Notes programu OneNote dla personelu — często zadawane pytania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jestem kierownikiem personelu i znalazłem aplikację Notes programu OneNote dla personelu. Jak można jej używać?

 1. Najpierw administrator IT musi udostępnić tę aplikację dla Twojej szkoły. Skontaktuj się ze swoim administratorem IT, aby wskazać nasz przewodnik dla administratorów IT, który zawiera informacje o instalowaniu i wdrażaniu tej aplikacji.

 2. Aby utworzyć pierwszy notes personelu, wykonaj czynności opisane na stronie Wprowadzenie.

 3. Aby wziąć udział w interakcyjnym szkoleniu, odwiedź stronę szkolenia dotyczącego aplikacji Notes programu OneNote dla personelu..

 4. Aby uzyskać więcej szkoleń z zakresu użycia programu OneNote w zastosowaniach edukacyjnych szkoleń, odwiedź stronę http://www.onenoteforteachers.com.

 5. Oto zbiór przykładowych scenariuszy, które możesz wziąć pod uwagę:

Opisaliśmy kilka sposobów, w jaki kierownicy i członkowie personelu edukacyjnego mogą korzystać z aplikacji Notes programu OneNote dla personelu. Kierownicy i członkowie personelu mogą znajdować się na poziomie klasowym, szkolnym, wydziałowym, oddziałowym lub okręgowym. Ilość skonfigurowanych użytkowników zależy od Ciebie. Ponieważ program OneNote działa na wszystkich platformach i urządzeniach, nauka i współpraca w dowolnym czasie i miejscu oraz na dowolnym urządzeniu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiemy, że istnieją nieograniczone możliwości, więc jeśli masz nowe pomysły, prosimy o ich przesyłanie na adres OneNoteEdu@Microsoft.com.

Obszar współpracy
 • Notatki ze spotkań personelu — zachowaj wszystkie notatki ze spotkań w jednym miejscu, obserwuj obecność na spotkaniu i sprawdź notatki jednym rzutem oka. Spotkania pracowników, komitetu, klasy, oddziału lub profesjonalnej społeczności edukacyjnej (Professional Learning Community, PLC). Program OneNote jest ściśle zintegrowany z programem Outlook i pakietem Office oraz udostępnia rozbudowane funkcje wyszukiwania, dzięki którym jesteś zawsze na bieżąco z rozwojem sytuacji.

 • Inicjatywy — zaplanuj szkolne inicjatywy i zachowaj dobrą organizację, na przykład w zakresie rozwoju szkoły czy osób zbierających fundusze.

 • „Wykres falowy” wzlotów i upadków uczniów — niektóre szkoły korzystają z tego innowacyjnego i zapewniającego współpracę sposobu śledzenia sukcesów i porażek uczniów w trakcie edukacji.

 • Opracowywanie międzyklasowych planów lekcji — w niektórych szkołach skonfigurowano notes personelu dla konkretnej klasy oraz opracowuje się plan lekcji i nauczania dla całej szkoły. Na przykład: plan lekcji matematyki dla klasy 5 jest opracowywany i udostępniany wśród 10 nauczycieli.

Biblioteka zawartości
 • Zasady i procedury — przechowuj ważne informacje, takie jak kluczowe wiadomości e-mail z załącznikami, zasady szkoły i inne elementy, w jednym miejscu. Ponieważ program OneNote działa na dowolnym urządzeniu i platformie, można uzyskać do niego dostęp w każdym miejscu i czasie, nawet w trybie offline.

 • Daty i terminy — linki, notatki, kalendarze, terminy, listy zadań do wykonania ostateczne — wszystkie te elementy można umieszczać w jednym, wspólnym miejscu, w którym wszyscy będą mogli je znaleźć.

Zastosowania prywatnego notesu członka personelu
 • Rozwój profesjonalny (Professional development, PD) — rozwój profesjonalny/szkolenia zawodowe to ważny aspekt pracy każdego nauczyciela i wykładowcy. Dobrym zastosowaniem dla prywatnego notesu członka personelu jest przechwytywanie planów rozwoju profesjonalnego oraz opinii zwrotnych, co umożliwia udostępnianie i gromadzenie opinii kierowników personelu.

