Obliczanie procentów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obliczanie wartości procentowych może niekiedy być frustrujące, ponieważ nie zawsze łatwo przypomnieć sobie wiadomości ze szkoły. Pozwól, żeby program Excel wykonał pracę za Ciebie — łatwe formuły mogą na przykład pomóc w znalezieniu procentu sumy lub różnicy procentowej między dwoma liczbami.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Znajdowanie procentu sumy

Załóżmy, że Twoja firma zarobiła w tym kwartale 125 000 zł i chcesz się dowiedzieć, ile procent tej sumy to kwota 20 000 zł.

 1. Aby się tego dowiedzieć, podziel kwotę 20 000 zł przez kwotę 125 000 zł. Oto formuła w komórce C2: =B2/A2. Wyświetlony wynik to 0,16, ponieważ komórka C2 nie jest sformatowana jako wartość procentowa.

  Wartość 125 000 zł w komórce A2, 20 000 zł w komórce B2 i wartość 0,16 w komórce C3

 2. Aby sformatować wartość 0,16 jako wartość procentową (co spowoduje również usunięcie cyfry zero), na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Procent.

  Jeśli korzystasz z usługi Excel Online, kliknij pozycję Narzędzia główne > Format liczby > Wartość procentowa.

  Przycisk Procent na karcie Narzędzia główne

  Widzimy teraz, że kwota 20 000 zł to 16% kwoty 125 000 zł.

  Wartość 125 000 zł w komórce A2, 20 000 zł w komórce B2 i wartość 16% w komórce C2

  Porada:  Formatowanie jest kluczem do uzyskania odpowiedzi w formie procentowej. Więcej informacji znajdziesz w temacie dotyczącym wyświetlania liczb w formacie procentowym.

Znajdowanie różnicy procentowej między dwoma liczbami

Pewna firma zarobiła w 2011 roku 485 000 zł, a w 2012 roku — 598 634 zł. Ile wynosi różnica procentowa między tymi okresami?

 1. Najpierw kliknij komórkę B3 i zastosuj do niej formatowanie procentowe. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Procent.

  Jeśli korzystasz z usługi Excel Online, kliknij pozycję Narzędzia główne > Format liczby > Wartość procentowa.

 2. W komórce B3 podziel kwotę zarobioną w 2012 roku (598 634 zł) przez kwotę z roku 2011 (485 000 zł), a następnie odejmij wartość 1.

  Wartość 485 000 zł w komórce A2, 598 634 zł w komórce B2 i wartość 23% w komórce B3, będąca różnicą procentową między dwoma liczbami

 3. Oto formuła w komórce C3: =(B2/A2)-1. Różnica procentowa między tymi dwoma okresami wynosi 23%.

  Zwróć uwagę na nawiasy otaczające formułę (B2/A2). Program Excel najpierw oblicza zawartość w nawiasach, a następnie odejmuje wartość 1.

Zobacz też

Mnożenie przez wartość procentową

PROCENT.POZYCJA

Obliczanie sumy bieżącej

Znajdowanie procentu sumy

Załóżmy, że w teście zawierającym 50 pytań udzielono 42 poprawnych odpowiedzi. Jaki jest procent poprawnych odpowiedzi?

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =42/50 i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 0,84.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przycisk Zapis procentowy .

  Wynikiem jest 84,00% i jest to procent poprawnych odpowiedzi w teście.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Znajdowanie różnicy procentowej między dwoma liczbami

Załóżmy, że Twoje zarobki wynoszą 2342 zł w listopadzie i 2500 zł w grudniu. Jaka jest zmiana procentowa Twoich zarobków między tymi dwoma miesiącami? Gdyby zarobki w styczniu wyniosły 2425 zł, jaka byłaby procentowa zmiana zarobków między grudniem a styczniem? Różnicę można obliczyć, odejmując nowe zarobki od pierwotnych, a następnie dzieląc wynik przez pierwotne zarobki.

Obliczanie procentu wzrostu

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =(2500-2342)/2342 i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 0,06746.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przycisk Zapis procentowy .

  Wynikiem jest 6,75%, czyli procentowy wzrost zarobków.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Obliczanie procentu spadku

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =(2425-2500)/2500 i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 0,03000.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przycisk Zapis procentowy .

  Wynikiem jest -3,00%. Jest to procent spadku zarobków.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Obliczyć sumę, gdy znana jest kwota i procent

Załóżmy na przykład, że cena detaliczna koszulki wynosi 15 zł przy rabacie wynoszącym 25% oryginalnej ceny. Jaka jest oryginalna cena? W tym przykładzie należy obliczyć liczbę, której 75% wynosi 15.

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =15/0,75 i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 20.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. W nowszych wersjach:

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kliknięcie w celu ustawienia księgowego formatu liczb .

  Wynikiem jest 20,00 zł. To jest oryginalna cena koszulki.

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac:

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba kliknij pozycję Walutowe  Przycisk Waluta .

  Wynikiem jest 20,00 zł. To jest oryginalna cena koszulki.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Znajdowanie kwoty, gdy wiesz, Suma i procent

Załóżmy, że planujesz zakup komputera za 800 zł i musisz zapłacić podatek od sprzedaży wynoszący 8,9%. Jaka jest kwota podatku do zapłaty? W tym przykładzie należy obliczyć 8,9% z 800.

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =800 * 0,089, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 71,2.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. W nowszych wersjach:

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kliknięcie w celu ustawienia księgowego formatu liczb .

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac:

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba kliknij pozycję Walutowe  Przycisk Waluta .

  Wynikiem jest 71,20 zł. Jest to kwota podatku od sprzedaży komputera.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o wartość procentową

Załóżmy na przykład, że średnie tygodniowe wydatki na żywność wynoszą 113 zł i mają zostać zwiększone o 25%. Ile będzie można wydawać? A jeśli dopuszczalne wydatki 113 zł mają zostać zmniejszone o 25%, jaka będzie nowa tygodniowa kwota?

Zwiększanie liczby o wartość procentową

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =113*(1+0,25) i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 141,25.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. W nowszych wersjach:

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kliknięcie w celu ustawienia księgowego formatu liczb .

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac:

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba kliknij pozycję Walutowe  Przycisk Waluta .

  Wynikiem jest 141,25 zł, czyli wartość wydatków na żywność zwiększona o 25%.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Zmniejszanie liczby o wartość procentową

 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.

 2. Wpisz =113*(1-0,25) i naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 84,75.

 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.

 4. W nowszych wersjach:

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kliknięcie w celu ustawienia księgowego formatu liczb .

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac:

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba kliknij pozycję Walutowe  Przycisk Waluta .

  Wynikiem jest 84,75 zł i jest to wartość tygodniowych wydatków na żywność zmniejszona o 25%.

  Uwaga: Aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych w wyniku, kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych  Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

Zobacz też

PROCENT.POZYCJA

Obliczanie sumy bieżącej

Obliczanie średniej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×