Ożywianie prezentacji za pomocą funkcji Powiększenie dla programu PowerPoint

Ożywianie prezentacji za pomocą funkcji Powiększenie dla programu PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz tworzenia prezentacji w bardziej dynamiczne i ciekawy, spróbuj użyć powiększenia dla PowerPoint.

Aby dodać powiększenia, przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

Wybierz pozycję Podsumowanie powiększenia, aby pokazać całą prezentację na strona początkowa jeden.

Wybierz pozycję Powiększ slajd, aby pokazać tylko wybranych slajdów.

Zaznacz Sekcję powiększenia, aby pokazać tylko zaznaczonej sekcji.

Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

Omówienie

Po utworzeniu powiększenia w PowerPoint można przejść bezpośrednio do i z slajdy, sekcji i fragmentów prezentacji we właściwej kolejności, które podczas prezentacji.

Subskrybenci usługi Office 365

Powiększanie PowerPoint tylko jest dostępne dla subskrybentów Office 365 i tylko w systemie Windows. Subskrybenci Uzyskaj nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Powiększenie z podsumowaniem

Powiększenie z podsumowaniem przypomina stronę początkową, na której są jednocześnie wyświetlane wszystkie fragmenty prezentacji. Gdy prezentujesz, możesz za pomocą powiększenia przechodzić z jednego miejsca w prezentacji do drugiego w dowolnej preferowanej kolejności. Możesz wykazać się kreatywnością, przejść do przodu lub ponownie wyświetlić fragmenty pokazu slajdów bez przerywania przebiegu prezentacji.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie z podsumowaniem.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie z podsumowaniem.

  Zaznacz slajdy, które chcesz uwzględnić w polu Powiększenie do podsumowania. Te staną się pierwszy slajdy powiększenia Podsumowanie sekcji. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z sekcji w programie PowerPoint, zobacz organizowanie slajdów programu PowerPoint na sekcje.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint dla prezentacji niezawierającej sekcji.

  Jeśli masz już sekcje w prezentacji, domyślnie zostanie wybrany pierwszy slajd każdej sekcji. Jeśli nie chcesz uwzględniać niektórych sekcji w powiększeniu, wyczyść ich zaznaczenie. Następnie, jeśli program PowerPoint ma usunąć wszystkie sekcje, których nie uwzględniono w powiększeniu z podsumowaniem, wyczyść pole wyboru obok pozycji Zachowaj nieużywane sekcje w prezentacji. Nie martw się — slajdy w odrzuconych sekcjach nadal będą częścią prezentacji.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint z zaznaczonymi sekcjami.

  Przedstawia zaznaczone pole obok pozycji „Zachowaj nieużywane sekcje”.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, których chcesz użyć w powiększeniu z podsumowaniem, wybierz pozycję Wstaw. Zostanie utworzone powiększenie z podsumowaniem, które pojawi się jako nowy slajd tuż przed pierwszym slajdem uwzględnionym w podsumowaniu z powiększeniem.

  Przedstawia slajd Sekcja podsumowania obszaru Powiększenie z podsumowaniem w programie PowerPoint.

Po utworzeniu podsumowania z powiększeniem być może zechcesz dodać lub usunąć sekcje prezentacji. Jeśli od momentu utworzenia podsumowania z powiększeniem po raz pierwszy wprowadzono zmiany, które chcesz uwzględnić, nie musisz zaczynać od nowa — wystarczy zaktualizować podsumowanie z powiększeniem.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Edycja podsumowania, wybierz sekcje, które chcesz umieścić w powiększeniu z podsumowaniem, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Uwaga: W tym widoku nie można dodawać sekcji do prezentacji ani ich z niej usuwać — dotyczy on tylko powiększenia z podsumowaniem.

Powiększenie slajdu

Powiększenie slajdu ułatwia zwiększenie dynamiki prezentacji, umożliwiając swobodne przechodzenie między slajdami w dowolnej kolejności bez przerywania przebiegu prezentacji. To dobre rozwiązanie w przypadku krótszych prezentacji, które nie mają wielu sekcji, ale powiększeń slajdów możesz używać też w wielu różnych scenariuszach prezentowania.

