Nie otrzymuję poczty e-mail ani innych elementów na moim koncie serwera Exchange w programie Outlook dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przyczyna: program Outlook działa w trybie offline.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online.

 • W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline.

Przyczyna: program Outlook nie jest połączony z serwerem, na którym działa program Microsoft Exchange Server.

Rozwiązanie:    sprawdź połączenie z serwerem Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Popatrz na pozycję konta serwera Exchange w lewym okienku. Jeśli występuje problem z połączeniem, ikona wskaźnika będzie pomarańczowa.

Wskaźnik braku połączenia

Jeśli wcześniej nawiązywano połączenie z kontem, spróbuj połączyć się przy użyciu innej aplikacji programu Exchange, na przykład Outlook w sieci Web. Możesz również sprawdzić stan serwera programu Exchange, kontaktując się z jego administratorem.

Przyczyna: elementy z konta serwera Exchange są przechowywane w pamięci podręcznej programu Outlook. Uszkodzenie tej pamięci podręcznej może powodować problemy z synchronizacją z serwerem Exchange.

Rozwiązanie:    opróżnij pamięć podręczną w programie Outlook, aby umożliwić ponowne pobranie wszystkich elementów, jakie zawiera konto programu Microsoft Exchange.

Przestroga : Poniższa procedura powoduje usunięcie dowolne informacje, które nie są synchronizowane z serwera programu Exchange, w tym kontaktów poczty certyfikat. Opróżnianie pamięci podręcznej zastępuje zawartość folderu najnowsze elementy z serwera programu Exchange. Przed opróżnianie pamięci podręcznej, być może zechcesz upewnij się, że informacje kopii zapasowej w programie Outlook.

 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z serwerem programu Exchange.

 2. W obszarze okienko nawigacji naciśnij klawisz Ctrl i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy folder programu Exchange, dla którego chcesz opróżnić pamięć podręczną, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Opróżnij pamięć podręczną.

  Gdy folder zostanie opróżniony, program Outlook automatycznie pobierze elementy z serwera programu Exchange.

Przyczyna: program Outlook działa w trybie offline.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online.

 • W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline.

Przyczyna: program Outlook nie jest połączony z serwerem, na którym działa program Microsoft Exchange Server.

Rozwiązanie:    sprawdź połączenie z serwerem Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Popatrz na pozycję konta serwera Exchange w lewym okienku. Jeśli występuje problem z połączeniem, ikona wskaźnika będzie pomarańczowa.

Wskaźnik braku połączenia

Jeśli wcześniej nawiązywano połączenie z kontem, spróbuj połączyć się przy użyciu innej aplikacji programu Exchange, na przykład Outlook Web App. Możesz również sprawdzić stan serwera programu Exchange, kontaktując się z jego administratorem.

Przyczyna: elementy z konta programu Exchange są przechowywane w pamięci podręcznej programu Outlook. Uszkodzenie tej pamięci podręcznej może powodować problemy z synchronizacją z serwerem programu Exchange.

Rozwiązanie:    opróżnij pamięć podręczną w programie Outlook, aby umożliwić ponowne pobranie wszystkich elementów, jakie zawiera konto programu Microsoft Exchange.

Przestroga : Poniższa procedura spowoduje usunięcie wszystkich informacji niezsynchronizowanych z serwerem programu Exchange, w tym certyfikatów poczty kontaktów. Przed opróżnieniem pamięci podręcznej warto utworzyć kopię zapasową informacji programu Outlook, które są przechowywane tylko lokalnie na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie lub ręczne archiwizowanie elementów programu Outlook.

 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z serwerem programu Exchange.

 2. W obszarze okienko nawigacji naciśnij klawisz CONTROL i kliknij folder programu Exchange, dla którego chcesz opróżnić pamięć podręczną, a następnie kliknij polecenie Właściwości folderu.

 3. Na karcie Ogólne w obszarze Opróżnianie pamięci podręcznej kliknij pozycję Opróżnij.

  Gdy folder zostanie opróżniony, program Outlook automatycznie pobierze elementy z serwera programu Exchange.

Informacje pokrewne

Nie mogę wysyłać lub odbierać wiadomości przy użyciu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×