Normalizowanie danych przy użyciu analizatora tabel

Normalizowanie danych przy użyciu analizatora tabel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami dane źródłowe nie zostają podczas importu odpowiednio podzielone na powiązane tabele. Aby można było skorzystać z pełnych możliwości programu Access, należy wykonać normalizację tych danych, tzn. podzielić je na różne tabele (dotyczące odmiennych tematów) powiązane kluczowymi informacjami. Analizator tabel może ułatwić wykonanie tego krytycznego zadania. Aby go uruchomić, kliknij kartę Narzędzia bazy danych na wstążce, a następnie w grupie Analiza kliknij pozycję Analizuj tabelę. Zostanie uruchomiony kreator, który poprowadzi Cię przez kolejne kroki procesu.

Uwaga : Informacje zawarte w tym temacie dotyczą tylko Microsoft pulpitu bazy danych programu Access (mdb lub accdb).

Dwie tabele utworzone na podstawie jednej tabeli oraz kwerenda umożliwiająca połączenie zawartych w nich danych

1. Pierwotna tabela

2. tabele utworzone przez analizatora tabel

3. Kwerenda utworzona przez analizatora tabel

4. lista odnośników

Jeśli w Twojej baza danych programu Microsoft Access jest tabela, w której jedno lub kilka pól zawiera powtarzające się informacje, użyj analizatora tabel, aby podzielić te dane na powiązane tabele, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność przechowywania danych. Ten proces nosi nazwę normalizacji.

Analizator tabel dzieli tabelę zawierającą powtarzające się informacje na oddzielne tabele, w których informacje poszczególnych typów są zapisane tylko jeden raz. Dzięki temu baza danych działa wydajniej, jest łatwiejsza w aktualizacji i ma mniejszy rozmiar. Po zakończeniu dzielenia danych nadal można je wyświetlać i pracować z nimi w jednym miejscu przy użyciu kwerendy utworzonej przez kreatora.

Kwerenda umożliwia aktualizowanie danych jednocześnie w wielu tabelach, a także udostępnia inne funkcje pozwalające oszczędzić czas i zwiększyć dokładność danych.

  • Zmiana pola powtórzonego w ramach kwerendy powoduje automatyczną zmianę wszystkich rekordów zawierających tę wartość, ponieważ w rzeczywistości aktualizowane jest tylko jedno pole w tabeli źródłowej kwerendy.

  • Z nowych tabel kwerenda dziedziczy pola odnośników umożliwiające modyfikowanie pól przez wybieranie wartości z listy bez konieczności ich poprawnego wpisywania. Lista odnośnika wyszukuje wartości w tabeli źródłowej. Jeśli ta sama wartość dotyczy więcej niż jednego rekordu, jej każdorazowe wybranie z listy pozwala zagwarantować dokładność i spójność danych.

  • Formularze i raporty, które były wcześniej oparte na oryginalnej tabeli będzie teraz automatycznie oparte na kwerendzie, ponieważ kreator przypisuje nazwę oryginalnej tabeli kwerendzie i zmienia nazwę tabeli.

  • Istniejące formularze i raporty oparte na kwerendzie dziedziczą automatyczne aktualizacje pól. Nowe formularze i raporty dziedziczą również listy odnośników.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×