Obiekt narusza obszar niedrukowany

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obiekt jest umieszczony tak blisko krawędzi strony, że znajduje się w obszarze niedrukowanym większości drukarek biurowych. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany, obiekt nie będzie drukowany.

Obiekt jest:

 • Autokształt

 • tabela,

 • pole tekstowe,

 • Obraz lub obiekt clipart

Obszar niedrukowany jest zależny od drukarki biurowej, na której odbywa się drukowanie. Moduł sprawdzania projektu wyśle kwerendę do drukarki wybranej na karcie Ustawienia strony (w menu Plik), aby określić obszar niedrukowany. Jeśli jednak moduł sprawdzania projektu nie będzie mógł uzyskać od drukarki wymaganych informacji, to przyjmie założenie, że obszar niedrukowany ma rozmiar 0,6 cm (0,25 cala).

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Aby potwierdzić, że powyższy problem występuje, należy określić obszar niedrukowany drukarki. Następnie, jeśli będzie to konieczne, należy przenieść obiekt.

Przenoszenie obiektu

Aby rozwiązać ten problem, należy przenieść obiekt. Obiekt lub grupę obiektów można przenieść, przeciągając je, posuwając je lub używając wartości w celu określenia ich położenia na stronie.

Przeciąganie obiektu w nowe miejsce

 1. Umieść wskaźnik myszy na obiekcie, aż wskaźnik przybierze kształt wskaźnika Przenoszenie Wskaźnik przenoszenia .

 2. Przeciągnij obiekt w nowe miejsce. Aby przeciągnąć obiekt po linii prostej, podczas przenoszenia obiektu przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

  Uwaga : Jeśli jedno z poleceń przyciągania jest włączona, po zwolnieniu przycisku myszy obiekt może zostać przyciągnięty do najbliższej prowadnicy, obiektu lub linijki znacznika.

Posuwanie obiektu

 • Zaznacz obiekt, a następnie naciśnij jeden z klawiszy strzałek, aby przesunąć obiekt w odpowiednim kierunku.

  Po każdym naciśnięciu klawisza strzałki obiekt jest przenoszony o ustawioną odległość. Domyślna odległość posuwania to 0,13 cala (lub odpowiednik tej wielkości, jeśli jest używana inna jednostka miary). Można jednak zmienić odległość posuwania.

  Jak?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Edycja.

  2. Zaznacz pole wyboru Klawisze strzałek posuwają obiekty o, a następnie wpisz odległość, o jaką chcesz przenosić obiekty podczas posuwania.

Precyzyjne określanie położenia obiektu na stronie

 1. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj typ obiektu.

 2. Na karcie Układ w obszarze Położenie na stronie wprowadź odpowiednie wartości dodatnie określające położenie obiektu lub grupy obiektów w poziomie i w pionie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×