Obecny użytkownik nie jest zalogowany jako właściciel bazy danych lub jako członek roli db_owner. Nie będąc właścicielem tabel, nie można zapisywać dokonanych w nich zmian.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Bieżący użytkownik ma ograniczone uprawnienia do bazy danych, ponieważ nie jest zalogowany jako administrator systemu, właściciel bazy danych lub członek roli db_owner. Posiadane uprawnienia zależą od praw nadanych identyfikatorowi logowania i uprawnień nadanych rolom, do których należy identyfikator logowania.

Nawet nie będąc właścicielem bazy danych, można używać dowolnych tabel, pod warunkiem posiadania uprawnień do ich przeglądania. Można na przykład tworzyć diagramy bazy danych przy użyciu takich tabel. W takim przypadku nie będzie jednak możliwe wykonywanie wszystkich modyfikacji. Pewne modyfikacje wymagają uprawnień do wykonywania polecenia CREATE TABLE na serwerze SQL Server; uprawnienia takie pozwalają na tworzenie nowych tabel i modyfikowanie tabel, których jest się właścicielem.

Mimo posiadania uprawnień do wykonywania polecenia CREATE TABLE zakres dozwolonych modyfikacji jest ograniczony. Należy pamiętać, że modyfikacja istniejącej tabeli lub zaprojektowanie nowej może wywołać zmiany w innych tabelach. Na przykład zmiana typu danych kolumny klucza obcego spowoduje w programie Microsoft Access automatyczną modyfikację odpowiedniej kolumny w tabeli klucza podstawowego. Modyfikacja zakończy się niepowodzeniem, jeśli bieżący użytkownik nie jest właścicielem tabeli klucza podstawowego ani nie jest zalogowany jako administrator systemu, właściciel bazy danych lub członek roli db_owner.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×