Nowe formaty w 2007 Microsoft Office system

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nowy format pliku Microsoft Office 2007 nosi nazwę otwartych formatów XML i dotyczy programu Word, Excel i PowerPoint.

Nowe formaty plików dla wersji pakietu Office 2007

Domyślny format pliku Microsoft Office 2007 jest nowa i nie jest zgodny z wcześniejszymi wersjami pakietu Microsoft Office. Dla programu Word 2007, Excel 2007 i PowerPoint 2007 nowe rozszerzenia domyślne są docx, xlsx i pptx. Te nowe formaty pomocy:

  • Zwiększanie bezpieczeństwa plików

  • Zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzeń plików

  • Zmniejszanie rozmiaru pliku

  • Poprawa udostępniania w zakresie magazynowania i systemów pobierania danych

Microsoft Office 2007 można otwierać pliki utworzone w starszych wersjach pakietu Microsoft Office. Pliki są otwierane w trybie zgodności i wiesz, że jesteś w trybie zgodności po wyświetleniu (tryb zgodności) po nazwie pliku na pasku tytułu.

Początek strony

Więcej informacji

Aby zapoznać się z omówieniem otwartych formatów XML, zobacz Wprowadzenie do nowych rozszerzeń nazw plików i otwartych formatów XML.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×