Nawiązywanie połączenia przy użyciu ExpressRoute przepływu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł ułatwia wyjaśniono podstawowe zasady przepływu połączenia dla programu Skype dla firm Online i ExpressRoute i udostępnia kilka przykładów szczegółowe przepływów połączenia w celu zrozumienia planowanie poprawnie.

W przypadku rozmieszczania programu Skype dla firm Online w ramach usługi Office 365, w programie Skype dla firm serwera hybrydowego lub programu Skype dla firm chmury łącznik Edition, należy więc zrozumienie komunikacji między programu Skype dla firm klienta i serwerów i przepływu połączenia można skutecznie planowanie, wdrażanie, działania i rozwiązywanie problemów z programu Skype dla firm Online services.

Omówienie przepływu połączenia

W tym dokumencie opisano sieci, z którą segmenty, które można wykonać danych dla tych połączeń przepływał i ułatwia Aby dowiedzieć się, jaki ruch pozostanie lokalne z siecią w porównaniu z dane, które są przenoszone w Internecie za pośrednictwem ExpressRoute. Informacje o którym ruch używa ExpressRoute pomoże Ci do oceny korzyści, które otrzymają firmy przy użyciu ExpressRoute, a także opis wskazówki dotyczące wdrażania ExpressRoute do sprawdzania poprawności i rozwiązywanie problemów z wdrożeniem po ustaleniu pomocy Aby użyć ExpressRoute.

Przepływów połączenia opisanych tutaj może mieć negatywny wpływ różnych czynników, które są w obszarze sterowanie tym reguły zapory, translatora adresów Sieciowych konfiguracji serwera proxy i Konfiguracja routera. Ten dokument przyjęto założenie, że zastosowano zalecanych ustawień. W opisano te zalecanych ustawień:

Konfiguracja i konfiguracji, które nie zostały wykonane kroki opisane ustawienia znaleźć w dokumentacji powyżej mogą zawierać przepływów połączenia innego niż firma Microsoft mają opisanych tutaj. Ponadto może się okazać się z problemy z konfiguracją przykład przekierowuje asymetryczne i optymalnego sieci lub protokoły transportowe optymalne. Kierowanie asymetryczne jest ważne zawsze, gdy chodzi o ExpressRoute, ponieważ ExpressRoute wprowadza drugiej ścieżkę do usługi Office 365, co spowoduje utworzenie możliwości trasa, która korzysta z Internetu w jednym kierunku i innej trasy, która używa ExpressRoute w drugą stronę. Może to powodować ruch blokowaniu zgodnie z kierunkiem zwracana przez pełnowartościową zaporą.

Typy ruchu i segmentów sieci

Segmentów sieci

Przed firma Microsoft może wyjaśnić przepływu połączeń, trzeba zdefiniować niektóre terminy, które ułatwią Ci zrozumienie segmentów sieci i typów multimediów, które są używane w programie Skype dla firm Online.

Diagramy przepływu połączenia poniżej pokazano czterech różnych segmentów sieci, z których każdy będzie są zarządzane przez innych organizacji (sieci wewnętrznej, usługodawca sieciowy ich Internet zaglądanie i partnerów firmy Microsoft), które mają różne właściwości wydajności. Aby uzyskać wskazówki dotyczące elementów docelowych wydajności sieci zapoznaj się z multimediów jakości i wydajności sieci łączności w programie Skype dla firm Online.

Poniżej widać każdego segmentu sieci, które będą możemy mówić.

Zadzwoń blokowego segmentów sieci.

Sieci To jest segmentu sieci, który jest częścią ogólnego sieci, na którym sterowanie i zarządzanie nimi. Ta opcja uwzględnia wszystkie połączenia w biurami, czy przewodowe lub bezprzewodowe między budynków pakietu office, z centrami danych lokalnych i połączeń usługodawców internetowych lub partnerów ExpressRoute.

