Nawiązywanie połączenia z magazynem tabel platformy Microsoft Azure (Power Query)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nawiązywanie połączenia z Microsoft Azure tak samo jak inne źródła danych za pomocą środowiska & Get przekształcenie (Power Query) programu Excel. Microsoft Azure Magazyn tabel to usługa do przechowywania dużych zestawów danych strukturalnych, -relacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Azure usługi Magazyn tabel zobacz jak za pomocą usługi Magazyn tabel.

Na karcie dane kliknij pozycję Pobierz dane > Z Azure > Z magazynu tabel platformy Azure. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane, kliknij pozycję Nowe zapytanie > Z Azure > Z magazynu tabel platformy Azure firmy Microsoft.

Na karcie wstążki Power Query kliknij pozycję Z Azure > z Microsoft Azure magazyn tabel. Wykonaj kolejne kroki.

Power Query importowanie z okna dialogowego Azure

Dalej

  1. W oknie dialogowym Microsoft Microsoft Azure magazyn tabel wprowadź nazwę konta magazynu Microsoft Azure lub adres URL, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Przy pierwszym nawiązywaniu połączenia z usługą tabel zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie i zapisanie klucza dostępu do magazynu. W oknie dialogowym Dostęp do magazynu tabel platformy Microsoft Azurew polu Klucz konta wprowadź klucz dostępu do magazynu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga: Jeśli musisz pobrać swój klucz dostępu do magazynu, przejdź do portalu platformy Microsoft Azure, wybierz swoje konto magazynu i kliknij ikonę Manage Access Key (Zarządzaj kluczem dostępu) u dołu strony. Kliknij ikonę kopiowania umieszczoną po prawej stronie klucza podstawowego, a następnie wklej wartość w polu Klucz konta.

  3. Edytor zapytań zawiera wszystkie tabele dostępne w Twoim magazynie tabel platformy Microsoft Azure. Znajdują się one w obszarze Nawigator. W obszarze Nawigator kliknij tabelę, z której chcesz zaimportować dane. Zostaną wyświetlone kolumny wstępnie zdefiniowane dla wybranej tabeli platformy Microsoft Azure: PartitionKey (Klucz partycji), RowKey (Klucz wiersza), Timestamp (Znacznik czasu) i Content (Zawartość).

  4. Rozwiń kolumnę Content i zaznacz kolumny, które mają być rozwinięte, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Po zaznaczonych kolumn są dostępne w Edytorze zapytań, kliknij przycisk Zamknij & Zastosuj, aby zaimportować dane do arkusza programu Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie.

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×