 • Obserwacje klasowe — nowoczesne obserwacje klasowe mogą być w pełni rejestrowane w prywatnym notesie członka personelu. Korzystając z aplikacji OneNote Mobile (na dowolnym urządzeniu), możesz robić zdjęcia i wstawiać je bezpośrednio w notesie członka personelu. Za pomocą telefonu możesz zarejestrować dźwięk podczas obserwacji albo użyć pisma cyfrowego w celu przechwycenia pisma ręcznego. Elastyczna powierzchnia strony programu OneNote to znacznie bardziej rozbudowane środowisko do prowadzenia obserwacji klasowych.

 • Plany lekcji i informacje zwrotne — świetnym sposobem zbierania przez nauczyciela informacji zwrotnych o planach lekcji jest umieszczenie cyfrowej wersji planu w prywatnym notesie personelu. Kierownik personelu może w prosty sposób wyrażać opinie w czasie rzeczywistym i w trybie offline oraz korzystać z dowolnej formy przekazywania informacji zwrotnych, w tym tekstu, obrazów, pisma odręcznego, audio, a nawet klipów wideo. Rozbudowana powierzchnia strony programu OneNote umożliwia bardziej elastyczne gromadzenie i udostępnianie informacji zwrotnych. Jeśli nauczyciel jest nieobecny, kierownik personelu może z tego miejsca wydrukować plany dla jego zastępcy.

 • Oceny — kierownicy personelu mogą tworzyć i udostępniać prywatne informacje zwrotne oraz oceny w notesie członka personelu.

 • Nadrzędna komunikacja — za pomocą funkcji „Wyślij do programu OneNote” w programie Outlook nauczyciel może łatwo wysyłać ważne wiadomości e-mail do prywatnego notesu członka personelu w celu użycia w przyszłości.

 • Indywidualne programy edukacyjne (Individualized Education Program, IEP) — w niektórych szkołach skorzystano z prywatnych notesów członków personelu w celu przechowywania ważnych informacji o programach IEP dla uczniów. W ten sposób powstało prywatne miejsce komunikacji i współpracy członków i kierowników personelu.

Inne zastosowania notesów personelu w edukacji
 • Profesjonalne społeczności edukacyjne (Professional Learning Community, PLC) — uważamy, że aplikacja Notes programu OneNote dla personelu to wspaniałe narzędzie umożliwiające wprowadzanie w szkołach społeczności (PLC). Po wykonaniu prostej instalacji kierownik społeczności PLC (kierownik personelu) może szybko utworzyć notes zapewniający sprawną i skuteczną współpracę w czasie rzeczywistym. Łatwe dodawanie współwłaścicieli notesu umożliwia dyrektorowi, wicedyrektorowi i innym członkom administracji szkolnej obserwowanie wydarzeń w notesie oraz włączanie się do współpracy.

Jakie języki są obsługiwane przez aplikację Notes programu OneNote dla personelu?

Obecnie jest obsługiwany tylko język angielski. Pracujemy nad wprowadzeniem innych języków w niedalekiej przyszłości.

W jaki sposób członkowie mojego personelu mogą otworzyć notes personelu?

Domyślnie podczas tworzenia nowego notesu personelu wszyscy dodani do tego notesu członkowie personelu automatycznie otrzymają wiadomość e-mail z prowadzącym do niego linkiem.

Link do notesu personelu możesz też znaleźć w swoim kliencie komputerowym programu OneNote. Ten link możesz następnie wysłać personelowi — pracownicy będą go mogli otworzyć w swoich klientach komputerowych programu OneNote lub w aplikacji OneNote Online.

 1. Otwórz program OneNote.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój notes personelu.

 3. Kliknij pozycję Kopiuj łącze do notesu.

 4. Otwórz nową wiadomość e-mail.

 5. Wklej link do tej wiadomości e-mail.

 6. Wyślij tę wiadomość e-mail członkom personelu.

Twoja wiadomość e-mail powinna zawierać dwa linki: jeden służący do otwarcia notesu personelu w kliencie programu OneNote, a drugi do otwarcia go w aplikacji OneNote Online.