Zazwyczaj krawędź sieci ma co najmniej jeden strefy Zdemilitaryzowanej z zapory i/lub serwery proxy, które wymuszania zasad zabezpieczeń Twojej organizacji i Zezwalaj tylko niektórych ruch sieciowy skonfigurowaniu i skonfigurowany. Ponieważ zarządzanie tej sieci, ma bezpośrednich kontrolę nad wydajności sieci i zdecydowanie zalecane jest wykonywanie ocen sieci, aby sprawdzić poprawność wydajności zarówno w witrynach w sieci i z siecią program Skype dla firm W trybie online. Aby wyświetlić wymagania dotyczące wydajności, zobacz jakości multimediów i wydajności sieci łączności w programie Skype dla firm Online.

Internet To jest segmentu sieci, który jest częścią sieci ogólnego, które będą używane przez użytkowników, którzy łączenia się programu Skype dla firm Online z poza siecią i są one używane dla wszystkich połączeń, gdy ExpressRoute nie jest skonfigurowane. Internet i wszystkich połączeń nie są zarządzane przez firmę Microsoft, więc nie można określić wydajność i ścieżek routingu, a ma to największy wpływ na ogólną przepływu połączenia i jakość.

ExpressRoute To jest segmentu sieci, który jest częścią sieci ogólnego, który pozwala dedykowane połączenia z siecią Microsoft. Jest to zalecane opcja nawiązywania połączenia z siecią Microsoft network (centrami danych usługi Office 365) dla wszystkich obciążenia, które są zależne od szybkości sieci i wydajności, takich jak Skype dla firm Online komunikacji w czasie rzeczywistym. ExpressRoute połączenia zostały wprowadzone między siecią i użycie sieci Microsoft dostawców łączności ExpressRoute zapewnienie sieci prywatnych i zarządzane przestojów 99,9% i obsługę jakości z usług który może zwiększyć wydajność multimediów w czasie rzeczywistym w czasie okresów przepełnienia sieci.

Sieć firmy Microsoft To jest segmentu sieci, który jest częścią sieci ogólnego, która obsługuje usługi Office 365. Ta opcja uwzględnia wszystkie komunikacji między serwerami Online dla usługi Office 365. Może to ruch przechodzi sieciach firmy Microsoft, które są przesyłane między regionach geograficznych.

Typy ruchu

Ruch sieciowy usługi Skype dla firm Online mieści się na dwie szerokie kategorie wyświetlane jako osobne ścieżki w procesie połączenia:

Multimediów w czasie rzeczywistym danych w RTP (protokół transportowy w czasie rzeczywistym) i obsługuje audio, wideo, udostępnianie aplikacji i obciążenia transferu pliku. Na ogół multimediów jest wysoce opóźnienie liter, aby chcieć ruch podjęcie możliwe najbardziej bezpośrednią ścieżkę i używania UDP jako protokół transportowy warstwy, ponieważ za pomocą protokołu TCP wprowadza wyższą opóźnienie.

Sygnalizacja jest łącza komunikacji między klienta i serwera, lub innych klientów, które są używane do kontrolowania działania (na przykład po zainicjowaniu połączenia) i dostarczenia wiadomości błyskawicznych. Większość ruchu sygnalizowania za pośrednictwem protokołu SIP, jeśli niektórzy klienci Używanie interfejsów oparte na HTTP pozostałych. Aby umożliwić proste, możemy są ustalając sygnalizacji różnych który może być podróży połączeniach protokołu HTTP i HTTPS lub TLS w ten typ danych. Należy zrozumieć znacznie mniej ważne do opóźnienia, ruch, ale może spowodować awarii usługi lub połączeń limity czasu opóźnienie między punkty końcowe przekroczenia kilka sekund.

