Narzędzie do konwersji danych dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie do konwersji danych służy do konwersji danych z ACT! i aplikacjach QuickBooks na format zgodny, aby można było zaimportować Business Contact Manager dla programu Outlook.

Krok 1: konwertowanie

Aplikacje     Wybierz odpowiednią wersję programu ACT! lub QuickBooks.

Uwaga : ACT! musi być zainstalowany na komputerze, aby przekonwertować dane do zgodnego formatu.

Krok 2: Wybierz plik do konwersji

Plik do konwersji      Wpisz ścieżkę i nazwę pliku, który chcesz przekonwertować, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć lokalizacji.

Program

Wybierz ten typ pliku

ACT!

 • 2005

 • 2006 roku

 • 2007

 • 2008

 • 2009

Pad

ACT! 4, ACT! 5, ACT! 6

dbf

QuickBooks

IIf

Krok 3: Konwertowanie danych

Dane do zaimportowania      Wybierz typ programu ACT! lub QuickBooks dane, które chcesz zaimportować.

Importowanie danych z ACT! 2005, 2006, 2007, 2008 lub 2009 roku.

 1. Aby zaimportować dane kontaktu, zaznacz Kontakty jako domyślne miejsce docelowe, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów podrzędnych.

 2. Aby zaimportować dane grupy, wybierz pozycję konta jako miejsca docelowego, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów podrzędnych.

 3. Aby zaimportować dane firmy, wybierz pozycję konta jako domyślnego miejsca docelowego, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów podrzędnych.

 4. Aby zaimportować dane produktu, wybierz produktów jako domyślnego miejsca docelowego. Brak elementów podrzędnych zaznacz.

Importowanie danych z ACT! 4, ACT! 5 lub ACT! 6

 1. Aby zaimportować dane kontaktu, zaznacz Kontakty jako domyślne miejsce docelowe, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów podrzędnych.

 2. Aby zaimportować dane grupy, wybierz pozycję konta jako miejsca docelowego, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów podrzędnych.

 3. Aby zaimportować dane produktu, wybierz produktów jako domyślnego miejsca docelowego. Brak elementów podrzędnych zaznacz.

Importowanie danych z programu QuickBooks

 1. Zaznacz dane klientów, a następnie wybierz klientów lub kontaktów jako miejsca docelowego. Następnie wybierz dostawców i Pracownicy, aby zaimportować jako Kontakty biznesowe lub wybierz produktów, aby zaimportować je jako produkty.

 2. Miejsce docelowe      Kliknij strzałkę, aby wybrać miejsca docelowego.

Krok 4: Lokalizacja pliku przekonwertowane

Nazwy i lokalizacji pliku      Wpisz ścieżkę i nazwę pliku dla pliku przekonwertowane lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć lokalizacji.

Krok 5: Zakończono konwersję

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na tym ekranie, aby zaimportować plik przekonwertowane dane do Business Contact Manager dla programu Outlook.

 2. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć to narzędzie i powrócić do Kreatora importu danych biznesowych.

Uwaga : Business Contact Manager dla programu Outlook nie można zaimportować ACT! 4, ACT! 5 lub ACT! 6 plików, które są tylko do odczytu. Tylko do odczytu jest atrybut lub właściwości pliku. Aby zmienić atrybut tylko do odczytu, Znajdź plik na komputerze, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie wyczyść tylko do odczytu pola wyboru.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×