy przy znanej wielkości i wartości procentowej

Załóżmy na przykład, że cena detaliczna koszulki wynosi 15 zł przy rabacie wynoszącym 25% oryginalnej ceny. Jaka jest oryginalna cena? W tym przykładzie należy obliczyć liczbę, której 75% jest równe 15.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Cena sprzedaży

100% minus rabat (w formie dziesiętnej)

15

0,75

Formuła

Opis (wynik)

=A2/B2

Dzieli 15 przez 0,75, dając w wyniku oryginalną cenę (20)

Początek strony

Obliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami

Załóżmy na przykład, że otrzymane wynagrodzenie wyniosło 2342 zł w listopadzie i 2500 zł w grudniu. Jaka jest zmiana procentowa zarobków między tymi dwoma miesiącami? Aby obliczyć tę wartość, należy użyć funkcji MODUŁ.LICZBY oraz operatorów odejmowania (-) i dzielenia (/).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Wynagrodzenie w listopadzie

Wynagrodzenie w grudniu

2342

2500

Formuła

Opis (wynik)

=(B2-A2)/MODUŁ.LICZBY(A2)

Dzieli różnicę między drugą a pierwszą liczbą przez bezwzględną wartość pierwszej liczby, dając w wyniku zmianę procentową (0,06746 lub 6,75%)

Uwaga : Wartość liczbową można wyświetlić jako procent. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku .

Szczegóły funkcji

Funkcja MODUŁ.LICZBY zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku.

Początek strony

Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową

Załóżmy na przykład, że tygodniowe wydatki na żywność wynoszą 25 zł i mają zostać zmniejszone o 25%. Ile można wydawać po tym zmniejszeniu? A jeśli dopuszczalne wydatki 25 zł mają zostać zwiększone o 25%, jaka będzie nowa tygodniowa kwota?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

A

B

Liczba

Procent

25

25%

Formuła

Opis (wynik)

=A2*(1-B2)

Zmniejsza liczbę 25 o 25% (18,75)

=A2*(1+B2)

Zwiększa liczbę 25 o 25% (31,25)

=A2*(1+35%)

Zwiększa liczbę 25 o 35% (33,75)

Uwaga : Wpisanie znaku procentu (%) zaraz za liczbą powoduje, że liczba ta jest interpretowana jako części setne wprowadzonej wartości. Na przykład wartość 5% jest interpretowana jako 0,05.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×