Narzędzia i paski narzędzi programu Visio

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzia programu Microsoft Office Visio są zgrupowane na paskach narzędzi odpowiednich dla wykonywanego zadania.

Aby poznać przeznaczenie narzędzia lub przycisku, należy zatrzymać nad nim wskaźnik myszy. Zostanie wyświetlona etykietka opisująca narzędzie. Jeśli nie zostanie wyświetlona żadna etykietka, należy włączyć wyświetlanie Etykietek ekranowych na karcie Opcje okna dialogowego Dostosuj.

Pasek menu

Standardowe menu systemu Microsoft Windows.

Standardowy

Podstawowe narzędzia przeciągania i rysowania kształtów oraz standardowe narzędzia systemu Windows do otwierania, zamykania, zapisywania i drukowania plików.

Formatowanie

Przyciski służące do zmieniania czcionki, formatowania, koloru i stylu linii.

Akcja

Przyciski służące do wyrównywania, obracania, łączenia, zmieniania kolejności i grupowania kształtów.

Dane (wymaga programu Office Visio Professional 2007)

Przyciski dotyczące wprowadzania danych dotyczących kształtów, łączenia danych z kształtami, odświeżania danych i wyświetlania danych na kształtach.

Deweloper

Przyciski służące do uruchamiania makr, otwierania edytora Visual Basic, wstawiania formantów do rysunku, wyświetlania okna arkusza arkusz ShapeSheet i przełączania w tryb projektowania podczas pracy w edytorze VBA.

Rysowanie

Narzędzia do rysowania prostokątów, elips, linii, łuków i dowolnych kształtów.

Formatowanie kształtu

Listy stylów linii, wypełnień i warstw oraz narzędzia zaokrąglania rogów, przezroczystości, deseni wypełnienia i cieni.

Formatowanie tekstu

Listy stylów tekstu oraz narzędzia zmiany formatowania, wyrównania, rozmiaru i punktorów.

Układanie i trasowanie

Przyciski umożliwiające zmianę zachowania trasowania łączników.

Obraz

Narzędzia umożliwiające edycję grafiki, między innymi polecenia Wstaw obraz, Przycinanie — narzędzie, Obraz formatu i Przezroczystość.

Przeglądanie

Narzędzia do adiustacji rysunków i zarządzania adiustacjami.

Przyciąganie i przyklejanie

Przyciski służące do zmiany zachowania funkcji przyciągania i przyklejania.

Wzornik

Przyciski służące do otwierania, tworzenia i zmiany wzorników.

Widok

Przyciski służące do pokazywania i ukrywania siatki, prowadnic i punktów połączeń oraz wyświetlania warstw, a także otwierania okien Kształty, Kadrowanie, Dane kształtu, Rozmiar i położenie i Eksplorator rysunku.

W sieci Web

Przyciski służące do wstawiania hiperłączy, przechodzenia do poprzedniej i następnej strony sieci Web i otwierania przeglądarki Internet Explorer.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×