Niewystarczająca przepustowość połączeń głosowych i wideo

Jakość połączeń głosowych i wideo nawiązywanych za pomocą programu Office Communicator 2007 R2 i usługi Live Meeting 2007 zależy od wielkości dostępnej przepustowości sieci między punktami końcowymi. Oprogramowanie Office Communicator 2007 R2 i Live Meeting Console 2007 jest przeznaczone do obsługi wysokiej jakości połączeń audio i wideo nawet w warunkach niskiej przepustowości. Jednak w trudnych warunkach może wystąpić jeden lub więcej z wymienionych poniżej objawów:

 • Utrata wierności audio    Występuje, gdy głos rozmówcy nie jest tak głęboki lub pełny, jak w innych połączeniach.

 • Obniżona jakość obrazu wideo    Występuje, gdy na obrazie wideo pojawia się efekt blokowości lub utrata szczegółów.

 • Przerywane wideo    Występuje, gdy ruch na obrazie wideo nie jest płynny.

Typowe przyczyny niskiej przepustowości

Poniżej przedstawiono typowe przyczyny niskiej przepustowości:

 • Wolne połączenie internetowe    Występuje, gdy przepustowość połączenia udostępnianego przez usługodawcę internetowego jest niewystarczająca.

 • Przeciążenie sieci LAN    Występuje, gdy routery lub inne urządzenia sieciowe są przeciążone z powodu nadmiernego ruchu. Może dotyczyć sieci domowej, usługodawcy internetowego lub firmy.

 • Zakłócenia w bezprzewodowej sieci LAN    Występują w przypadku podłączenia dużej liczby urządzeń bezprzewodowych do punktów dostępu. Ponadto mogą występować w związku z zakłóceniami powodowanymi przez inne urządzenia, takie jak telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe.

 • Konfiguracja sprzętu    Zdarza się, gdy źle skonfigurowano sprzęt sieciowy w sieci domowej, usługodawcy internetowego lub firmowej.

Co można zrobić, aby poprawić przepustowość?

 • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym i dowiedz, jak zwiększyć przepustowość połączeń internetowych.

 • Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, spróbuj wykonać następujące czynności, aby poprawić połączenie:

  • Przesuń się bliżej punktu dostępu bezprzewodowego.

  • Znajdź mniej obciążony punkt dostępu bezprzewodowego i użyj go.

  • Przełącz na połączenie przewodowe.

  • Sprawdź, czy inne komputery obciążają sieć, pobierając lub przekazując duże ilości danych, i czy można te akcje opóźnić lub zatrzymać.

  • Upewnij się, że zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe routera lub modemu.

  • Sprawdź kable sieciowe łączące router i modem, upewniając się, że są podłączone i nieuszkodzone.

  • Jeśli korzystasz z sieci firmowej, skontaktuj się z administratorem systemu.

   Uwaga : Ponadto informacje o dodatkowych sposobach poprawienia połączenia bezprzewodowego może zawierać dokumentacja producenta dołączona do routera lub karty WLAN.

 • Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, spróbuj wykonać następujące czynności, aby poprawić połączenie:

  • Sprawdź, czy inne komputery nie obciążają sieci, pobierając lub przekazując duże ilości danych, i czy nie można tych akcji opóźnić lub zatrzymać.

  • Upewnij się, że zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe routera lub modemu.

  • Sprawdź kable sieciowe łączące komputer z routerem i router z modemem, upewniając się, że są podłączone i nieuszkodzone.

  • Jeśli korzystasz z sieci firmowej, skontaktuj się z administratorem systemu.

Uwaga : Informacje dla administratorów IT    Rozważ wdrożenie serwera monitorowania programu Office Communications Server 2007 R2, aby uzyskać szczegółowy obraz jakości sieci pod względem przepustowości połączeń VoIP.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×