Nawiązywanie połączenia ze źródłem OData kanału informacyjnego (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

 1. Na karcie wstążki POWER QUERY wybierz pozycję Z innych źródeł > Ze źródła strumieniowego OData.

 2. W oknie dialogowym Źródło strumieniowe OData wprowadź wartość Adres URL dla źródła strumieniowego OData.

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. Jeśli źródło strumieniowe OData wymaga poświadczeń użytkownika, w oknie dialogowym Dostęp do źródła strumieniowego OData:

  1. Wybierz pozycję Windows, jeśli źródło strumieniowe OData wymaga Uwierzytelniania systemu Windows.

  2. Wybierz pozycję podstawowe, jeśli źródło strumieniowe OData wymaga nazwy użytkownika i hasła.

  3. Wybierz klucz Marketplace, jeśli źródło strumieniowe OData wymaga klucz konta Marketplace. Możesz wybrać uzyskać klucz konta Marketplace subskrybować marketplace Microsoft Azure, które strumieniowe OData. Możesz również utworzyć konto dla Microsoft Azure Marketplace w oknie dialogowym źródło strumieniowe OData dostęp.

  4. Kliknij pozycję Konto organizacyjne, jeśli źródło strumieniowe OData wymaga poświadczeń dostępu federacyjnego. W przypadku używania identyfikatora Windows Live ID zaloguj się do swojego konta.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga :  Połączenie ze źródłem strumieniowym OData obsługuje uproszczony format danych usługi JSON.

Źródła danych dodatku Power Query

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×