Nie mogę wysyłać lub odbierać wiadomości przy użyciu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przyczyna: program Outlook nie ma połączenia z Internetem lub siecią.

Rozwiązanie:    upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem lub siecią.

Aby sprawdzić, czy można uzyskać dostęp do witryn internetowych, użyj przeglądarki internetowej. Jeśli komputer jest połączony z siecią lokalną, sprawdź, czy można uzyskać dostęp do witryn intranetowych. Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania stanu połączeń sieciowych, zobacz Pomoc systemu Mac OS.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online.

 • W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline.

Przyczyna: niektóre konta poczty e-mail POP i IMAP korzystają z serwera poczty wychodzącej (SMTP) wymagającego uwierzytelnienia.

Rozwiązanie:    włącz uwierzytelnianie SMTP dla konta POP lub IMAP.

Niektóre usługi poczty e-mail wymagają uwierzytelniania dla serwera SMTP. Jeśli wszystkie ustawienia konta są na pewno poprawne, a mimo to nadal nie można wysyłać wiadomości, spróbuj włączyć uwierzytelnianie SMTP.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. W obszarze Serwer poczty wychodzącej kliknij przycisk Więcej opcji.

 4. Z menu podręcznego wybierz typ uwierzytelniania, a następnie wprowadź wymagane poświadczenia.

Przyczyna: zapora stosowana przez usługodawcę internetowego lub działająca w sieci blokuje połączenia z serwerem poczty wychodzącej (SMTP) dla danej usługi poczty e-mail.

Rozwiązanie:    dowiedz się, czy usługodawca internetowy lub administrator sieci mogą udostępnić alternatywny serwer SMTP na potrzeby używanego konta POP lub IMAP.

Jeśli udało się uzyskać adres alternatywnego serwera SMTP, wprowadź ten adres w ustawieniach konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. W polu Serwer poczty wychodzącej wpisz nazwę lub adres serwera.

  Uwaga : Jeśli korzystasz z komputera przenośnego w wielu różnych miejscach, na przykład w domu i w pracy, pamiętaj o tym, że serwer SMTP używany w jednym miejscu może nie działać w innych miejscach. Dla każdego połączenia internetowego może istnieć zapora z odrębnymi ograniczeniami.

Przyczyna: poświadczenia lub ustawienia konta są niepoprawne.

Rozwiązanie:    upewnij się, że nazwa użytkownika, hasło i inne ustawienia konta zostały wprowadzone poprawnie w oknie preferencji konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Upewnij się, że adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone poprawnie.

  Jeśli konto nadal nie działa poprawnie, spróbuj uzyskać od swojego dostawcy poczty e-mail szczegółowe informacje o sposobie konfigurowania konta w danej aplikacji pocztowej. Być może w przypadku tego konta są wymagane specjalne ustawienia umożliwiające nawiązanie połączenia, na przykład użycie protokołu SSL (Secure Sockets Layer), lub jest konieczne zastąpienie portu domyślnego. 

Przyczyna: sieć wymaga użycia serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerem poczty.

Rozwiązanie:    określ pocztowy serwer proxy w oknie Preferencje systemowe na komputerze.

W przypadku nawiązywania połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci czasami trzeba podać pocztowy serwer proxy. Informacje dotyczące właściwych ustawień pocztowego serwera proxy można uzyskać od administratora sieci. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wprowadzania tych ustawień, zobacz Pomoc systemu Mac OS.

Przyczyna: serwer poczty e-mail jest niedostępny.

Rozwiązanie:    upewnij się, że serwer poczty jest w trybie online.

Jeśli wcześniej można było połączyć się z kontem, może to oznaczać, że serwer poczty jest w trybie offline. Aby sprawdzić, czy serwer poczty jest dostępny, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem sieci.

Informacje pokrewne

Program Outlook 2016 dla komputerów Mac nie odbiera wiadomości e-mail ani innych elementów na moim koncie serwera Exchange

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×