Docelowych dla tego ruchu znajdują się w adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP dla wszystkich usług Office 365. Dla każdego adresu URL oznacza to, czy część ruchu może przechodzenia ExpressRoute dla usługi Office 365. W przypadku diagramu pokazujące, że Internet jest nadal używana niektórych po włączeniu ExpressRoute zobacz Azure ExpressRoute dla usługi Office 365. Należy zrozumieć, że nawet adresy URL, które są wyświetlane jako routingu nad ExpressRoute są również Routing przez Internet. Oznacza to, że w niektórych scenariuszach oznaczanie o tym, czy używać Internetu lub ExpressRoute zależy od lokalizacji klienta i konfiguracji serwery proxy i zapory. Jest również pamiętać, ponieważ nie wszystkie adresy URL skojarzone z usługi Office 365 będą mogli korzystać ExpressRoute, nawet jeśli zakupiono ExpressRoute od partnera ExpressRoute, jest wymagane połączenie internetowe.

Ruch, które mogą być wysyłane tylko w Internecie zawiera typowe zależności Internet, takich jak list odwołań certyfikatów (CRL), wyszukiwania DNS i rozpoznawania nazw, adresy URL dla usług udostępnionych usługi Office 365, takich jak Centrum administracyjnego usługi Office 365 i kilka innych niż czasie rzeczywistym funkcje komunikacji programu Skype dla firm Online, takie jak telemetrycznego i Federacji współdziałanie z programu Skype dla klientów indywidualnych, jak dobrze multimediów, strumieniowo obsługi emisji spotkania programu Skype. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, zobacz Routing za pomocą ExpressRoute dla usługi Office 365 dla więcej zagadnienia podczas planowania routingu sieciowego.

Zasady połączeń przepływów za pomocą programu Skype dla firm

Przed możemy przejść do szczegółów szczególnych połączeń scenariuszy przepływu, znajdują się sześć ogólne zasady, które ułatwiają opis przepływów połączenia dla programu Skype dla firm.

  1. W programie Skype dla firm konferencji znajduje się w tym samym regionie, gdzie umiejscowieni Organizator konferencji. Jest to w chmurze usługi Office 365, jeśli Organizator jest użytkownika w trybie Online lub w centrum danych lokalnych Jeśli organizator spotkania jest użytkownika lokalnego.

  2. Ruch multimediów wysyłane z klienta do konferencji hostowanej zawsze przechodzi na serwerze, miejsce, w którym znajduje się konferencji. Może to być lokalnego serwera w centrum danych, które można zarządzać lub serwera w trybie Online w chmurze usługi Office 365. Jednak serwera granicznego zawsze jest używany na potrzeby przepływu multimediów dla konferencji w trybie Online.

  3. Ruch multimediów w sesjach równorzędnych połączeń skorzystaj z najbardziej bezpośrednią drogą, który jest dostępny. Preferowanej trasie jest bezpośrednio do komputer zdalny (klienta), ale jeśli tej trasy jest niedostępny z powodu Zapora blokuje ruchu lub mniej więcej tak jak, następnie jeden lub więcej serwery graniczne będzie przekazywania ruchu.

  4. Zawsze sygnalizacji świetlnej przechodzi na serwerze miejsce, w którym użytkownik jest adresem IP, albo w trybie Online lub lokalnego. Serwer graniczny będą używane, jeśli serwer frontonu nie można połączyć z bezpośrednio.

  5. Dołączanie do konferencji, obsługiwane w trybie Online użytkowników zawsze będzie korzystać z serwera granicznego (lub dwa w razie potrzeby z powodu konfiguracji zapory klienta).

  6. Użytkownicy dołączania do konferencji hostowanej lokalnego zwykle nie będzie używać serwera granicznego łączenia z poziomu tej samej sieci, zawierającą lokalnego wdrożenia i będzie za pomocą jednej lub dwóch serwery graniczne podczas nawiązywania połączenia z poza siecią.

Aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółowych informacji na temat ścieżkę multimediów, która została wybrana, zobacz ICE - łączności multimediów krawędź. Mimo że ten klip wideo jest dotyczące programu Lync Server 2013 zasad i protokoły są nadal stosowane do programu Skype dla firm.

Połączenie programu Skype dla firm przepływów z ExpressRoute

Teraz, gdy masz zrozumienie czterech różnych segmentów sieci i niektóre ogólne wytyczne dotyczące programu Skype dla firm połączenia przepływów, można użyć, że informacje ułatwiające zrozumienie które programu Skype dla firm ruch będzie przechodzenie przez ExpressRoute segment sieci.

