Numer w konspekcie zadania, pole przydziału

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Liczba

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole numer w konspekcie zadania zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w strukturze hierarchicznej konspekt. Numer w konspekcie zadania jest podobna do kodu (SPP) struktury podziału pracy, z wyjątkiem, że numer w konspekcie zadania jest automatycznie wprowadzana przez program Project.

Sposób obliczania    Program Project przypisuje numery przydziałów w konspekcie zgodnie z kolejnością zadań i poziomem konspektu w hierarchii konspektu projektu. Numerem w konspekcie pierwszego zadania jest 1. podzadanie znajdujące się bezpośrednio pod pierwszym zadanie sumaryczne ma numer 1.1. Kolejne podzadanie na tym samym poziomie ma numer 1.2. Pierwsze podzadanie tego podzadania ma numer 1.2.1. Numer w konspekcie 7.2 oznacza drugie podzadanie siódmego zadania najwyższego poziomu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Numer w konspekcie zadania w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie położenia zadania przydziału w strukturze konspektu projektu. Możliwa jest także identyfikacja zadań według numerów w konspekcie, jeśli te numery będą używane jako kody SPP.

Przykład    W raportach dotyczących postępu przydziałów łatwiej jest korzystać z numerów w konspekcie niż z nazw zadań. Dodanie pola Numer w konspekcie zadania w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie numerów w konspekcie.

Uwagi    Pole Numer w konspekcie zadania jest dostępne tylko w widoku Użycie zasobu (nie w widoku Obciążenie zadaniami).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×