Nawiązywanie i odbieranie telefonicznych połączeń konferencyjnych

Telefoniczne połączenie konferencyjne można zainicjować z poziomu listy kontaktów w programie Office Communicator 2007 R2, zaznaczając wybrane osoby lub całą grupę. Ponadto konferencję można rozpocząć z okna konwersacji audio lub wideo prowadzonej tylko z jedną osobą, po prostu zapraszając kolejnych użytkowników.

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Zapraszanie innych osób do połączenia konferencyjnego

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w trakcie połączenia konferencyjnego

Dodanie kanału wideo do połączenia konferencyjnego

Dodanie udostępniania pulpitu do połączenia konferencyjnego

Dołączanie do połączenia konferencyjnego

Odrzucanie połączenia konferencyjnego

Czasowe ustawienie statusu telefonu na Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do połączenia konferencyjnego

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

 1. Na liście kontaktów w programie Communicator wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz wiele kontaktów. W tym celu naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go, klikając kontakty, które chcesz zaprosić do konferencji. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni kontakt, a następnie wskaż polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę kontaktów i wskaż polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne.

 2. Kliknij jedną z poniższych opcji:

  • Rozpocznij konferencję teraz za pomocą aplikacji     Jeśli chcesz rozpocząć konferencję przy użyciu domyślnego urządzenia telefonicznego podłączonego przez port USB lub komputera (jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego lub kombinacji głośnika i mikrofonu) i rozmawiać z zaproszonymi osobami przez usługę VoIP, zaznacz opcję Communicator.

  • Rozpocznij konferencję, dzwoniąc do mnie na     Jeśli chcesz, aby program Communicator dzwonił na wybrany numer telefonu i gdy odbierzesz, dołączał do konferencji, kliknij numer telefonu. Program Communicator nawiąże również połączenia z pozostałymi osobami zaproszonymi do konferencji. Można również wprowadzić nowy numer telefonu, który będzie służył do dołączania do konferencji.

W programie Office Communicator w oknie Konwersacja dla każdego kontaktu, z którym jest nawiązywane połączenie i który jest zapraszany do konferencji, wyświetlany będzie status Zapraszanie. Kiedy kontakt zaakceptuje połączenie i dołączy do konferencji, na prawo od nazwy kontaktu będzie widoczny wskaźnik telefonu.

Początek strony

Zapraszanie innych osób do połączenia konferencyjnego

W trakcie połączenia konferencyjnego można bez problemu zapraszać do niego kolejnych uczestników. Zaproszenie można skierować do osoby z listy kontaktów programu Communicator lub do osoby spoza firmy.

Aby zaprosić kolejne osoby do połączenia konferencyjnego

 • Aby zaprosić kontakt, kliknij przycisk Zaproś, a następnie wybierz kontakt z listy.

 • Aby połączyć się z kontaktem przy użyciu programu Communicator lub jednego z jego opublikowanych numerów telefonu, kliknij przycisk Zaproś, kliknij strzałkę obok przycisku Połącz kontaktu, a następnie wybierz polecenie Rozmowa programu Communicator lub numer telefonu.

 • Aby połączyć się z kimś z organizacji lub spoza niej, kliknij strzałkę obok przycisku Zaproś, a następnie kliknij polecenie Zaproś telefonicznie. W polu Zaproś kogoś przez telefon wpisz numer telefonu danej osoby, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 • Aby zaprosić kogoś spoza organizacji, używając poczty e-mail, kliknij strzałkę obok przycisku Zaproś, a następnie kliknij polecenie Zaproś pocztą e-mail. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w programie Microsoft Outlook. (Jeśli nie masz programu Outlook, możesz skopiować tekst zaproszenia do wybranego przez siebie programu poczty e-mail). Wyślij wiadomość e-mail do zapraszanej osoby, która będzie mogła dołączyć do konwersacji, klikając w oknie wiadomości e-mail jedno z poniższych łączy:

  • Dołącz, używając programu Communicator     Jeśli zapraszana osoba ma zainstalowany program Communicator, zostanie otwarty program, umożliwiając dołączenie do konferencji.