Na ogół ruch sieciowy przechodzenia połączenia ExpressRoute, jeśli jeden z punktów końcowych znajduje się w sieci, a drugi punkt końcowy w centrum danych usługi Office 365. Obejmuje to sygnalizacji świetlnej między klientem a serwerem, ruch multimediów używanych podczas konferencji lub połączeń sesjach równorzędnych, które korzystają z serwera krawędzi Online.

Ruch nie przechodzenie przez połączenie ExpressRoute, jeśli oba punkty końcowe są w stanie komunikować się bezpośrednio w Internecie lub znajdują się w obrębie tej samej sieci. Obejmuje to plików multimedialnych do połączeń w sesjach równorzędnych, ruchu z Internetu przeznaczone do lokalnego wdrożenia lub dowolny między internetowe i serwery graniczne usługi Office 365. Na przykład będzie użytkownika w przypadku dołączania do konferencji w trybie Online z hotel.

Podstawowe programu Skype dla firm przepływu połączenia

Aby ułatwić stosowanie głównych ogólne dotyczące programu Skype dla firm połączenia przepływów, opisanych powyżej, następnej sekcji tego artykułu zawiera kilka diagramów dla odwołania. Nie jest to pełna lista wszystkich przepływów możliwe połączenie, ale ma na celu pomóc stosowania zasad wymienione powyżej. Ponadto wybrano scenariuszy w diagramach dotyczyć typowych wdrożenia tym Online, hybrydowe, łącznik w chmurze, a w jednym przypadku specjalne emisja spotkania programu Skype.

Uwaga : Podzestaw ruch używane przez program Skype dla firm nie jest routingu nad ExpressRoute i będzie zawsze miała ścieżki internetowe. Zobacz adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP do określenia adresy URL, które mogą mieć wpływ.

Sesjach równorzędnych połączeń dla użytkowników usługi Office 365 z poziomu sieci klienta

W przypadku połączeń sesjach równorzędnych ruch multimediów ma zawsze najbardziej bezpośrednią drogą do miejsca docelowego. Jednak dane sygnalizowania prowadzi do centrum danych usługi Office 365 miejsce, w którym umiejscowieni użytkownika w trybie Online. Użytkownicy znajdują się na tym samym WAN i nic się nie uniemożliwia klientom komunikowanie się bezpośrednio, multimediów przepływa bezpośrednio między nimi. Sygnalizacji świetlnej dla obu użytkowników przechodzi połączenia ExpressRoute, przeznaczoną dla każdej organizacji centrum danych. Aby wyświetlić przepływu połączenia w tym scenariuszu, zobacz.

Przepływ połączenia sesjach równorzędnych

Wywołać przepływ z połączenia równorzędnych.

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

W tym przykładzie sesjach równorzędnych ruch multimediów ma zawsze najbardziej bezpośrednią drogą do miejsca docelowego. Na konferencji w trybie Online, miejsce docelowe jest jednak w chmurze usługi Office 365. Oznacza to, że ruch multimediów dla wszystkich użytkowników, dołączania do konferencji w obrębie tej samej sieci będzie przechodzenie przez połączenie ExpressRoute i sygnalizowania ruch przechodzi do chmury usługi Office 365. Na poniższym rysunku pokazano, że multimedia i sygnalizacji będzie przechodzenie przez połączenie ExpressRoute dla użytkownika w sieci i bezpośrednio przechodzenie przez Internet dla użytkowników, którzy są połączone z Internetu za pomocą spoza sieci, takich jak kawy Sklep lub hotel.

Pamiętaj, że lokalizacji konferencji jest zdefiniowana przez organizatora spotkania, a nie przez uczestników. Oznacza to, że przez klienta w lokalnej zostały zaplanowane spotkanie, dane multimediów nie przepływ w chmurze usługi Office 365 na ExpressRoute, ale zamiast tego chcesz przechodzenie przez Internet do centrum danych lokalnych organizator spotkania.

