O przypisywaniu kolumn w pliku danych do pól danych kształtu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz przypisywać kolumny z pliku danych, jako pola danych kształtu kształtów schematu organizacyjnego.

Kolumny pliku danych

Kreator schematów organizacyjnych używa kolumn (pól) z pliku danych do utworzenia kształtu pola danych, które będą skojarzone z kształtami schematu organizacyjnego.

  • Każdy wiersz w pliku danych odpowiada jednemu pracownikowi, a pole o jedną pozycję lub kształtów na schemacie organizacyjnym.

  • Kolumny w pliku danych wyznaczyć pól danych kształtu, są zamieniane na pola danych skojarzone z każdy kształt na wykresie.

  • Wartość w komórce pliku danych, w której następuje przecięcie wiersza pracownika z kolumną pola danych kształtu jest wartość, która jest wstawiana przez kreatora do pola danych kształtu skojarzonego z określonego kształtu schemacie organizacyjnym.

Załóżmy, że plik danych zawiera wiersz dla pracownika Jan Kowalski. Plik danych zawiera kolumnę Numer telefonu. Numer telefonu osoby Jan, rejestrowane w komórce miejsce, w którym wiersza i Jan przecięcie kolumnie numer telefonu jest X521. Jeśli w kreatorze, numer telefonu wyznaczyć polem danych kształtu, pola pozycji reprezentującą Jan Kowalski na schemacie organizacyjnym będzie zawierać pole danych kształtu numer telefonu, a wartość w polu będzie X521.

Wyświetlanych pól

Pola danych kształtu są polami danych miejsce, w którym można wprowadzać wartości skojarzone z kształtami.

Na przykład kształty schematu organizacyjnego zawierają domyślnie te pola danych kształtu: dział, telefonu, nazwa, tytuł i adres E-mail. W razie potrzeby możesz utworzyć dodatkowe pola.

Możesz dodać wartości do pól danych kształtu kształtów, tak że schemat organizacyjny staje się więcej niż tylko hierarchicznym opisem organizacji — zaczyna funkcje jako źródło danych dotyczących poszczególnych stanowisk i osób.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×