Nazwy lub adresy e-mail nie są zapamiętywane na liście autouzupełniania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Lista funkcji Autouzupełnianie to funkcja, która wyświetla propozycje nazw i adresów e-mail w momencie rozpoczęcia ich wpisywania. Te propozycje to pasujące pozycje z listy nazw i adresów e-mail z wysłanych wcześniej wiadomości e-mail.

Lista Autouzupełniania

Jeśli wprowadzane nazwy i adresy e-mail nie są zapisywane na liście autouzupełniania, wykonaj następujące czynności:

Konta w programie Microsoft Exchange Server

 1. Przygotuj program Outlook do działania bez trybu buforowanej wymiany.

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  2. Kliknij pozycję Ustawienia kont.

  3. Kliknij konto programu Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  4. Wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany, kliknij pozycję Dalej, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

  5. W oknie dialogowym Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.

 2. Zamknij program Outlook.

 3. Otwórz %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook folder.

  • Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadź %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook w polu wyszukiwania programu i plików lub Rozpocznij wyszukiwanie. Skopiować i wkleić lokalizacji na pasku adresu Eksploratora Windows.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder RoamCache, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę folderu na old_RoamCache.

 5. Uruchom program Outlook.

 6. Włącz tryb buforowanej wymiany.

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  2. Kliknij pozycję Ustawienia kont.

  3. Kliknij konto programu Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  4. Zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany, kliknij pozycję Dalej, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

  5. W oknie dialogowym Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.

 7. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzane w polach Do, DW lub UDW powinny być zapamiętywane po wysłaniu każdej wiadomości. Te nazwy i adresy będą dostępne jako sugestie podczas redagowania kolejnych wiadomości.

Początek strony

Wszystkie inne konta e-mail

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Otwórz %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook folder.

  • Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadź %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook w polu wyszukiwania programu i plików lub Rozpocznij wyszukiwanie. Skopiować i wkleić lokalizacji na pasku adresu Eksploratora Windows.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder RoamCache, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę folderu na old_RoamCache.

 4. Uruchom program Outlook.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzane w polach Do, DW lub UDW powinny być zapamiętywane po wysłaniu każdej wiadomości. Te nazwy i adresy będą dostępne jako sugestie podczas redagowania kolejnych wiadomości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×