Miejsce docelowe dla plików multimedialnych do konferencje Online będzie centrum danych w chmurze usługi Office 365, ale po centrum danych może być innego regionu geograficznego niż użytkowników, którzy są dołączania do konferencji. Ten problem może wystąpić w jeden z dwóch sposobów:

  • Jeśli organizator spotkania jest innej firmy niż uczestników, lub uczestników i obsługi organizatora w organizacji jest hostowana w innej lokalizacji geograficznej lub kraj/region.

  • Jeśli użytkownik jest dołączania z innego kraju/regionu niż miejsce, w którym znajduje się organizacja firmy, albo z powodu firmy jest międzynarodowych ani przez użytkownika są przesyłane.

Szczęście o używaniu ExpressRoute w tym scenariuszu to, że z ExpressRoute dodatek premium, dane, znajdujący się na ścieżce ExpressRoute przejdzie automatycznie przez szkieletowego firmy Microsoft, niezależnie od tego regionu geograficznego organizator spotkania Centrum danych organizacji.

Przepływ połączeń użytkownika w trybie online przy użyciu spotkań Online

Zadzwoń blokowego online hostowanej połączenie konferencyjne.

Dołączanie do konferencji obsługiwanych przez użytkownika lokalnego wdrożenia hybrydowego

Pamiętaj, że serwerami konferencji, które obsługują hostowanej konferencje są uzależnione od miejsce, w którym umiejscowieni organizator spotkania. W tym scenariuszu multimediów dla wszystkich użytkowników, dołączania do konferencji zaplanowane przez użytkownika lokalnego we wdrożeniu hybrydowym będzie przepływał lokalnego centrum danych.  Komunikacja sygnałowa dla użytkowników umiejscowieni w trybie Online zostanie utworzona za pośrednictwem organizacji w chmurze usługi Office 365, gdy multimediów spróbuje bezpośredniego połączenia. W tym scenariuszu ponieważ użytkownicy łączą się z sieci, połączenie bezpośrednie multimediów jest możliwe, dzięki ExpressRoute jest używany tylko do sygnalizacji ruch dla użytkownika homed w trybie Online. Jeśli Online homed użytkownik nawiązuje połączenie z Internetem, multimediów może przechodzenia ExpressRoute, jeśli serwer graniczny Online jest używany do łączenia.

Obsługiwanych przez przepływ hybrydowych użytkownika połączenia konferencyjnego

Przepływ połączenia hostowana onprem.

Konferencje hostowanej lokalnego serwera granicznego przy użyciu usługi Office 365

Sprzężenia użytkownika hybrydowych Online obsługiwana konferencji, możemy na pakiet Sygnalizacja i multimediów będzie są przeznaczone do chmury usługi Office 365, i w związku z Internetu jest dołączania użytkownika, zazwyczaj bezpośredniej ścieżki internetowe będzie podejmowana. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak z powodu ograniczeń zapory bezpośredniej ścieżki internetowe nie jest dostępna. W tym przypadku lokalnego serwera granicznego mogą przekazywać ruch multimediów, co powoduje, że dane multimediów powrócić do swojej sieci lokalnej przed przechodzenie przez obwód ExpressRoute chmury usługi Office 365.

Dołączanie do połączenia konferencyjnego online przy użyciu serwera granicznego lokalnego użytkownika lokalnego

Zadzwoń blokowego do połączenia konferencyjnego przechodzące przez serwer graniczny.

Za pomocą programu Skype dla firm chmury łącznik Edition połączeń PSTN

Za pomocą programu Skype dla firm Online chmury łącznik Edition zawiera łączności publicznej sieci Telefonicznej za pomocą zasobów lokalnych, takich jak kanału SIP lub bramy publicznej sieci Telefonicznej lub przy użyciu minimalnego urządzenia do integracji z programem Skype dla firm. W chmurze łącznik wersji użytkownicy umiejscowieni w trybie Online i pełnić rolę normalny użytkowników w trybie Online, gdy nie wymagają, dzwoniąc z planami. Komunikacja sygnałowa scenariuszach PSTN są przenoszone między klientem a chmury przez połączenie ExpressRoute, jeśli to możliwe, a w Twojej WAN granicach dane multimediów. W tym przypadku sygnalizacji włącza w chmurze usługi Office 365 i kończy w łącznika w chmurze.

