Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive — informacje o wersji

Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive — informacje o wersji

Zaglądaj tu, aby uzyskać informacje o najnowszych wersjach nowego produktu nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. Informacje o wersji są udostępniane tylko w przypadku kompilacji, które przeszły do pierścienia produkcyjnego (Production) i dla przedsiębiorstw (Enterprise). W pierścieniu niejawnego programu testów aktualizacje są udostępniane błyskawicznie, a funkcje są rozwijane przez cały czas.

Poniżej wymieniono numery najnowszych kompilacji w każdym z pierścieniu sprawdzania poprawności, zgodnie z procesem aktualizacji klienta synchronizacji OneDrive.

Pierścień niejawnego programu testów systemu Windows

Pierścień produkcji

Pierścień przedsiębiorstwa

Windows

Ostatnio wydana kompilacja

17.3.7105.1024

17.3.7076.1026

17.3.6966.0824

Wdrażanie

17.3.7117.1109

17.3.7076.1026 (8 sty)

Mac

Ostatnio wydana kompilacja

Niedostępny

17.3.7078.1101

17.3.6967.0824

Wdrażanie

17.3.7078.1101 (8 sty)

Uwaga : Puste pole w tabeli oznacza, że w tym momencie nic nie jest wdrażane w tym pierścieniu.

Pliki do pobrania

Wybierz swoją platformę i rozwiń numery wersji, aby wyświetlić uwagi dotyczące aktualizacji na temat każdej z tych kompilacji:

Uwagi dotyczące aktualizacji systemu Windows

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawka naprawiająca błąd, który powodował zapełnianie się folderu tymczasowego dziennikami.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

Nowe funkcje i aktualizacje:

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Ulepszenia wymuszania zasad grupy. Pakiety zasad grupy (ADM) są teraz dostępne z instalacją usługi OneDrive. Dowiedz się więcej.

 • Rozwiązano problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Można teraz udostępniać pliki z poziomu menu kontekstowego.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano niewielki problem dotyczący wersji głównej.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Zaktualizowano Centrum aktywności, aby wyświetlało więcej informacji. Teraz możesz wyświetlić folder kontenera dla elementów, które zostały zaktualizowane, tak samo jak dla elementów przeniesionych lub tych, których nazwa została zmieniona.

 • Poprawiono błędy ułatwień dostępu związane z Centrum aktywności.

 • Zwiększono maksymalną długość ścieżki dla plików lub folderów. Przeczytaj więcej o nowych, maksymalnych ograniczeniach dotyczących ścieżek.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

  Uwaga : Ta wersja usługi OneDrive nie będzie dostępna do pobrania, dopóki nie zakończy się jej wdrożenie do produkcji.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano niewielki problem związany ze wstępnie spakowaną instalacją aplikacji OneDrive w Aktualizacji systemu Windows dla twórców.

  Uwaga : Ta wersja aplikacji OneDrive nie jest dostępna do pobrania. Jest dostępna tylko jako część preinstalowanych wersji systemu Windows.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Centrum aktywności usługi OneDrive zostało ulepszone pod kątem obsługi przez osoby z wadami wzroku.

 • Dodano obsługę usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji.

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane ze stabilnością aplikacji.

 • Rozwiązano problem, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie komunikatu o błędzie „Aplikacja OneDrive wymaga aktualizacji”.

 • Rozwiązano problem, który powodował pojawianie się wielu skrótów do aplikacji OneDrive w Eksploratorze Windows.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Możesz teraz migrować użytkowników witryn zespołów z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) do aplikacji Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe). Aby uzyskać więcej informacji o działaniu tego procesu, zobacz Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

 • Możesz ponownie użyć istniejącej lokalizacji z tą samą nazwą podczas dodawania witryny programu SharePoint lub udostępnionego folderu usługi OneDrive dla Firm.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano różne inne problemy dotyczące synchronizowania witryn programu SharePoint i udostępnionych plików usługi OneDrive dla Firm.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Dodano pomoc techniczną dla usługi Office 365 Germany.

 • (Udostępniane) Centrum aktywności usługi OneDrive zostało zaktualizowane, aby dostarczać informacje o ostatniej aktywności.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane ze stabilnością aplikacji.

 • Rozwiązano rzadki problem polegający na tym, że usługa OneDrive próbowała dwukrotnie przekazać plik.

 • Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownicy niepotrzebnie ponownie konfigurowali usługę OneDrive.

Poprawki różnych błędów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Teraz te same kompilacje działają na komputerach z systemem Windows i na komputerach Mac.

 • Synchronizowanie folderów udostępnionych.

 • Synchronizowanie plików i folderów tylko do odczytu.

Ponadto poprawki różnych błędów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Użytkownicy mogą wybrać foldery do zsynchronizowania podczas konfigurowania synchronizacji dla witryny programu SharePoint.

