Narzędzie Śledzenie problemów w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Śledzenie problemów to narzędzie przeznaczone przy użyciu narzędzia Formularze 2007 i ułatwia zarządzanie wszystkich faz zgłaszanie problemów i śledzenia odpowiedzi. Użytkownicy mogą tworzyć raporty, przypisywania własności i śledzenia stanu w czasie.

Formularze w narzędziu Śledzenie problemów

To narzędzie zawiera dwa podstawowe typy formularzy:

 • Problem: ten formularz służy do rejestrowania szczegółów problemu, przypisywania własności i śledzenia stanu.

 • Odpowiedź: ten formularz służy do tworzenia odpowiedzi na rekord problemu.

Wszyscy uczestnicy obszaru roboczego mogą tworzyć rekordy Problem i Odpowiedź. Dodatkowo uczestnicy obszaru roboczego mający wymagane uprawnienia mogą tworzyć specjalne rekordy Słowo kluczowe, które służą do wypełniania pól list wyboru w rekordach Problem. Te uprawnienia są definiowane w projekcie formularza i mogą być udzielane według ról uczestników lub bezpośrednio określonym uczestnikom obszaru roboczego.

Informacje o rekordach Problem

Oto informacje dotyczące sposobu użycia:

 • Konieczne jest wprowadzenie tytułu w polu Tytuł.

 • Pole Identyfikator jest generowane automatycznie przez kod skryptu i jednoznacznie identyfikuje twórcę rekordu.

 • W polach list rozwijanych można dodawać wartości niestandardowe (na przykład Przypisany do: Organizacja), które są scalane ze słowami kluczowymi z odpowiednich rekordów Słowo kluczowe dla kolejnych rekordów.

  Dodawanie wartości niestandardowej do pola listy rozwijanej

Informacje o rekordach Odpowiedź

W rekordach Odpowiedź pole Tytuł jest wypełniane automatycznie na podstawie tytułu nadrzędnego rekordu problemu.

Informacje o tworzeniu rekordów Słowo kluczowe

W zależności od przypisanych uprawnień w menu rozwijanym Nowy może być wyświetlanych kilka opcji dotyczących rekordu Słowo kluczowe.

Formularze Słowo kluczowe w menu rozwijanym Nowy

Rekordy Słowo kluczowe zawierają wartości, które są wyświetlane w odpowiednich polach list rozwijanych. Na przykład można utworzyć trzy rekordy Słowo kluczowe/Stan w celu zdefiniowania wartości „Nowy”, „Otwarty” i „Zamknięty”. Następnie, gdy dowolny uczestnik obszaru roboczego będzie tworzył nowy rekord Problem i wybierze pole listy rozwijanej Stan, te opcje zostaną wyświetlone na liście rozwijanej.

Tworzenie rekordów słów kluczowych

Aby utworzyć nowy rekord słowa kluczowego:

 1. Kliknij pozycję Nowy i wybierz z listy żądany typ rekordu słowa kluczowego.

 2. Wprowadź żądane słowo kluczowe w polu tekstowym.

 3. Zapisz rekord słowa kluczowego.

Wyświetlanie i edytowanie rekordów słów kluczowych

Aby wyświetlić rekordy słów kluczowych, wybierz widok typu słowa kluczowego z menu widoku. Po wybraniu widoku można otwierać rekordy słów kluczowych do edycji.

Dodawanie „podrzędnych słów kluczowych” do rekordów słów kluczowych

W narzędziu Śledzenie problemów można dodawać podrzędne słowa kluczowe do rekordów słów kluczowych „Przypisane jednostki”, „Kategoria” i „Jednostki inicjujące”, które będą służyć do wypełniania odpowiednich pól list rozwijanych. Można na przykład zmodyfikować rekordy słów kluczowych „Kategoria”, dodając odpowiednie słowa kluczowe dla pola listy rozwijanej Podkategoria. Można też zmodyfikować rekordy słów kluczowych „Przypisane jednostki”, dodając odpowiednie słowa kluczowe dla pola Indywidualny.

Aby dodać podrzędne słowo kluczowe:

 1. Wybierz widok słów kluczowych, w którym chcesz dodać słowa kluczowe.

 2. Wybierz rekord, do którego chcesz dodać podrzędne słowo kluczowe.

 3. Kliknij przycisk Dodaj słowo kluczowe w oknie podglądu. Na przykład:

  Dodawanie podrzędnego słowa kluczowego do słowa kluczowego

 4. Dodaj odpowiednie podrzędne słowo kluczowe i zapisz rekord.

Widoki w narzędziu Śledzenie problemów

Poniżej opisano poszczególne widoki służące do wyświetlania rekordów w narzędziu Problemy. Należy pamiętać, że wszystkie widoki zawierają filtr widoku, który odfiltrowuje rekordy słów kluczowych.

Wszystko: pokazuje wszystkie rekordy z identyfikatorem jako kolumną podstawową. Aby posortować widok, należy kliknąć dowolny nagłówek kolumny.

Przypisanie: umożliwia sortowanie według organizacji przypisanej do problemu. Wyświetlane kolumny określają przypisaną organizację i osobę oraz tytuł problemu.

Kategoria: umożliwia sortowanie według kategorii problemów. Wyświetlane kolumny określają kategorię, podkategorię, priorytet, stan i tytuł.

Moje przypisania: udostępnia sortowanie hierarchiczne przy użyciu filtru, który powoduje wyświetlenie tylko problemów przypisanych do danego użytkownika.

Inicjator: widok o strukturze podobnej do widoku Przypisanie, tyle że problemy są wyświetlane i grupowane nie według przypisanej organizacji — w widoku Inicjator wyświetlanie i grupowanie problemów odbywa się według organizacji i osoby, która zainicjowała problem.

Priorytet: rekordy są grupowane według przypisanych priorytetów. Wyświetlane kolumny określają priorytet, stan, tytuł i datę utworzenia.

Stan: widok podobny do widoku Priorytet, tyle że kolumną podstawową i kolumną grupowania jest stan.

Poza powyższymi widokami, które mogą wyświetlać wszyscy uczestnicy obszaru roboczego, uczestnicy z wymaganymi uprawnieniami mają dostęp do widoków słów kluczowych, w których są wymienione rekordy słów kluczowych (według typów słów kluczowych).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×