PSTN połączenia przez telefon w usłudze Office 365 i łącznik chmury

Nawiązywanie połączeń przepływu dla połączenia publicznej sieci Telefonicznej za pomocą łącznika chmury Centrala PBX w chmurze.

Emisja spotkania programu Skype użytkownikom dołączanie z sieci klientów

Emisja spotkania programu Skype jest specjalnego za pomocą litery, która składa się z spotkania dwuczęściowe z każdą część o profile transportu innej sieci. Pierwsza część oraz takie, które są najbardziej istotne z sieci wydajności punktu widzenia, jest wewnętrzne spotkania. Jest to w czasie rzeczywistym części spotkania, która zawiera co najmniej jeden punkty końcowe klienta nawiązywania połączenia z serwerem konferencji w chmurze usługi Office 365. Przekazywanych przy użyciu tej części spotkania jest dokładnie tak jak w przykładzie powyżej, z dołączeniem użytkownika usługi Office 365 i konferencji w trybie Online.

Co unikatowym emisja spotkania programu Skype to, że spotkanie jest rozdzielana dużej liczby uczestników konferencji za pomocą emisji przesyłanie strumieniowe usługi. Ta emisja streaming usługi jest routingu nad ExpressRoute, ale zamiast tego korzysta z Internetu z obsługą opcjonalne usług sieci dostarczania zawartości (CDN). Warto rozpoznaje emisji streaming się przepływu jednokierunkowe multimediów ponieważ uczestnicy odsłuchać, ale nie myśli i obsługuje buforowania, co znacznie mniej ważne do problemów z wydajnością sieci takich jak czas oczekiwania, utraty pakietów i zakłócenia. Zamiast optymalizacji ruchu eliminującej ten problem, go jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania przepustowości, ponieważ potencjalnie jest bardzo dużej liczby uczestników odbierania strumienia multimediów.

Emisja spotkania programu Skype z użytkownikami z sieci klienta

Zadzwoń przepływu obsługi emisji spotkania programu Skype.

Połączenie przepływach według typu wdrożenia

Z wspólnej Zadzwoń blokowego przykładach, a zrozumienia zasady ogólne, które sterują wzorców ruchu, w poniższej tabeli podaj podsumowanie wzorców ruchu dużych kombinacji scenariusze wdrażania i zastosowania. W poniższych tabelach nie przechwytywać wszystkie możliwe kombinacje przepływów połączenie, ale należy ułatwiają dalszego zrozumienia zasady ogólne przepływu połączenia.

Dane są przesyłane i jest wyświetlany jako lokalnej organizacji; go nie pozostawi sieci klienta, Internet lub ExpressRoute. Desenie wymienione poniżej są oparte na to najczęściej używane ustawienia sieci, takich jak zapory, Federacja i Internet i przyjęto założenie, że wszystkie organizacje biorących udział w przepływie wielostronnej lub federacyjnych ExpressRoute. W praktyce o różnych ustawień może spowodować wzorców ruchu innego niż wymienione poniżej.

Przepływy połączeń dla programu Skype dla firm Online

W programie Skype dla firm Online scenariusze użycia obejmują użytkowników, którzy są umiejscowieni w trybie Online i może być nawiązywania połączeń z sieci wewnętrznej lub w Internecie. Lokalne serwery nie są częścią sytuacje, aby wszystkie konferencji lub multimediów powiązanych PSTN przechodził do chmury usługi Office 365, a także zostaną serwera granicznego w chmurze użytkowników w trybie Online.

Podsumowanie przepływu połączenia programu Skype dla firm Online

W scenariuszu użycia

Punkty końcowe

Ścieżka sygnalizowania

Ścieżka multimediów

Przykład przepływu

Uwagi

Połączenie sesjach równorzędnych

Dwóch klientów, zarówno w Twojej sieci.

