Numer w konspekcie, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole numer w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w strukturze hierarchicznej konspekt. Numer w konspekcie jest podobna do na numer służbowy (SPP) struktury podziału, z wyjątkiem, że numer w konspekcie jest automatycznie wprowadzana przez program Project.

Sposób obliczania    Program Project przypisuje Numer w konspekcie zgodnie z kolejnością zadań i poziomem konspektu w hierarchii konspektu projektu. Numerem w konspekcie pierwszego zadania jest 1. podzadanie znajdujące się bezpośrednio pod pierwszym zadanie sumaryczne ma numer 1.1. Inne podzadanie na tym samym poziomie ma numer 1.2. Pierwsze podzadanie tego podzadania ma numer 1.2.1. Numer w konspekcie 7.2 oznacza drugie podzadanie siódmego zadania najwyższego poziomu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Numer w konspekcie do widoku zadania umożliwia wyświetlanie położenia zadania w strukturze konspektu projektu. Pole umożliwia także używanie numerów w konspekcie jako kodów SPP, które identyfikują zadania według liczby i wskazują położenie zadania w projekcie.

Przykład    W raportach dotyczących postępu zadań łatwiej jest korzystać z numerów w konspekcie niż z nazw zadań. Dodanie pola Numer w konspekcie do widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie numerów w konspekcie.

Uwagi    W oknie dialogowym Opcje programu Project można ustawić wyświetlanie numeru w konspekcie obok nazwy zadania.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×