Nawiązywanie i odbieranie połączeń wideo

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia wideo

Odbieranie połączenia wideo

Odrzucanie połączenia

Przekierowywanie połączenia do usługi wiadomości błyskawicznych

Ustawianie sobie statusu Nie przeszkadzać z poziomu alertu połączenia

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

Nawiązywanie połączenia wideo

Trwającą konwersację telefoniczną lub za pomocą wiadomości błyskawicznych można uzupełnić o kanał wideo. Istnieje również możliwość zainicjowania połączenia wideo bezpośrednio z głównego okna programu Office Communicator.

Aby rozpocząć połączenie wideo z poziomu listy kontaktów lub okienka wyników wyszukiwania

  • Na liście kontaktów lub w okienku wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu i wybierz polecenie Rozpocznij połączenie wideo. Gdy kontakt zaakceptuje połączenie, pojawi się rozwinięta wersja okna Konwersacja zawierająca przekaz wideo.

Aby rozpocząć połączenie wideo z okna konwersacji

  • W oknie Konwersacja kliknij przycisk Połączenie wideo. Po zaakceptowaniu połączenia wideo przez kontakt okno Konwersacja zostanie rozwinięte i będzie w nim wyświetlany przekaz wideo.

Początek strony

Odbieranie połączenia wideo

Do odebrania połączenia audio lub wideo potrzebne są głośniki i mikrofon, zestaw słuchawkowy lub urządzenie audio USB. Aby zaakceptować połączenie wideo, nie trzeba mieć jednak kamery internetowej. Jeśli użytkownik nie ma kamery internetowej, będzie widział źródło wideo osoby wywołującej, ale rozmówca będzie widział zastępczą ikonę wideo zamiast źródła wideo użytkownika.

Po odebraniu połączenia wideo od innego kontaktu programu Communicator w prawym dolnym rogu ekranu komputera pojawi się alert połączenia. Z poziomu okna alertu możesz zaakceptować, odrzucić lub przekierować połączenie.

Aby odebrać połączenie audio-wideo

  • Kliknij lewe okienko alertu zaproszenia do połączenia.

Gdy zaakceptujesz zaproszenie, zostanie otwarte okno Konwersacja programu Communicator, w którym będzie prezentowany strumień wideo od rozmówcy.

Początek strony

Odrzucanie połączenia

  • Aby odrzucić połączenie wideo, w oknie powiadomienia o połączeniu kliknij przycisk Zamknij. Jeśli jest włączona skrzynka głosowa, połączenie zostanie do niej przekierowane.

Początek strony

Przekierowywanie połączenia do usługi wiadomości błyskawicznych

Czasami odbieranie połączeń wideo jest niewygodne, nawet jeśli chcesz porozmawiać z dzwoniącą osobą. Przykłady takich sytuacji to udział w nieoczekiwanym spotkaniu czy ważna rozmowa prowadzona we własnym biurze. W takich przypadkach można wysłać rozmówcy wiadomość błyskawiczną, najlepiej informując, że oddzwonisz lub o swojej dostępności później.

  • Aby odpowiedzieć na połączenie wideo za pomocą wiadomości błyskawicznej, kliknij strzałkę Przekieruj, wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną, wpisz treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Ustawianie sobie statusu Nie przeszkadzać z poziomu alertu połączenia

Niekiedy, gdy wyświetlany status użytkownika to Dostępny, w rzeczywistości bierze on udział w nieplanowanym spotkaniu lub ważnej konwersacji ze współpracownikiem. W takich sytuacjach użytkownik nie chce, aby mu przeszkadzano. Idealnym rozwiązaniem jest ustawienie statusu Nie przeszkadzać w odpowiedzi na alert o połączeniu przychodzącym.

  • W oknie alertu połączenia wideo kliknij przycisk Przekieruj, a następnie kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać. Nowy status obecności trwa do rozpoczęcia następnej godziny.

Początek strony

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

  • Aby przekierować połączenie wideo, w oknie alertu połączenia kliknij przycisk Przekieruj, a następnie zaznacz numer, pod którym chcesz odebrać połączenie, lub opcję Poczta głosowa.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×