Obiekt nie ma obramowania ani wypełnienia / Pole tekstowe jest puste

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obiekt jest:

 • Autokształt, który nie ma obramowania ani wypełnienia

 • Tabelę, która nie zawiera tekstu w dowolnej komórce tabeli i obramowania ani wypełnienia

 • Pole tekstowe, które nie zawiera tekstu i nie ma obramowania ani wypełnienia

Ponieważ obiekt nie ma widzialnej zawartości lub formatowania, nie będzie widoczny po wydrukowaniu publikacji lub opublikowaniu jej w sieci Web.

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Automatyczna poprawka

W przypadku obiektu

Usuwanie obiektu     Należy kliknąć tę poprawkę, aby usunąć autokształt lub tabelę.

W przypadku pola tekstowego

Dodawanie tekstu     Należy kliknąć tę poprawkę, aby wstawić kursor do pustego pola tekstowego, a następnie wpisać odpowiedni tekst.

Ręczna poprawka

Jeśli nie chce się usunąć obiektu, można sprawić, aby obiekt był widoczny. Jeśli obiekt jest autokształtem, można dodać kolor wypełnienia lub kolor obramowania.

Jeśli obiekt jest tabelą, można dodać obramowania tabeli lub kolor wypełnienia. Można też dodać tekst do dowolnych lub wszystkich komórek tabeli.

Jeśli obiekt jest polem tekstowym, można dodać tekst lub kolor wypełnienia czy kolor obramowania. Można też usunąć pole tekstowe.

Stosowanie wypełnienia kolorem do autokształtu

 1. Zaznacz Autokształt.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni kolor.

  • Kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje koloru i przezroczystości.

Stosowanie koloru linii do autokształtu

 1. Zaznacz Autokształt.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Kolor linii Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni kolor.

  • Kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie wybierz odpowiednie opcje koloru i przezroczystości.

Dodawanie obramowania lub wypełnienia do tabeli

 1. Zaznacz komórki, które chcesz zmienić.

 2. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj tabelę.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie tabeli kliknij kartę Kolory i linie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać obramowanie, wybierz kolor w obszarze Linia, a następnie wprowadź grubość linii. Aby użyć dodatkowych opcji obramowania, kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

  • Aby dodać wypełnienie lub efekty wypełnienia, kliknij strzałkę znajdującą się obok pola Kolor w obszarze Wypełnienie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Dodawanie tekstu do tabeli

 1. Kliknij komórkę tabeli.

 2. Wpisz odpowiedni tekst.

 3. Przejdź do następnej komórki tabeli, a następnie wpisz w niej odpowiedni tekst.

  Aby przejść do następnej komórki tabeli, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniej komórki tabeli, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

Stosowanie wypełnienia kolorem do pola tekstowego

 1. Zaznacz pole tekstowe.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni kolor.

  • Kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje koloru i przezroczystości.

Stosowanie koloru obramowania do pola tekstowego

 1. Zaznacz pole tekstowe.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Kolor linii Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni kolor.

  • Kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie wybierz odpowiednie opcje koloru i przezroczystości.

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń obiekt.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×