Jestem administratorem IT. Jak udostępnić kierownikom personelu aplikację Notes programu OneNote dla personelu?

Po wykonaniu instrukcji dotyczących instalowania aplikacji, które zostały omówione w naszym przewodniku dla administratorów IT, wyślij stronę Wprowadzenie do właścicieli notesu w Twojej organizacji. Oto bezpośredni link do aplikacji Notes programu OneNote dla personelu w Sklepie SharePoint.

Gdzie znajdują się notesy personelu utworzone za pomocą aplikacji Notes programu OneNote dla personelu w usłudze Office 365?

W witrynie zespołu lub witrynie Moja witryna (OneDrive dla Firm) kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu strony i wybierz pozycję Zawartość witryny.

Na stronie zawartości witryny znajdź folder dokumentów o nazwie EduStaffOneNoteAppDocuments (Dokumenty aplikacji Notes programu OneNote dla personelu). Następnie wyszukaj nazwę właściciela notesu, który utworzył dany notes, np. Agnieszka.Wysocka@contoso.edu_staffnotebooks. Ten folder zawiera notes personelu programu OneNote.

Jak zmienić nazwę wpisu programu SharePoint dla notesu personelu?

 1. Z poziomu witryny personelu kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) i wybierz pozycję Zawartość witryny.

 2. Otwórz bibliotekę EDUStaffOneNoteAppDocuments (Dokumenty aplikacji Notes programu OneNote dla personelu).

 3. W menu wstążki kliknij kartę Biblioteka i kliknij ikonę Ustawienia biblioteki.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Nazwa listy, opis i nawigacja.

 5. Zamień nazwę „EDUStaffOneNoteAppDocuments” na nazwę „Notesy personelu”.

 6. Wybierz pozycję Tak, aby wyświetlić tę bibliotekę dokumentów na pasku Szybkie uruchamianie.

Zapoznaj się z klipem wideo specjalisty MVP aplikacji OneNote Darrella Webstera na temat zmieniania nazwy notesu personelu. Ta procedura pomoże Ci w nadaniu bibliotece przyjaznej nazwy i dodaniu jej do menu szybkiego uruchamiania w witrynie personelu.

Czy mogę sprawdzić, czy po upływie ostatecznego terminu zostały wprowadzone jakieś zmiany?

Tak. Klikając prawym przyciskiem myszy dowolny fragment zawartości na stronie, możesz sprawdzić termin ostatniej modyfikacji tego fragmentu i kto go zmienił.

Inna możliwość polega na przejściu do karty Historia w programie OneNote i wybraniu przycisku Ostatnie edycje.

Jakie plany usługi Office 365 są wymagane do zainstalowania aplikacji Notes programu OneNote dla personelu?

Aby można było zainstalować aplikację Notes programu OneNote dla personelu, instytucja musi mieć plan usługi Office 365 Education z programem SharePoint i usługą OneDrive dla Firm. Aby uzyskać pełen zestaw funkcji programu OneNote dla każdego członka personelu i właściciela notesu, warto zainstalować dla instytucji usługę Office 365 ProPlus z planem Office 365 E3.

Jak mogę ograniczyć wdrożenie/instalację aplikacji do konkretnych witryn?

Dostępne są trzy opcje ograniczenia wdrożenia/instalacji. Wdrożenie/instalację można ograniczyć do konkretnych ścieżek zarządzanych, szablonów witryn lub witryn.

Ważne: Jeśli aplikacja została już wdrożona we wszystkich zbiorach witryn, należy wycofać jej wdrożenie przed wykonaniem poniższych kroków. Informacje dotyczące wycofywania wdrożenia aplikacji można znaleźć w następnym pytaniu.

Uwaga: Na niektórych obrazach przedstawionych w ramach poniższych kroków jako przykładu użyto Kreatora notesu zajęć, jednak obrazy dotyczą dowolnej aplikacji SharePoint, w tym również Kreatora notesu dla personelu.

