Nawiązywanie połączenia z serwerem Sybase IQ (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwagi : 

  • Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

  • Zanim będzie można połączyć się z bazą danych SAP SQL gdziekolwiek, potrzebujesz SAP SQL gdziekolwiek sterownik zainstalowany na Twoim komputerze. Wybierz sterownik, która jest zgodna z instalacji dodatku Power Query (32-bitowej lub 64-bitowa).

  1. Na karcie wstążki POWER QUERY wybierz pozycję Z bazy danych > Z programu Sybase bazy danych.

    Pobieranie danych zewnętrznych z bazy danych
  2. W oknie dialogowym Baza danych programu Sybase w polu Nazwa serwera określ serwer programu Sybase, z którym chcesz nawiązać połączenie. Opcjonalnie można też określić wartość Nazwa bazy danych.

  3. Jeśli chcesz zaimportować dane przy użyciu natywnego zapytania bazy danych, określ kwerendę w polu Instrukcja SQL. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Szyfruj połączenie, więc dodatek Power Query nawiązuje połączenie z bazą danych przy użyciu prostego połączenia szyfrowanego.

  6. Kliknij pozycję Połącz.

Tematy pokrewne

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×