Powiększenia slajdów ułatwiają przechodzenie do szczegółów wielu fragmentów informacji, zapewniając przy tym wrażenie pozostawiania na tej samej kanwie.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie slajdu.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie slajdu. Zaznacz slajdy, których chcesz użyć w powiększeniu slajdu.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, których chcesz użyć, wybierz pozycję Wstaw. Zostanie utworzone powiększenie slajdu.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie slajdu, po prostu zaznaczając odpowiedni slajd w okienku miniatur i przeciągając go na slajd, na którym ma się znajdować powiększenie slajdu. W ten sposób można szybko tworzyć powiększenia slajdów i zmieniać je oraz rozmieszczać w dowolny sposób, po prostu klikając i przeciągając.

Powiększenie slajdu domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do którego będziesz przechodzić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Galeria Style powiększenia pozwala również wybierać różne wyglądy powiększeń — możesz zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Powiększenie sekcji

Powiększenie sekcji to link do sekcji już istniejącej w prezentacji. Możesz ich używać do powracania do sekcji, które chcesz wyróżnić, lub do wyróżniania sposobu, w jaki łączą się konkretne fragmenty prezentacji. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu sekcji w programie PowerPoint, zobacz Dodawanie lub usuwanie sekcji w prezentacji programu PowerPoint.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie sekcji.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Wybierz sekcję, której chcesz użyć jako powiększenia sekcji.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Zostanie utworzone powiększenie sekcji.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie sekcji, po prostu wybierając odpowiednią nazwę sekcji w okienku miniatur i przeciągając ją na slajd, na którym ma się znajdować powiększenie sekcji.

Powiększenie sekcji domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do którego będziesz przechodzić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Galeria Style powiększenia pozwala również wybierać różne wyglądy powiększeń — możesz zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Wyróżnianie powiększeń za pomocą dodatkowych opcji powiększenia

Funkcja Powiększenie dla programu PowerPoint bardziej przyciąga uwagę wtedy, gdy ją spersonalizujesz. Wybierz kartę Formatowanie na wstążce, aby przejść do obszaru Narzędzia powiększenia, dzięki któremu możesz uzyskać oczekiwany wygląd i działanie podczas prezentowania.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Jeśli chcesz wrócić do slajdu powiększenia po wyświetleniu sekcji lub slajdów w powiększeniu z podsumowaniem, powiększeniu sekcji lub slajdu, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wróć do powiększenia. Jeśli chcesz przejść do następnego slajdu po wyświetleniu części powiększenia, wyczyść je.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  (Jeśli pracujesz nad powiększeniem z podsumowaniem lub powiększeniem sekcji, domyślnie wrócisz do slajdu powiększenia podczas prezentowania po przejściu do sekcji. Jeśli używasz powiększenia slajdu, domyślnie przejdziesz do następnego slajdu po wyświetleniu powiększenia slajdu).

Innym sposobem zmiany wyglądu powiększenia jest przejęcie tła slajdu, na którym znajduje się powiększenie, aby powiększenie stało się prawie nieodróżnialne od głównej kanwy podczas prezentowania. Wybierz pozycję Tło powiększenia, aby powiększenia z podsumowaniem, sekcji lub slajdu stopiły się z ich slajdem macierzystym.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Style powiększenia wybierz pozycję Tło powiększenia. Powiększenie przejmie tło slajdu macierzystego.

  Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Domyślnie w powiększeniach podczas prezentowania będzie używane przejście powiększenia — to właśnie ono sprawia, że powiększenia są takie dynamiczne. Jednak jeśli nie chcesz używać przejścia powiększenia lub chcesz zmienić czas trwania przejścia, możesz to zrobić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Opcje powiększenia upewnij się, że pole obok pozycji Przejście powiększenia jest zaznaczone, jeśli chcesz używać tego przejścia podczas prezentowania powiększenia.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  Jeśli nie chcesz używać przejścia powiększenia podczas prezentowania, wyczyść pole wyboru obok pozycji Przejście powiększenia.

 3. Aby zmienić chronometraż przejścia powiększenia, użyj strzałek w górę i w dół obok wskaźnika Czas trwania w celu zmiany długości trwania przejścia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×