Ponadto poprawki różnych błędów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Synchronizowanie bibliotek witryny programu SharePoint.

 • Można skonfigurować synchronizację z określonego folderu w witrynie.

 • Klient synchronizacji obsługuje teraz współtworzenie i udostępnianie bezpośrednio z poziomu plików pakietu Office.

 • Można wybrać foldery do zsynchronizowania z poziomu ustawień usługi OneDrive.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano kilka problemów związanych z regresją, które powodowały awarię klienta synchronizacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawiono wydajność pobierania.

 • Usługa OneDrive rozpoznaje uszkodzenia rozszerzeń nakładek w Eksploratorze plików i wyświetla użytkownikowi monit o ich naprawienie.

 • Usługa OneDrive będzie teraz podejmować próbę zaktualizowania do najnowszej kompilacji, która jest dostępna dla wszystkich klientów, nawet jeśli nowsza kompilacja jest stopniowo udostępniana, ale jeszcze do Ciebie nie dotarła.

 • Dodano nowe zaplanowane zadanie, dzięki któremu usługa OneDrive będzie zawsze aktualna.

 • (Udostępniane) Dodano nową opcję ograniczającą przepustowość wykorzystywaną do przesyłania plików.

 • (Udostępniane) Dodano ustawienie umożliwiające automatyczne ograniczanie przepustowości.

Krytyczne poprawki:

 • Naprawiono błędy uniemożliwiające klientom prawidłowe logowanie i konfigurację.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po włączeniu usługi OneDrive w systemie Windows 10 z ustawieniem DisablePersonalSync pojawiało się okno dialogowe logowania.

 • Usunięto różne awarie i błędy.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano problem polegający na nieprawidłowym wykrywaniu przez usługę OneDrive, że synchronizacja osobista została wyłączona w systemie Windows 8.1.

 • Rozwiązano problem, przez który synchronizacja czasami zatrzymywała się w przypadku plików otwartych w pakiecie Office.

Poprawki różnych błędów.

Aktualizacja funkcji: funkcja przejmowania jest teraz domyślnie włączona.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Podczas instalacji usługi OneDrive można teraz wprowadzać zarówno służbowe, jak i osobiste adresy e-mail, co spowoduje przekierowanie do odpowiedniego typu logowania. Klucze rejestru nie są już wymagane dla wdrożenia.

 • Funkcja przejmowania jest teraz włączona. Jeśli chcesz przejść do najnowszego klienta tylko w celu aktualizacji pakietu Office i usługi OneDrive do najnowszych wersji, zaloguj się przy użyciu tego samego konta. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Przechodzenie z istniejącego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

 • Usługa OneDrive umożliwia teraz synchronizację kont biznesowych w systemie Windows 8.1. Aby rozpocząć pracę, po prostu uruchom usługę OneDrive dla Firm w systemie Windows 8.1.

 • Teraz po umieszczeniu wskaźnika myszy na chmurze na pasku zadań jest wyświetlana szybkość transmisji.

Krytyczna poprawka:

 • Usunięto problem z wykrywaniem dzierżawy, przez który użytkownikowi po zalogowaniu się był wyświetlany błąd informujący o braku połączenia internetowego.

Uwagi dotyczące aktualizacji komputerów Mac

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Powiadamianie użytkowników, gdy biblioteka synchronizacji staje się biblioteką tylko do odczytu lub pojawia się możliwość jej edytowania.

 • Nowe ustawienia umożliwiające kontrolowanie maksymalnej przepustowości przekazywania i pobierania.

 • Rozwiązano problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

 • Rozwiązano problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Można teraz udostępniać pliki za pośrednictwem menu kontekstowego.

 • Dodano nową funkcję umożliwiającą automatyczne zapisywanie zrzutów ekranu w usłudze OneDrive.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Dodano menu kontekstowe do usługi OneDrive. Aby włączyć menu kontekstowe, włącz rozszerzenia Findera w usłudze OneDrive i ponownie uruchom system mac OS lub program Finder po aktualizacji.

 • Do menu kontekstowego zostało również dodane polecenie Udostępnij, aby można było udostępniać pliki i foldery z Findera.

 • Zaktualizowano Centrum aktywności, aby wyświetlało więcej informacji. Teraz możesz wyświetlić folder kontenera dla elementów, które zostały zaktualizowane, tak samo jak dla elementów przeniesionych lub tych, których nazwa została zmieniona.

 • Poprawiono błędy ułatwień dostępu związane z Centrum aktywności.

 • Zwiększono maksymalną długość ścieżki dla plików lub folderów. Przeczytaj więcej o nowych, maksymalnych ograniczeniach dotyczących ścieżek.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji i stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Klient synchronizacji usługi OneDrive dla komputerów Mac jest teraz dostępny w postaci oddzielnej instalacji do pobrania. Zanim zainstalujesz lub wdrożysz klienta dla komputerów Mac jako oddzielny plik do pobrania, usuń wersję ze sklepu Mac App Store z komputera (jeśli została wcześniej zainstalowana).

