Obiekty, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Istnieje kilka kategorii pól Obiekty.

Typ danych    Liczba

Obiekty (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Projekt zlicza obiekty połączone lub osadzone w zadaniu. Jednak obiekty w polu Uwagi w formularzu zadania nie znajdują się w tej liczbie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Obiekty w arkuszu zadań umożliwia wyświetlenie liczby obiektów dołączonych do zadania.

Przykład    W programie Excel utworzono wykres i dołączono go do zadanie sumaryczne. Obiekt ten można wyświetlić w widoku Formularz zasobu. Następnie za pomocą pola Obiekty można wskazać, które zadania mają zdefiniowane obiekty i ile jest tych obiektów.

Uwagi    Obiekt to dowolny zestaw informacji skopiowanych z innego programu, które połączono lub osadzono w programie Project. Obiekty można wyświetlać w polu Obiekty lub Uwagi, które można dodać do widoku Formularz zadania.

Obiekty (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Project zlicza obiekty połączone lub osadzone w zasobie. Liczba ta nie obejmuje jednak obiektów znajdujących się w polu Uwagi widoku Formularz zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Obiekty w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlenie liczby obiektów dołączonych do zasobu.

Przykład    W programie Excel utworzono wykres i dołączono go do zasobu. Obiekt ten można wyświetlić w widoku Formularz zasobu. Następnie za pomocą pola Obiekty można wskazać, które zasoby mają zdefiniowane obiekty i ile jest tych obiektów.

Uwagi    Obiekt to dowolny zestaw informacji skopiowanych z innego programu, które połączono lub osadzono w programie Project. Obiekty można wyświetlać w polu Obiekty lub Uwagi, które można dodać do widoku Formularz zasobu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×