Nie można wstawiać komentarzy do wiadomości e-mail tak jak we wcześniejszych wersjach programu Outlook

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

W programie Microsoft Office Outlook 2007 nie można wstawiać objaśnień z komentarzami wyglądających jak objaśnienia z komentarzami w dokumencie programu Microsoft Office Word.

Oto przykład objaśnień z komentarzami:

Wiadomość e-mail z objaśnieniami z komentarzami

Przyczyna

W poprzednich wersjach programu Outlook można używać programu Word jako edytora wiadomości e-mail. W przypadku używania programu Word jako edytora wiadomości e-mail do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej można wstawiać komentarze w stylu podobnym do komentarzy z dokumentów programu Word.

W programie Office Outlook 2007 jest używany jeden edytor wiadomości e-mail, oparty na programie Microsoft Office Word 2007. Niektóre polecenia dostępne w programie Office Word 2007, w tym polecenie wstawiania komentarza, są niedostępne podczas edytowania wiadomości e-mail w programie Outlook 2007.

Rozwiązanie

Choć nie można wstawić objaśnienia z komentarzem bezpośrednio do wiadomości e-mail, istnieją dwie inne metody wstawiania komentarzy.

Pierwsza umożliwia wstawienie komentarza wewnętrznego przyciągającego uwagę osoby czytającej wiadomość. Odpowiedź użytkownika pojawia się w miejscu, w którym umieści on kursor w celu wpisania komentarza, i jest poprzedzana nazwą użytkownika. W razie potrzeby można dostosować tekst identyfikujący komentarze w wiadomości.

Obraz

Włączanie komentarzy wewnętrznych oraz tworzenie tekstu identyfikującego

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje e-mail.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz moje komentarze, a następnie wpisz tekst, który ma identyfikować komentarze. W przypadku dodania komentarzy wewnętrznych do odpowiedzi na wiadomość ten tekst zostanie wyświetlony w nawiasach.

Dodawanie komentarzy wewnętrznych do wiadomości

 1. Otwórz odebraną wiadomość, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. Kliknij treść oryginalnej wiadomości, a następnie zacznij wpisywać komentarze.

  Tekst komentarza wewnętrznego

Druga metoda pozwala uzyskać taki sam wygląd komentarzy jak w programie Word i we wcześniejszych wersjach programu Outlook. Jej zastosowanie wymaga skopiowania treści wiadomości z programu Outlook do programu Word, dodania komentarzy w programie Word, a następnie skopiowania i wklejenia treści wiadomości z powrotem w programie Outlook. W ten sposób uzyskuje się komentarze identyczne z tworzonymi przy użyciu polecenia służącego do wstawiania komentarza w programie Microsoft Office Outlook 2003 (skrót klawiaturowy ALT+I, M).

Tworzenie objaśnień z komentarzami

 1. Otwórz odebraną wiadomość, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. Kliknij w dowolnym miejscu w treści wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystko to, co znajduje się w treści wiadomości.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  Skrót klawiaturowy Aby skopiować zaznaczenie do Schowka, naciśnij klawisze CTRL + C.

 4. Otwórz program Word 2007 i utwórz nowy dokument.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w nowym dokumencie, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Skrót klawiaturowy powoduje wklejenie zawartości Schowka w dokumencie, naciśnij klawisze CTRL + V.

  Uwaga: Część formatowania widocznego w oknie wiadomości programu Outlook jest niewidoczna w programie Word (na przykład linie między odpowiedziami oraz cieniowanie pod nagłówkami wiadomości Od, Wysłane, Do i Temat). Po skopiowaniu treści z powrotem do programu Outlook to formatowanie znowu będzie widoczne.

 6. Aby dodać komentarz, zaznacz tekst w dokumencie, a następnie na karcie Recenzja kliknij przycisk Nowy komentarz.

  Skrót klawiaturowy Aby wstawić komentarz, zaznacz tekst, a następnie naciśnij klawisze ALT + R, C. Skrót klawiaturowy byłego ALT + I, M ma zastosowanie również.

 7. Zaznacz tekst i naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć cały dokument.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  Skrót klawiaturowy Aby skopiować zaznaczenie do Schowka, naciśnij klawisze CTRL + C.

 9. Przełącz się z powrotem do otwartej wiadomości i usuń jej treść.

 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Skrót klawiaturowy powoduje wklejenie zawartości Schowka w dokumencie, naciśnij klawisze CTRL + V.

Adresatom używającym programów Outlook 2007 lub Outlook 2003 komentarze użytkownika zostaną wyświetlone jako objaśnienia podobne do przedstawionych na poniższej ilustracji:

Wiadomość e-mail z objaśnieniami z komentarzami

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×