 • Aplikacja OneDrive jest teraz automatycznie uruchamiana ponownie po awarii. Dodano też funkcję zgłaszania powtarzających się awarii.

 • Dodano obsługę usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet.

 • (Udostępniane) Przywrócono możliwość ograniczania wykorzystania przepustowości (automatycznie lub do określonej wartości).

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane z niezawodnością synchronizacji.

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane ze stabilnością aplikacji.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Możesz ponownie użyć istniejącej lokalizacji z tą samą nazwą podczas dodawania witryny programu SharePoint lub udostępnionego folderu usługi OneDrive dla Firm.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano różne inne problemy dotyczące synchronizowania witryn programu SharePoint i udostępnionych plików usługi OneDrive dla Firm.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Dodano pomoc techniczną dla usługi Office 365 Germany.

 • (Udostępniane) Centrum aktywności usługi OneDrive zostało zaktualizowane, aby dostarczać informacje o ostatniej aktywności.

Krytyczne poprawki:

 • Rozwiązano najważniejsze problemy związane ze stabilnością aplikacji.

 • Rozwiązano rzadki problem polegający na tym, że usługa OneDrive próbowała dwukrotnie przekazać plik.

 • Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownicy niepotrzebnie ponownie konfigurowali usługę OneDrive.

Poprawki różnych błędów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Teraz te same kompilacje działają na komputerach z systemem Windows i na komputerach Mac.

 • Synchronizowanie folderów udostępnionych.

 • Synchronizowanie plików i folderów tylko do odczytu.

Ponadto poprawki różnych błędów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawiono wydajność pobierania.

 • W oknie dialogowym Wybierz foldery jest teraz wyświetlany rozmiar plików lub folderów, które można synchronizować.

 • Stan plików lub folderów, których nazwy zawierają znaki diakrytyczne, jest teraz prawidłowo wyświetlany w nakładkach.

 • [Udostępniane] Dodano nową opcję ograniczającą przepustowość wykorzystywaną do przesyłania plików.

 • [Udostępniane] Dodano ustawienie umożliwiające automatyczne ograniczanie przepustowości.

Krytyczne poprawki:

 • Naprawiono błędy uniemożliwiające klientom prawidłowe logowanie i konfigurację.

 • Usunięto różne awarie i błędy.

Krytyczna poprawka: Ta aktualizacja eliminuje problem, przez który użytkownicy przy niektórych konfiguracjach ADFS dzierżawy nie mogli się zalogować, jeśli serwer usług ADFS nie spełniał określonych wymagań dotyczących zabezpieczeń dla ruchu protokołu HTTP.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • W środowisku pierwszego uruchomienia można teraz wprowadzać zarówno służbowe, jak i osobiste adresy e-mail, co powoduje przekierowanie do odpowiedniego typu logowania. Nie są już wymagane domyślne wartości wdrożenia.

 • Szybkość transmisji jest teraz wyświetlana w menu rozwijanym.

Krytyczna poprawka:

 • Usunięto problem z wykrywaniem dzierżawy, przez który użytkownikowi po zalogowaniu się był omyłkowo wyświetlany błąd informujący o braku połączenia internetowego.

Jak sprawdzić używaną wersję

 1. Kliknij niebieską ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na niebieskiej ikonie usługi OneDrive na pasku zadań z tekstem OneDrive — Contoso.

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 2. W Centrum aktywności wybierz koło zębate Ustawienia.

 3. Wybierz kartę Informacje i sprawdź numer wersji w obszarze Microsoft OneDrive — informacje.

Dodatkowe zasoby

Dodatkowe zasoby dotyczące nowego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm:

Tytuł

Opis

Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Dowiedz się, jak użytkownicy systemu Windows mogą skonfigurować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Której wersji usługi OneDrive używam?

Dowiedz się, jak sprawdzić, z którego klienta synchronizacji usługi OneDrive korzystasz.

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Dowiedz się, jak administratorzy mogą wdrożyć narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows dla użytkowników w środowisku przedsiębiorstwa.

Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Dowiedz się, jak użytkownicy systemu Windows mogą przejść z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm na narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy 

Dowiedz się, jak administratorzy mogą zarządzać narzędziem Klient synchronizacji usługi OneDrive swoich użytkowników przy użyciu zasad grupy.

Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie Mac OS X

Dowiedz się, jak użytkownicy komputerów Mac mogą skonfigurować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie macOS

Dowiedz się, jak administratorzy mogą używać opcji konfigurowania narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive na komputerach z systemem Mac OS X.

Ograniczenia wynikające z synchronizowania plików i folderów

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base zawierający informacje o wersji, limitach i ograniczeniach (takich jak nieprawidłowe znaki w nazwach plików).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×