Nieużywane kolory dodatkowe

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Publikacji TE000128320 zawiera atramenty kolorów dodatkowych, które nie są używane w publikacji. Podczas drukowania publikacji rozbarwieniach osobną płytę jest drukowany dla każdego koloru atramentu, czy jest używana, czy nie.

Poprawka automatyczna

Usuwanie nieużywanych kolorów dodatkowych    Kliknij, aby usunąć atramenty nieużywanych kolorów dodatkowych. Ten problem należy rozwiązać ręcznie, jeśli użytkownik chce wybrać elementy projektu do przekonwertowania na określone kolory dodatkowe.

Poprawianie ręczne

Aby nie usuwać wszystkich lub poszczególnych nieużywanych atramentów, skorzystaj z jednej z poprawek ręcznych. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Usuwanie atramentu koloru dodatkowego

  1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij polecenie Drukowanie w kolorze.

  2. Kliknij kartę Atramenty.

  3. Wskaż atrament koloru dodatkowego, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Drukowanie płyt tylko dla używanych atramentów kolorów dodatkowych

Tej techniki należy użyć w przypadku wykonywania wielu przebiegów prasy, gdy trzeba wykonać ograniczony przebieg prasy w celu sprawdzenia kolorów przed wydrukowaniem wszystkich kolorów.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Szczegóły drukarki.

  2. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę Wyciągi barwne.

  3. W obszarze Format wyjściowy z listy Drukuj kolory jako wybierz pozycję Wyciągi barwne.

  4. Z listy Następujące płyty wybierz pozycję Tylko używane atramenty.

  5. Kliknij przycisk OK, a następnie wydrukuj wyciągi barwne.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×