ODCH.STANDARD.POPUL, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji podanej w postaci argumentów. Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak dalece wartości odbiegają od wartości przeciętej (średniej).

Składnia

ODCH.STANDARD.POPUL(liczba1;liczba2;...)

Liczba1, liczba2, ...    są argumentami liczbowymi (od 1 do 30) odpowiadającymi populacji.

Spostrzeżenia

  • Wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, oraz tekst są ignorowane. Jeśli wartości logiczne i tekst nie mogą być ignorowane, należy użyć funkcji arkusza kalkulacyjnego ODCH.STANDARD.POPUL.A.

  • Działanie funkcji ODCH.STANDARD.POPUL jest oparte na założeniu, że jej argumenty są całą populacją. Jeśli dane reprezentują próbkę populacji, należy obliczyć odchylenie standardowe za pomocą funkcji ODCH.STANDARDOWE.

  • Dla dużych próbek funkcje ODCH.STANDARDOWE i ODCH.STANDARD.POPUL zwracają w przybliżeniu jednakowe wartości.

  • Odchylenie standardowe oblicza się przy użyciu metody „obciążonej” lub metody „n–1”.

  • Funkcja ODCH.STANDARD.POPUL korzysta z następującej formuły:

    Formuła

Przykład

Odp1

Wyt2

Wyt3

Wyt4

Wyt5

Wyt6

Wyt7

Wyt8

Wyt9

Wyt10

Formuła

Opis (wynik)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=ODCH.STANDARD.POPUL([Wyt1]; [Wyt2]; [Wyt3]; [Wyt4]; [Wyt5]; [Wyt6]; [Wyt7]; [Wyt8]; [Wyt9]; [Wyt10])

Odchylenie standardowe wytrzymałości na złamanie przy założeniu, że wyprodukowano tylko 10 narzędzi (26,05455814)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×