ExpressRoute

lokalne

Równorzędne połączeń dla użytkowników usługi Office 365 z poziomu sieci klienta

Połączenie sesjach równorzędnych

Dwóch klientów — jeden w Twojej sieci (wewnętrzny), a klient w Internecie (zewnętrzny).

Użytkownik wewnętrzny: ExpressRoute

Użytkownik zewnętrzny: Internet

Użytkownik wewnętrzny: ExpressRoute

Użytkownik zewnętrzny: Internet do serwera usługi Office 365 krawędzi.

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Założono zaporą bloków bezpośrednich połączeń między klientów, którzy wymaga serwera granicznego Online. Ruch wewnętrznego użytkownika do serwera granicznego Online wykonuje podobne ścieżka co do serwera konferencji połączenie konferencyjne.

Połączenie sesjach równorzędnych użytkownikowi w organizacji federacyjnych

Dwóch klientów, w Twojej sieci (wewnętrzny) i na użytkownika w trybie Online w sieci federacyjnej organizacji (Federacji).

ExpressRoute

ExpressRoute

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Założono Zapora blokuje połączenia bezpośrednie między klientami, wymaganie serwera granicznego Online. Ruch wewnętrzny użytkownika do serwera granicznego Online wykonuje podobne ścieżki jako serwera konferencji, połączenie konferencyjne.

Dołączanie do połączenia konferencyjnego przez użytkownika w sieci klienta

Klient na serwerze sieci i konferencje w chmurze usługi Office 365.

ExpressRoute

ExpressRoute

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Dołączanie do połączenia konferencyjnego przez użytkownika w programie Internet

Klient jest na serwerze Internet i konferencje w chmurze usługi Office 365.

Internet

Internet

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Dołączanie do konferencji obsługiwanych przez serwer lokalna innej firmy

Klient na serwerze sieci i konferencje w centrum danych innych firm.

Internet

Internet

Nie dotyczy

Ponieważ serwer konferencji, który obsługuje konferencji w sieci lokalnej innego klienta, bez danych czy przechodzą przez chmury firmy Microsoft.

Połączenie PSTN

Klient w sieci klienta i serwery Telefon w chmurze usługi Office 365

ExpressRoute

ExpressRoute

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Połączenie PSTN

Klienta na serwerach internetowe i telefon w chmurze usługi Office 365

Internet

Internet

Nie dotyczy

Multimedia i sygnalizacji będzie przepływu centrum danych usługi Office 365. Ponieważ punkt końcowy klienta znajduje się w Internecie, wszystkie dane przechodził z centrum danych firmy Microsoft w Internecie (nawet gdy serwera granicznego Online jest wymagany dla łączności).

Uwaga : ExpressRoute będą używane na ścieżce multimediów użytkownikowi znajdujących się w sieci firmowej do serwera krawędzi w trybie online, ale nie będzie można używać użycie serwera granicznego wdrożenia lokalnego innego odbiorcy.

Przepływy połączeń dla programu Skype dla firm hybrydowego

Hybrydowe połączenia przepływów zastosowanie w przypadku gdy dostępne w programie Skype dla firm wdrożenia, obejmującą co najmniej niektórych użytkowników, które są umiejscowieni w lokalnej. Przepływów połączenia w tej sekcji zawierają zarówno konferencji lokalnego i sesjach równorzędnych lub publicznej sieci Telefonicznej nawiąże połączenie z co najmniej jednego użytkownika umiejscowieni lokalnego.

W scenariuszu użycia

Punkty końcowe

Ścieżka sygnalizowania

Ścieżka multimediów

Przykład przepływu

Uwagi

Połączenie sesjach równorzędnych

Dwóch klientów, zarówno na sieci klienta i umiejscowieni lokalnego

Lokalne

lokalne

Równorzędne połączeń dla użytkowników usługi Office 365 z poziomu sieci klienta

Ponieważ użytkownicy umiejscowieni lokalnego, lokalnie sygnalizowania przepływów centrum danych lokalnych zamiast usługi Office 365 w chmurze.

