Nie mogę się połączyć z kontem Exchange w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie możesz połączyć się z kontem serwera Exchange w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac, sprawdź te możliwe przyczyny, aby ponownie nawiązać połączenie.

Możliwa przyczyna: w organizacji jest używany program Exchange Server 2003 lub jego starsza wersja.

Rozwiązanie:    skontaktuj się z administratorem konta w celu sprawdzenia, która wersja programu Exchange Server hostuje Twoje konto.

Program Outlook 2016 dla komputerów Mac obsługuje konta zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 i pakietem zbiorczym aktualizacji nr 4 (KB952580) oraz nowsze wersje.

Możliwa przyczyna: poświadczenia konta lub nazwa serwera Exchange są niepoprawne.

Rozwiązanie:    sprawdź poprawność ustawień konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Sprawdź, czy ustawienia konta są poprawne.

  Porada : Aby sprawdzić, czy używasz poprawnych poświadczeń, spróbuj połączyć się z kontem z innej aplikacji serwera Exchange, takich jak program Outlook w sieci web.

Możliwa przyczyna: w ustawieniach programu Outlook wybrano opcję pracy w trybie offline.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online.

 • W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline. Jeśli tak, kliknij pozycję Praca w trybie offline, aby usunąć znacznik wyboru i pracować w trybie online.

Możliwa przyczyna: połączenie sieciowe jest niedostępne.

Rozwiązanie:    upewnij się, że komputer jest połączony z siecią.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące sprawdzanie stanu połączenia sieciowego zobacz Pomoc dla komputerów Mac OS. Lub możesz skontaktować się z administratorem serwera Exchange lub z administratorem sieci. Możesz również poprosić współpracownika korzystającego podobne ustawienia, jeśli dana osoba może połączyć się z siecią. Ponadto jeśli łączysz się z kontem serwera Exchange w sieci web, aby sprawdzić, czy można uzyskać dostęp do witryn internetowych za pomocą przeglądarki sieci web.

Możliwa przyczyna: serwer, na którym działa program Microsoft Exchange Server, jest niedostępny.

Rozwiązanie:    sprawdź połączenie z serwerem Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Popatrz na pozycję konta serwera Exchange w lewym okienku. Jeśli występuje problem z połączeniem, ikona wskaźnika będzie pomarańczowa.

Wskaźnik braku połączenia

Jeśli zostało pomyślnie połączone z kontem przed, spróbuj nawiązać z innej aplikacji serwera Exchange, takich jak program Outlook w sieci web. Możesz również sprawdzić stan serwera Exchange, kontaktując się z administratorem serwera Exchange.

Możliwa przyczyna: konto serwera Exchange wymaga logowania przy użyciu zaszyfrowanego kanału.

Rozwiązanie:    skontaktuj się z administratorem serwera programu Exchange, aby dowiedzieć się, czy konto wymaga używania zaszyfrowanego kanału, a jeśli tak, sprawdź ustawienie tego kanału.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Serwer.

 4. W obszarach Microsoft Exchange i Usługa katalogowa zaznacz pola wyboru Użyj protokołu SSL do nawiązywania połączeń.

Możliwa przyczyna: komputer wymaga nawiązania połączenia z serwerem Exchange przy użyciu pocztowego serwera proxy.

Rozwiązanie:    skontaktuj się z administratorem konta serwera Microsoft Exchange.

Skontaktuj się z administratorem konta serwera Exchange które serwer proxy należy używać, aby nawiązać połączenie z serwerem Exchange. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować połączenie z serwerem proxy, zobacz Pomoc dla komputerów Mac OS.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×