ODCH.STANDARDOWE.A, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szacuje odchylenie standardowe próbki. Odchylenie standardowe pozwala określić, jak dalece wartości odbiegają od wartości przeciętnej (średniej). Tekst i wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, są uwzględniane w obliczeniach.

Składnia

ODCH.STANDARDOWE.A(wartość1;wartość2;...)

Wartość1, wartość2, ...    są wartościami (od 1 do 30) odpowiadającymi próbce populacji.

Spostrzeżenia

  • Działanie funkcji ODCH.STANDARDOWE.A jest oparte na założeniu, że jej argumenty są próbką populacji. Jeśli dane reprezentują całą populację, należy obliczyć odchylenie standardowe za pomocą funkcji ODCH.STANDARD.POPUL.A.

  • Argumenty zawierające wartość PRAWDA są interpretowane jako 1; argumenty zawierające tekst lub wartość FAŁSZ są interpretowane jako 0 (zero). Jeśli w obliczeniach nie można uwzględniać tekstu ani wartości logicznych, należy użyć funkcji arkusza kalkulacyjnego ODCH.STANDARDOWE.

  • Odchylenie standardowe oblicza się za pomocą metody „nieobciążonej” lub „n–1”.

  • Funkcja ODCH.STANDARDOWE.A korzysta z następującej formuły:

    Formuła

Przykład

Przyjmijmy, że 10 narzędzi wykonanych na tej samej maszynie w jednym cyklu produkcyjnym zostało zebranych jako przypadkowa próbka, na której przeprowadzono pomiar wytrzymałości na złamanie.

Wyt1

Wyt2

Wyt3

Wyt4

Wyt5

Wyt6

Wyt7

Wyt8

Wyt9

Wyt10

Formuła

Opis (wynik)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=ODCH.STANDARDOWE.A([Wyt1]; [Wyt2]; [Wyt3]; [Wyt4]; [Wyt5]; [Wyt6]; [Wyt7]; [Wyt8]; [Wyt9]; [Wyt10])

Odchylenie standardowe wytrzymałości na złamanie dla wszystkich narzędzi (27,46391572)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×