Narzędzie Dyskusja 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie Dyskusja 2007 umożliwia wymianę pomysłów z innymi uczestnikami obszaru roboczego. Typowa dyskusja zawiera temat główny z jedną lub większą liczbą odpowiedzi oraz odpowiedzi do odpowiedzi. W odróżnieniu od rozmowy, w której jest wyświetlany jeden ciąg odpowiedzi w widoku płaskim, dyskusja umożliwia oglądanie całego „wątku” konwersacji w strukturze hierarchicznej.

Co chcesz zrobić?

Informacje o funkcje narzędzia Dyskusja

Dodawanie nowego tematu głównego w dyskusji

Dodawanie tematu odpowiedzi w dyskusji

Usuwanie tematu

Czytanie tematu

Praca z plikami załączników

Edytowanie tematu

Wyszukiwanie w dyskusji

Przełączanie między kategorie i Data widoków

Tworzenie łączy do tematów

Drukowanie tematów

Importowanie tematów

Eksportowanie tematów

Ustawianie uprawnień

Informacje na temat funkcji narzędzia Dyskusja

Narzędzie Dyskusja ma dwa główne okna: listę tematów, na której są wyświetlane tylko wiersze tematu dla poszczególnych tematów, oraz okno treści, w którym jest widoczna zawartość tematu.

Funkcje narzędzia Dyskusja programu Groove

1. Kliknij dowolny z nagłówków kolumn, aby posortować listę tematów

2. Temat zawiera plik załącznika

3. Kliknij, aby zwinąć sekcję tematu

4. Kliknij, aby rozwinąć sekcję tematu

5. Pasek podziału okna: przeciągnij w górę lub w dół

6. Okno tekstu treści

Klikając nagłówki kolumn, można przełączać kolejność sortowania z rosnącego porządku chronologicznego na malejący i odwrotnie. Należy pamiętać, że niezależnie od kolejności sortowania tematy odpowiedzi są zawsze wyświetlane razem z odpowiednim tematem nadrzędnym w hierarchii.

Oprócz klikania symboli rozwijania (+) lub zwijania (-), które służą do rozwijania i zwijania zaznaczonych sekcji hierarchicznych, można klikać pozycje Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko w sekcji Szybki podgląd na karcie Narzędzia główne w celu rozwijania lub zwijania wszystkich sekcji hierarchicznych.

Początek strony

Dodawanie nowego tematu głównego do dyskusji

W zależności od bieżącej kolejności sortowania listy tematów nowy temat główny jest umieszczany jako pierwszy lub ostatni element listy.

Aby utworzyć nowy temat główny

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy , a następnie kliknij pozycję dow zakresie.

 2. Wprowadź tytuł w polu Temat.

 3. W polu Kategoria wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kategorię z listy rozwijanej.

  • Kliknij przycisk plus (+), aby dodać nową kategorię niestandardową.

 4. Wprowadź tekst i dane innego typu w polu treści.

  Aby wyświetlić opcje formatowania tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu pola treści. Możesz także dodać inne elementy tekstu sformatowanego, takie jak obrazy i hiperłącza. Aby dodać jeden lub więcej plików załączników, kliknij pozycję Dołącz.

 5. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Dodawanie tematu odpowiedzi do dyskusji

 1. Zaznacz temat, na który odpowiadasz.

  Jeśli na przykład odpowiadasz na temat, do którego istnieją inne odpowiedzi, zaznacz temat, na który odpowiadasz, a nie jedną z jego odpowiedzi.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Odpowiedź.

 3. Wypełnij formularz odpowiedzi w taki sam sposób jak w przypadku tematu głównego.

  Możesz zaakceptować domyślny tytuł tematu odpowiedzi (zgodny z tematem nadrzędnym w hierarchii) lub zamienić go na inny.

Początek strony

Usuwanie tematu

Uprawnienia narzędzia przypisane do roli użytkownika w obszarze roboczym zazwyczaj umożliwiają mu usuwanie jedynie tematów lub odpowiedzi dodanych przez niego do narzędzia Dyskusja. Należy pamiętać, że usunięcie tematu powoduje także usunięcie wszelkich związanych z nim tematów odpowiedzi.

 1. Zaznacz jeden lub więcej tematów.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Usuń.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Czytanie tematu

Aby przeczytać temat dyskusji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie temat, aby go otworzyć.

 • Przejrzyj temat w obszarze podglądu. Możesz poszerzać lub zwężać obszar podglądu, przeciągając pasek podziału okna. Naciśnij klawisz F8 lub klawisze SHIFT+F8, aby wyświetlić następny lub poprzedni temat w obszarze podglądu.

Początek strony

Praca z plikami załączników

Pole pliku załącznika w temacie dyskusji zawiera następujące przyciski akcji:

Ikona Załącz plik

Kliknij, aby zaznaczyć jeden lub więcej plików do załączenia z systemu plików.

Ikona Uruchom załącznik

Kliknij, aby uruchomić wybrane załączniki. Jeśli masz uprawnienie do edytowania tematu, możesz edytować plik w związanej z nim aplikacji. Wprowadzone aktualizacje zostaną zapisane w programie SharePoint Workspace po zapisaniu aktualizacji. Jeśli nie masz uprawnienia do edytowania tematu, w aplikacji zostanie otwarta wersja pliku przeznaczona tylko do odczytu.

Ikona Usuń załącznik

Kliknij, aby zapisać wybrane załączniki w określonej lokalizacji w systemie plików.

Ikona Zapisz załącznik

Kliknij, aby usunąć wybrane załączniki.

Początek strony

Edytowanie tematu

Uprawnienia narzędzia przypisane do roli użytkownika w obszarze roboczym zazwyczaj umożliwiają mu edytowanie jedynie tematów lub odpowiedzi dodanych przez niego do narzędzia Dyskusja.

 1. Zaznacz temat, który chcesz zmodyfikować, i naciśnij klawisz ENTER.

 2. Przeprowadź edycję pól tematu zgodnie z potrzebami.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Wyszukiwanie w dyskusji

Aby przeszukać dyskusji, wykonaj procedurę opisaną w Wyszukiwanie rekordów w narzędziu niestandardowym 2007.

Początek strony

Przełączanie się między widokiem kategorii a widokiem dat

Widok danych w narzędziu Dyskusja można przełączać w taki sposób, aby tematy i ich odpowiedzi były wyświetlane z użyciem sortowania według dat lub według kategorii.

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Rozmieść w okienku Szybki podgląd, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Początek strony

Tworzenie łączy do tematów

Aby utworzyć łącza do tematów dyskusji (lub widoków w narzędziu Dyskusja), wykonaj procedurę opisaną w Tworzenie łączy do rekordów w narzędziu niestandardowym 2007.

Początek strony

Drukowanie tematów

Aby wydrukować w dyskusji, wykonaj procedurę opisaną w drukowania rekordów w narzędziu niestandardowym 2007.

Początek strony

Importowanie tematów

Aby zaimportować tematów w narzędziu Dyskusja, wykonaj procedurę opisaną w Importowanie rekordy w narzędziu niestandardowym 2007.

Początek strony

Eksportowanie tematów

Aby wyeksportować tematów z narzędzia Dyskusja, wykonaj procedurę opisaną w rekordach eksportowania w narzędziu niestandardowym 2007.

Początek strony

Ustawianie uprawnień

Aby ustawić uprawnienia dla dyskusji, wykonaj procedurę opisaną w Ustawianie uprawnień w narzędziu niestandardowym programu Groove.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×