Nawigowanie w kalendarzu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co chcesz zrobić?

Zmienianie liczby wyświetlanych dni

Przechodzenie do daty

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego terminu

Zmienianie liczby wyświetlanych dni

Za pomocą przycisków Dzień, Tydzień i Miesiąc można wybrać liczbę dni wyświetlanych w kalendarzu.

Przyciski widoków kalendarza

Dzień

Widok dnia pokazuje jeden dzień naraz. Aby przejść do następnego dnia lub poprzedniego dnia, możesz użyć tła i przycisków nawigacyjnych w przód Obraz przycisku .

Tydzień

W widoku Tydzień są dostępne trzy opcje wyświetlania. Widok Pokaż tydzień roboczy zawiera dni wybrane w oknie dialogowym Opcje kalendarza. Widok ten jest zaznaczony domyślnie. Aby dostosować dni będące częścią tygodnia roboczego, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. W obszarze Kalendarz kliknij przycisk Opcje kalendarza.

  3. W oknie dialogowym Opcje kalendarza w obszarze Kalendarzowy tydzień roboczy zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby określić, które dni mają być wyświetlane.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje tygodnia roboczego w kalendarzu

Drugą opcją wyświetlania w widoku Tydzień jest pełny tydzień, obejmujący siedem dni. Między dostosowanym a pełnym tygodniem roboczym można przełączać, wybierając odpowiednią opcję obok przycisków Dzień, Tydzień i Miesiąc.

Trzecia opcja wyświetlania w widoku Tydzień umożliwia wyświetlanie od jednego do dziesięciu dni jednocześnie. Aby uzyskać widok tygodnia ośmiodniowego, należy kliknąć siatkę kalendarza, a następnie nacisnąć klawisze ALT+8. Aby uzyskać widok tygodnia niestandardowego, obejmującego od jednego do dziesięciu dni, należy nacisnąć klawisz ALT i dowolną cyfrę z zakresu od 0 do 9.

Miesiąc

W widoku Miesiąc są dostępne trzy opcje liczby szczegółów, które można wyświetlić w siatce kalendarza:

  • Niski     Ta opcja umożliwia wyświetlanie tylko wydarzeń w kalendarzu. Wydarzenia to pozycje zaplanowane na cały dzień, które nie mają określonego czasu rozpoczęcia ani czasu zakończenia.

  • Średni     Ta opcja umożliwia wyświetlanie wydarzeń i terminów. Terminy w komórkach kalendarza są oznaczone paskami z wypełnieniem odpowiednio do zaplanowanej pory dnia. Cienka pozioma linia ciągnie się do godziny 12 w komórce każdego dnia.

  • Wysoki     Ta opcja umożliwia wyświetlanie wydarzeń i terminów. Terminy są wyświetlane z informacjami o czasie rozpoczęcia, temacie i lokalizacji.

    Uwaga : W zależności od szerokości okna terminów niektóre z trzech typów informacji mogą być niewidoczne, gdy zostanie wybrana opcja Wysoki.

Początek strony

Przechodzenie do daty

Do nowej daty można przejść przy użyciu nawigatora daty, klikając datę w kalendarzu.

Nawigator daty

Można również nacisnąć klawisze CTRL+G, aby otworzyć okno dialogowe Przechodzenie do daty.

Okno dialogowe Przechodzenie do daty

Początek strony

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego terminu

Obraz przycisku Obraz przycisku Jeśli Twój bieżący widok kalendarza zawiera żadnych terminów, przyciski nawigacyjne termin jednej lub obu są wyświetlane na krawędziach kalendarza. Kliknięcie jednego z tych przycisków zmiany do następnego lub poprzedniego terminu widoku kalendarza.

Uwaga : Jeśli nie ma żadnych następnych ani poprzednich terminów, przyciski nawigacyjne kalendarza są niedostępne.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×