  • Dołącz za pomocą przeglądarki sieci Web     Opcja umożliwia otwarcie konwersacji w przeglądarce sieci Web. Kliknięcie przez osobę zapraszaną przycisku Dołącz z w oknie konwersacji umożliwia wpisanie numeru telefonu w polu Odbierz połączenie, dzwoniąc do mnie na.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w trakcie połączenia konferencyjnego

W trakcie połączenia konferencyjnego wszystkim lub wybranym uczestnikom można wysyłać wiadomości błyskawiczne.

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną w trakcie połączenia konferencyjnego

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do wszystkich uczestników konferencji, kliknij przycisk Pokaż obszar wiadomości błyskawicznych, w obszarze wprowadzania tekstu wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do wybranego uczestnika konferencji, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uczestnika na liście uczestników, wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną, w obszarze wprowadzania tekstu wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Dodanie kanału wideo do połączenia konferencyjnego

Jeśli do komputera jest podłączona kamera internetowa, możesz uzupełnić konferencję o przekaz wideo. Gdy włączysz ten przekaz, połączeni uczestnicy konferencji zobaczą w oknach Konwersacja programu Communicator alert Dołącz do konferencji wideo. Kliknięcie alertu spowoduje rozwinięcie okna Konwersacja i wyświetlenie w nim źródła wideo.

Aby dodać przekaz wideo do połączenia konferencyjnego

 • W oknie konwersacji programu Communicator kliknij przycisk Rozpocznij połączenie konferencyjne wideo.

Początek strony

Dodanie udostępniania pulpitu do połączenia konferencyjnego

Istnieje możliwość udostępnienia widoku pulpitu innym uczestnikom konferencji, którzy dołączyli za pomocą programu Communicator lub przeglądarki sieci Web. Można też udostępnić uczestnikom kontrolę nad swoją myszą i klawiaturą.

Aby uruchomić udostępnianie pulpitu

 • Kliknij przycisk Udostępnianie, a następnie polecenie Udostępnij pulpit. Inni uczestnicy zobaczą komunikat Kliknij, aby zaakceptować zaproszenie do sesji udostępniania.

Aby udostępnić kontrolę uczestnikowi

 • Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Użytkownik mający kontrolę: <nazwa użytkownika>, a następnie w obszarze Udostępnij kontrolę kliknij nazwę uczestnika.

Aby zezwolić każdemu uczestnikowi na żądanie kontroli

 • Kliknij pozycję Udostępnij kontrolę wszystkim uczestnikom. Umożliwi to każdemu uczestnikowi kontrolowanie Twojej klawiatury i myszy po kliknięciu przycisku Zażądaj kontroli.

Początek strony

Dołączanie do połączenia konferencyjnego

Po zainicjowaniu połączenia konferencyjnego odbiorcy połączenia otrzymują alerty z zaproszeniem do udziału w konferencji.

Aby dołączyć do połączenia konferencyjnego

 • Kliknij lewe okienko alertu zaproszenia do konferencji.

Istnieje możliwość dołączenia do konferencji przy użyciu alternatywnego numeru telefonu. Przykładem może być użycie telefonu komórkowego zamiast komputera czy telefonu stacjonarnego.

Aby dołączyć do połączenia konferencyjnego z innego numeru telefonu

 • W oknie alertu zaproszenia do konferencji kliknij polecenie Dołącz z i wybierz telefon, którego chcesz użyć, aby dołączyć do konferencji. Program Communicator zadzwoni na ten numer telefonu i gdy odbierzesz połączenie, dołączy Cię pod tym numerem do konferencji.

Początek strony

Odrzucanie połączenia konferencyjnego

Gdy odrzucisz propozycję udziału w połączeniu konferencyjnym, w oknie konwersacji osoby inicjującej połączenie Twój status będzie wyświetlony jako Niedostępny.

Aby odrzucić zaproszenie do połączenia konferencyjnego

 • Kliknij lewe okienko alertu zaproszenia do konferencji.

Początek strony

Czasowe ustawienie statusu telefonu na Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do połączenia konferencyjnego

Gdy otrzymasz alert z zaproszeniem do udziału w konferencji, możesz kliknąć przycisk Nie przeszkadzać, który spowoduje okresową zmianę Twojego statusu na Nie przeszkadzać.

Aby czasowo ustawić status telefonu na Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do połączenia konferencyjnego

 • W oknie alertu z zaproszeniem do udziału w konferencji kliknij strzałkę Przekieruj, a następnie przycisk Ustaw status Nie przeszkadzać.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×