Ograniczenie wdrożenia/instalacji do konkretnych ścieżek zarządzanych

Jeśli witryny personelu znajdują się w innej ścieżce zarządzanej niż witryny zajęć, zamiast wybierać opcję „Wszystkie ścieżki”, możesz ograniczyć wdrożenie do określonych ścieżek zarządzanych. Na poniższym obrazie widnieje tylko jedna ścieżka zarządzana o nazwie „witryny”. Jeśli masz dodatkowe ścieżki zarządzane i chcesz wdrożyć aplikację w zbiorach witryn w ramach ścieżki zarządzanej „witryny”, możesz wybrać tylko pozycję „witryny”.

Konkretne zarządzane ścieżki

Ograniczenie wdrożenia/instalacji do konkretnych szablonów witryn

Jeśli witryny personelu korzystają z konkretnego szablonu witryn, innego niż w przypadku witryn zajęć, możesz również ograniczyć wdrożenie tylko do tych szablonów witryn. Jeśli na przykład wszystkie witryny personelu są oparte na szablonie „Witryna zespołu”, możesz wybrać pozycję „Witryna zespołu”.

Konkretne szablony witryn

Ograniczenie wdrożenia/instalacji do konkretnych witryn

To najbardziej ukierunkowana opcja. Umożliwia ona zainstalowanie aplikacji bezpośrednio w konkretnych witrynach personelu. Jeśli na przykład chcesz zainstalować aplikację tylko w jednej witrynie personelu o nazwie „Matematyka”, możesz przejść do witryny „Matematyka”, a następnie otworzyć obszar Zawartość witryny i kliknąć pozycję „Dodaj aplikację”.

Konkretne witryny

Następnie wybierz aplikację Kreator notesu dla personelu i zainstaluj ją tylko w tej witrynie:

Twoje aplikacje

Aplikacja Kreator notesu dla personelu została już wdrożona we wszystkich zbiorach witryn. Jak mogę wycofać jej wdrożenie?

 1. Przejdź do wykazu aplikacji i znajdź pozycję Kreator notesu dla personelu. Kliknij pozycję Wdrażanie.

  Wdrażanie

 2. Usuń pozycję Wszystkie witryny i kliknij przycisk OK.

  Zarządzanie wdrażaniem aplikacji

Teraz możesz przystąpić do ograniczania wdrożenia/instalacji.

Jakich przeglądarek można używać z tą aplikacją?

Internet Explorer 9, 10 i 11, Chrome, Firefox, Safari i Opera.

Czy mogę użyć grupy usługi Active Directory (AD) lub listy personelu funkcji SIS, aby skonfigurować notes bez wprowadzania każdego członka personelu?

Notes programu OneNote dla personelu nie ma obecnie wdrożonej tej funkcji.

Jak zaktualizować aplikację Notes programu OneNote dla personelu?

 1. Zaloguj się jako administrator usługi Office 365.

 2. W oknie uruchamiania aplikacji usługi Office 365 wybierz pozycję Administrator.

 3. Przewiń do dołu strony i w lewym dolnym rogu, wybierz pozycję SharePoint.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje administratora programu SharePoint.

 4. W Centrum administracyjnym programu SharePoint wybierz pozycję aplikacje, a następnie Wykazu aplikacji.

  Zrzut ekranu przedstawiający kategorie aplikacji w centrum administracyjnym programu SharePoint.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Zawartość witryny.

  Zrzut ekranu przedstawiający zawartość witryny podczas uaktualniania Kreatora notesu zajęć.

 6. Na liście aplikacji Znajdź Notes programu OneNote dla personelu. Powinna być widoczna informacja, dostępna jest aktualizacja.

  Zrzut ekranu przedstawiający link aktualizacji aplikacji Kreator notesu dla personelu.

 7. Kliknij przycisk Aktualizuj łącze.

 8. Okno dialogowe aktualizacji powinny być widoczne. Kliknij przycisk Pobierz go, a następnie wybierz za zaufany.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe aktualizacji aplikacji Kreator notesu dla personelu.

  Teraz powinny być aktualizowane aplikacji.

Ten artykuł nie zawiera odpowiedzi na moje pytanie. Co mogę zrobić?

Odwiedź fora programu OneNote w witrynie Microsoft Answers.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×