Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Skype dla firm z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows możesz nawiązywać i odbierać połączenia głosowe. Program Skype dla firm automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto również sprawdzić, czy urządzenie audio działa prawidłowo, aby mieć pewność, że wszystko jest gotowe.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Utrzymywanie stałego poziomu głośności dźwięku przy użyciu Narratora

Włączenie Narratora domyślnie powoduje zmniejszenie głośności innych źródeł dźwięku. W efekcie występują trudności w usłyszeniu dźwięku rozmów i spotkań programu Skype dla firm.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz słowa „Okno startowe. Pole wyszukiwania, edytowanie”. W polu wyszukiwania wpisz „narrator”. Pojawi się lista wyników wyszukiwania.

 2. Przy otwartej liście wyników wyszukiwania naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Zmień ustawienia Narratora”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowa „Okno Ustawienia, włączone, przełącznik Narratora”.

 3. W ustawieniach Narratora naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”.

 4. Naciśnij spację. Usłyszysz słowa „Wyłączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator”.

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Aby przejść na kartę Kontakty, naciśnij Ctrl+1. Usłyszysz słowa „Dane wejściowe wyszukiwania, edytowanie, Znajdź osobę lub pokój”. Wpisz nazwę kontaktu przypisaną osobie, do której chcesz zadzwonić. Usłyszysz słowa „Wyniki wyszukiwania, zaktualizowano okienko”. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między wynikami wyszukiwania, aż usłyszysz odpowiednią nazwę kontaktu.

 2. Aby wyświetlić więcej opcji dla tego kontaktu, naciśnij Enter. Pojawi się menu opcji.

 3. W menu opcji naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Połącz <nazwa kontaktu>”, a następnie naciśnij spację.

 4. Po usłyszeniu słów „Połączenie Skype” naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm i usłyszysz dźwięk dzwonka.

 5. Po nawiązaniu połączenia:

  • Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij logo Windows+F4 lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Mikrofon”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zawiesić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H. Usłyszysz słowa „To połączenie jest wstrzymane”. Aby wznowić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wznów połączenie”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby przełączyć połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+T. Spowoduje to otwarcie selektora kontaktów podczas połączenia równorzędnego.

   Uwaga : Funkcja przełączania połączeń jest niedostępna w podstawowym planie autonomicznym programu Skype dla firm oraz we wszystkich subskrypcjach usługi Office 365.

  • Aby wyświetlić konsolę wybierania numerów, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D.

  • Aby wybrać dodatkowe opcje sterowania połączeniami (Urządzenia lub Głośność głośnika), naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Opcje sterowania połączeniami”, a następnie naciśnij Enter. Za pomocą Tab wybierz opcję, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać obraz wideo do połączenia, naciśnij Ctrl+Shift+Enter lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wideo”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać wiadomość błyskawiczną do połączenia, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Wyłączone, przycisk Okienko wiadomości błyskawicznych”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zaprosić inne kontakty do przyłączenia się do rozmowy, naciśnij Alt+V lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Zaproś więcej osób”, a następnie naciśnij Enter. Zostanie otwarte nowe okno z fokusem w polu edycji. Wpisz nazwę lub użyj strzałki w dół, aby wybrać nazwę z listy. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk OK”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zakończyć połączenie, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Rozłącz”, a następnie naciśnij Enter lub Alt+Q (działa tylko w połączeniach równorzędnych; nie działa w połączeniach konferencyjnych).

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt zadzwoni do ciebie, zostanie otwarte okno powiadomień programu Skype dla firm i usłyszysz kolejno: dźwięk dzwonka oraz słowa „Alert: rozmowa przychodząca Skype dla firm od użytkownika <nazwisko dzwoniącego>. Naciśnij Windows+Shift+O, aby je zaakceptować, lub Windows+Escape, aby je odrzucić”.

 • Aby odebrać połączenie, naciśnij Windows+Shift+O.

 • Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij Windows+Esc. Spowoduje to odrzucenie połączenia i wysłanie go do poczty głosowej, jeśli jest dostępna.

Zobacz też

Sprawdzanie poczty głosowej w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne : Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Program Skype for Business dla komputerów Mac współdziała z wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu VoiceOver. W programie Skype for Business możesz nawiązywać i odbierać połączenia audio przy użyciu czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Program Skype for Business automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Zanim nawiążesz połączenie, upewnij się, że masz podłączone do komputera urządzenie audio. Warto również sprawdzić, czy urządzenie audio działa prawidłowo, aby mieć pewność, że wszystko jest gotowe.

Uwaga : W tym temacie założono, że jest używany wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Uruchom program Skype for Business i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype for Business pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby wybrać listę kontaktów, naciśnij Strzałka w dół, a następnie Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Naciskaj strzałkę w górę lub strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, do której chcesz zadzwonić.

 4. Aby wybrać kontakt, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

 5. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij Control+Opcja+Spacja. Naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Przycisk Połącz”, a następnie naciśnij Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu Połącz programu Skype for Business.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Połączenie programu Skype for Business, a następnie naciśnij Control+Opcja+Spacja, aby nawiązać połączenie.

 7. Aby zakończyć połączenie, naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Przycisk Rozłącz”. Naciśnij Control+Opcja+Spacja.

Odbieranie połączenia audio

Gdy ktoś do ciebie zadzwoni, słychać słowa „Połączenie przychodzące”. Naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Przycisk Odbierz”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij Control+Opcja+Spacja.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas nawiązanego lub odebranego połączenia, naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Przycisk Wycisz”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij Control+Opcja+Spacja.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Zobacz też

Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w programie Skype dla firm

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Skróty ułatwień dostępu na komputerach Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×