Nawiązywanie połączenia z plikiem prostym z dodatku Power Pivot

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli do importowania danych do modelu danych jest używany dodatek Power Pivot, jednym ze źródeł danych, z którego można importować dane, jest plik prosty. Kreator importu tabeli umożliwia nawiązanie połączenia z plikiem prostym (txt), plikiem z wartościami rozdzielanymi tabulatorami (tab) lub plikiem z wartościami rozdzielanymi przecinkami (csv) w celu zaimportowania jego zawartości do tabeli w modelu. Więcej informacji znajduje się w temacie Pobieranie danych przy użyciu dodatku Power Pivot.

 1. W Power Pivot, kliknij kartę Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Z innych źródeł danych.

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Plik tekstowy.

 3. W polu Przyjazna nazwa połączenia wpisz unikatową nazwę tego połączenia ze źródłem danych. To pole jest wymagane.

 4. W polu Ścieżka pliku określ pełną ścieżkę do pliku.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji, w której znajduje się plik.

 6. W polu Separator kolumn wybierz separator rozdzielający wartości kolumn.

 7. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby określić opcje kodowania i ustawień regionalnych pliku prostego.

 8. Zaznacz pole Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków kolumn, jeśli pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn.

Wyświetl podgląd danych w wybranym pliku i użyj poniższych opcji w celu zmodyfikowania importu danych.

Uwaga: W tym podglądzie jest wyświetlanych tylko pierwszych 50 wierszy z pliku.

 1. Wyczyść pola wyboru obok kolumn, które chcesz wykluczyć z importowania.

 2. Kliknij strzałkę w dół w filtrze kolumn, aby posortować i przefiltrować dane. Jeśli na przykład kolumna zawiera nazwy kategorii produktów, możesz wybrać kategorie do zaimportowania.

 3. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do Kreatora importu tabeli.

 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zaimportować dane.

Pliki proste są importowane w postaci pojedynczej tabeli w modelu danych. Jeśli inna tabela w modelu zawiera kolumnę z takimi samymi wartościami, można utworzyć relację między tymi tabelami i używać ich równocześnie w jednej tabeli przestawnej lub jednym raporcie programu Power View.

Załóżmy na przykład, że istnieją dwa pliki proste: jeden z nich zawiera listę firm, a drugi — listę reklamodawców. Jeśli oba pliki zawierają nazwę firmy, możesz użyć kolumny Nazwa jako podstawy relacji między dwiema tabelami w modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie relacji między dwiema tabelami lub Tworzenie relacji w widoku diagramu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×