Nawiązywanie połączenia z usługami Analysis Services

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć połączenie dynamiczne ze skoroszytu programu Excel ze źródłem danych usług Analysis Services , a następnie odświeżyć to połączenie po zaktualizowaniu danych.

Korzystanie z programu Excel w celu nawiązania połączenia z usługami Analysis Servicesprzy użyciu środowiska pobierania & przekształcania (Power Query) .

 1. Przejdź do obszaru dane _GT_ Pobierz zewnętrzne dane > z bazy danych > z usług Analysis Services. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane , kliknij pozycję Pobierz zewnętrzne dane > z innych źródeł > z usług Analysis Services.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych. Ten Kreator ma trzy okienka.

  • Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych

  • Wybieranie bazy danych i tabeli

  • Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie

 2. W okienku łączenie z serwerem bazy danych w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera bazy danych OLAP.

  Porada: Jeśli znasz nazwę pliku modułu offline, z którym chcesz się połączyć, możesz wpisać pełną ścieżkę do pliku, nazwę pliku i rozszerzenie.

 3. W obszarze poświadczenia logowaniawykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk dalej:

  • Aby użyć bieżącej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło bazy danych, kliknij pozycję Użyj następującej nazwy użytkownika ihasła, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach Nazwa użytkownika i hasło .

 4. W obszarze Wybierz bazę danych zawierającą dane, które chcesz umieścić w okienku wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk dalej.

  Aby połączyć się z określonym moduł w bazie danych, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Połącz z określonym kostką lub tabelą , a następnie wybierz moduł z listy.

 5. W okienku Zapisywanie pliku i kończenie połączenia danych w polu Nazwa pliku Zmień domyślną nazwę pliku stosownie do potrzeb (opcjonalnie).

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj , aby zmienić domyślną lokalizację plików moich źródeł danych, lub Sprawdź istniejące nazwy plików.

 7. W polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania wpisz opis pliku, przyjazną nazwę oraz typowe wyrazy do wyszukania (wszystkie są opcjonalne).

 8. Aby upewnić się, że plik połączenia jest używany podczas odświeżania tabeli przeStawnej, kliknij pozycję zawsze próbuj użyć tego pliku do odświeżenia tych danych.

  Zaznaczenie tego pola wyboru gwarantuje, że aktualizacje pliku połączenia będą zawsze używane we wszystkich skoroszytach, które używają tego pliku połączenia.

 9. Kliknij przycisk Zakończ , aby zamknąć kreatora połączenia danych.

 10. W oknie dialogowym Importowanie danych w obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przeStawnej, kliknij pozycję raport tabeliprzestawnej.

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przeStawnej i raport w formie wykresu przestawnego, kliknij pozycję wykres przestawny i raport

  • Aby zapisać wybrane połączenie w skoroszycie w celu późniejszego użycia, kliknij pozycję Utwórz połączenie. To pole wyboru zapewnia, że połączenie będzie używane przez formuły zawierające utworzone przez Ciebie funkcje modułów i nie chcesz tworzyć raportu w formie tabeli przeStawnej.

 11. W obszarze gdzie chcesz umieścić danewykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport w formie tabeli przeStawnej w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję istniejący arkusz, a następnie wpisz odwołanie do komórki pierwszej komórki w zakresie komórek, w którym chcesz zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej.

   Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku , aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, którego chcesz użyć, a następnie nacisnąć przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

  • Aby umieścić raport w formie tabeli przeStawnej w nowym arkuszu, zaczynając od komórki a1, kliknij pozycję Nowy arkusz.

  • Aby sprawdzić lub zmienić właściwości połączenia, kliknij pozycję Właściwości, wprowadź konieczne zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie kliknij przycisk OK.

Kreator połączenia danych

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję z usług Analysis Services.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych. Ten Kreator ma trzy okienka.

  • Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych

  • Wybieranie bazy danych i tabeli

  • Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie

 2. W okienku łączenie z serwerem bazy danych w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera bazy danych OLAP.

  Porada: Jeśli znasz nazwę pliku modułu offline, z którym chcesz się połączyć, możesz wpisać pełną ścieżkę do pliku, nazwę pliku i rozszerzenie.

 3. W obszarze poświadczenia logowaniawykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk dalej:

  • Aby użyć bieżącej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło bazy danych, kliknij pozycję Użyj następującej nazwy użytkownika ihasła, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach Nazwa użytkownika i hasło .

 4. W obszarze Wybierz bazę danych zawierającą dane, które chcesz umieścić w okienku wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk dalej.

  Aby połączyć się z określonym moduł w bazie danych, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Połącz z określonym kostką lub tabelą , a następnie wybierz moduł z listy.

 5. W okienku Zapisywanie pliku i kończenie połączenia danych w polu Nazwa pliku Zmień domyślną nazwę pliku stosownie do potrzeb (opcjonalnie).

  Kliknij przycisk Przeglądaj , aby zmienić domyślną lokalizację plików moich źródeł danych, lub Sprawdź istniejące nazwy plików.

 6. W polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania wpisz opis pliku, przyjazną nazwę oraz typowe wyrazy do wyszukania (wszystkie są opcjonalne).

 7. Aby upewnić się, że plik połączenia jest używany podczas odświeżania tabeli przeStawnej, kliknij pozycję zawsze próbuj użyć tego pliku do odświeżenia tych danych.

  Zaznaczenie tego pola wyboru gwarantuje, że aktualizacje pliku połączenia będą zawsze używane we wszystkich skoroszytach, które używają tego pliku połączenia.

 8. Kliknij przycisk Zakończ , aby zamknąć kreatora połączenia danych.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych w obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przeStawnej, kliknij pozycję raport tabeliprzestawnej.

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przeStawnej i raport w formie wykresu przestawnego, kliknij pozycję wykres przestawny i raport

  • Aby zapisać wybrane połączenie w skoroszycie w celu późniejszego użycia, kliknij pozycję Utwórz połączenie. To pole wyboru zapewnia, że połączenie będzie używane przez formuły zawierające utworzone przez Ciebie funkcje modułów i nie chcesz tworzyć raportu w formie tabeli przeStawnej.

 10. W obszarze gdzie chcesz umieścić danewykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport w formie tabeli przeStawnej w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję istniejący arkusz, a następnie wpisz odwołanie do komórki pierwszej komórki w zakresie komórek, w którym chcesz zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej.

   Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku , aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, którego chcesz użyć, a następnie nacisnąć przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 11. Aby umieścić raport w formie tabeli przeStawnej w nowym arkuszu, zaczynając od komórki a1, kliknij pozycję Nowy arkusz.

 12. Aby sprawdzić lub zmienić właściwości połączenia, kliknij pozycję Właściwości, wprowadź konieczne zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie kliknij przycisk OK.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest znany jako _AMP_ przekształcanie w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×