Połączenie sesjach równorzędnych

Dwóch klientów, oba nawiązywanie połączenia z sieci klientów. Jeden jest umiejscowieni w trybie online, drugi jest adresem IP lokalnego.

Użytkownika w trybie online: ExpressRoute

W lokalnym użytkownika: lokalne

lokalne

Równorzędne połączeń dla użytkowników usługi Office 365 z poziomu sieci klienta

Tylko użytkownika umiejscowieni w trybie Online wysyła sygnalizacji świetlnej w chmurze usługi Office 365.

Połączenie sesjach równorzędnych użytkownikowi w organizacji federacyjnych

Dwóch klientów na lokalna – użytkownika w klienta sieci (wewnętrzny) i użytkownika w trybie online w Federacji firmowej (federacyjne).

Użytkownik wewnętrzny: lokalne

Użytkownik federacyjny: ExpressRoute

Internet lub ExpressRoute (zależy czy online lub lokalnego serwera granicznego jest używany)

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci dołączania do konferencji, który jest hostowana Online i część Edge lokalnego serwera z usługą Office 365 hostowanej konferencji (dla ruchu multimediów).

Założono Zapora blokuje połączenia bezpośrednie między klientami, wymaganie serwera granicznego Online. Wymiany informacji ICE będzie oferować zarówno Online (przez użytkownika w trybie online), jak i lokalne serwery graniczne (przez użytkownika lokalnego) łączności.

Dołączanie do połączenia konferencyjnego przez użytkownika w sieci klienta (konferencji zaplanowane przez użytkownika w trybie Online)

Użytkownika lokalnego na serwerze sieci i konferencje w chmurze usługi Office 365.

ExpressRoute

ExpressRoute

Użytkownika w trybie online w Twojej sieci, dołączanie do konferencji, która jest hostowana Online

Zasobów serwera dla połączenia konferencyjnego są definiowane przez organizatora spotkania. W tym przypadku go zostało zaplanowane przez użytkownika w trybie Online, dzięki czemu zasoby są w chmurze usługi Office 365.

Połączenie PSTN

Użytkownika w tej samej sieci lokalnego i lokalnego programu Skype dla firm w centrum danych.

Lokalne

Lokalne

Za pomocą programu Skype dla firm chmury łącznik Edition połączeń PSTN

Scenariusz podobne do korzystania z chmury Edition łącznika, z wyjątkiem tego użytkownika jest umiejscowieni w lokalnym, więc sygnalizowanie pozostaje w obrębie tej samej sieci.

Nawiązywanie połączeń przepływów dla programu Skype dla firm z chmury łącznika

Użytkownicy, którzy będą się łączyć z chmury łącznik Edition są wszystkie umiejscowieni w trybie Online. Oznacza to, że konferencji być w trybie online, a sygnalizacji następuje samej deseni dla użytkowników w trybie Online. W przypadku scenariuszy niż sieci PSTN przepływu połączenia będzie dokładnie tak, jak opisano powyżej dla programu Skype dla firm Online.

W scenariuszu użycia

Punkty końcowe

Ścieżka sygnalizowania

Ścieżka multimediów

Przykład przepływu

Uwagi

Połączenie PSTN

Użytkownika w trybie online w sieci przy użyciu Edition łącznika w chmurze.

lokalne

lokalne

Za pomocą programu Skype dla firm chmury łącznik Edition połączeń PSTN

Połączenie PSTN

Za pomocą Internetu, przy użyciu Edition łącznik chmury użytkownika w trybie online.

Internet

Internet

Kombinacja Edge lokalnego serwera z usługą Office 365 hostowanej konferencji i połączeń PSTN za pomocą programu Skype dla firm chmury łącznik Edition.

Użytkownicy Internetu połączy za pośrednictwem serwera granicznego, który znajduje się w chmurze łącznik, a łącznik chmury połączy się do sieci PSTN.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×