Zwiększanie ułatwień dostępu i łatwości użytkowania

Narzędzia edukacyjne w programie Word

Narzędzia edukacyjne w programie Word

Narzędzia edukacyjne zaprojektowano, aby ułatwić doskonalenie umiejętności czytania przez usprawnienie poprawnej wymowy wyrazów, a także zwiększanie szybkości i dokładności czytania oraz zrozumienia tekstu.

Z badań naukowych wynika, że na umiejętność czytania składają się następujące elementy:

 • Dekodowanie: umiejętność poprawnego wymawiania słów.

 • Płynność: umiejętność szybkiego i poprawnego czytania.

 • Rozumienie: umiejętność rozpoznawania znaczenia czytanego tekstu.

Narzędzia edukacyjne w programie Word pomagają w opanowywaniu i doskonaleniu umiejętności czytania.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat badań dotyczących czytania, zobacz Narzędzia edukacyjne pomagające w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania.

Co nowego w narzędziach edukacyjnych

Nowością w programie Word jest możliwość używania funkcji narzędzi edukacyjnych podczas edytowania lub pisania dokumentu. Narzędzia edukacyjne dodają zmiany wizualne, aby zapewnić użytkownikowi sprawną pracę nad dokumentem i pewność co do tego, że zostanie on normalnie wydrukowany, a współautorzy mogą nadal edytować dokument w widoku pierwotnym.

Dostępne dla subskrybentów w wersji 1707 (kompilacja 8326.2058)

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Narzędzia edukacyjne w programie Word 2016 to następujące narzędzia ułatwiające płynne czytanie tekstu ze zrozumiem.

 • Czytaj na głos to tryb, który umożliwia odsłuchiwanie dokumentu przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiednich wyrazów.

  Uwaga: Tryb Czytaj na głos nie obsługuje języków z zapisem od prawej do lewej. W trybie Czytaj na głos tekst jest odczytywany w domyślnym języku mowy systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o dodawaniu głosów zamiany tekstu na mowę, zobacz Jak pobrać języki zamiany tekstu na mowę dla systemu Windows.

 • Sylaby to polecenie powodujące wyświetlenie podziałów wyrazów na sylaby w zawartości. Pozwala to usprawnić rozpoznawanie i wymowę poszczególnych słów.

  Uwaga: Sylabizacja jest dostępna w następujących językach: angielski, baskijski, brazylijski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, galicyjski, grecki, hiszpański, holenderski, islandzki, kataloński, kazachski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski (bokmål), norweski (nynorsk), polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, walijski, węgierski i włoski. Tekst musi być poprawnie ustawiony. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz informacje o ustawianiu preferencji językowych. Jeśli dla tekstu ustawiono nieobsługiwany język, nie zostanie on podzielony na sylaby, nawet jeśli dany tekst powinien być obsługiwany. Przykład: Jeśli tekst w języku angielskim zostanie skopiowany do dokumentu w języku chińskim, należy zaznaczyć ten tekst i ustawić dla niego język angielski — w przeciwnym razie ten tekst nie zostanie podzielony na sylaby.

 • Odstępy w tekście to polecenie zwiększające odstępy między wyrazami, znakami i wierszami. Ułatwia to przeglądanie tekstu i zwiększa płynność czytania.

  Uwaga: Polecenie Odstępy w tekście jest dostępne dla wszystkich języków z wyjątkiem tych ze złożonymi lub łączonymi systemami pisma. Nie jest na przykład obsługiwany język arabski.

 • Za pomocą polecenia Szerokość kolumny można zmienić szerokość wiersza. Umożliwia to ograniczenie wrażenia zaśmiecenia ekranu i ułatwia skupienie uwagi oraz zrozumienie wyrazów i znaków w dokumencie z dużą ilością tekstu.

 • Dla ustawienia Kolor strony można skonfigurować wartość Sepia (bladożółta strona podobna do wydruku), wartość Odwrócone (czarne tło z białym tekstem), co ułatwia szybkie przeglądanie i używanie tekstu, albo pozostawić wartość Brak.

Nowością w programie Word jest możliwość używania funkcji narzędzi edukacyjnych podczas edytowania lub pisania dokumentu. Narzędzia edukacyjne dodają zmiany wizualne, aby zapewnić użytkownikowi sprawną pracę nad dokumentem i pewność co do tego, że zostanie on normalnie wydrukowany, a współautorzy mogą nadal edytować dokument w widoku pierwotnym.

 1. Na karcie Widok w grupie Immersyjny wybierz pozycję Narzędzia edukacyjne.

  Narzędzia edukacyjne na karcie Widok

  Narzędzia edukacyjne

  Widok programu Word zostanie przełączony na Układ sieci Web, a narzędzia edukacyjne będą automatycznie włączone. Po pierwszym otwarciu tego widoku są automatycznie stosowane funkcje Odstępy w tekście i Szerokość kolumny, Wąskie.

 2. Wykonaj dowolne z poniższych czynności — w zależności od tego, w jaki sposób chcesz skupić się na zawartości dokumentu:

  • Dla ustawienia Kolor strony skonfiguruj wartość Sepia (bladożółta strona podobna do wydruku), wartość Odwrócone (czarne tło z białym tekstem), co ułatwia szybkie przeglądanie i używanie tekstu, albo pozostaw wartość Brak.

  • Za pomocą polecenia Szerokość kolumny możesz zmienić szerokość wiersza. W tym widoku dostępne są cztery opcje: Bardzo wąskie, Wąskie, Umiarkowane i Szerokie. Użyj najlepiej Ci odpowiadającego ustawienia.

  • Za pomocą polecenia Sylaby możesz wyświetlić podziały wyrazów na sylaby w zawartości. W tym trybie edycji możesz wpisywać tekst i wprowadzać zmiany w dokumencie, a znaczniki podziału na sylaby będą pojawiać się w czasie rzeczywistym podczas pisania lub dodawania zawartości.

  • Wybierz tryb Czytaj na głos, aby odsłuchiwać dokument przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiednich wyrazów. Jeśli zaczniesz wpisywać tekst w trybie Czytaj na głos, narracja zostanie wstrzymana, aby umożliwić edycję. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian możesz łatwo wznowić narrację.

Uwaga: Polecenie Czytaj na głos jest również dostępne na karcie Recenzja w programie Word, więc funkcji narracji można używać w dowolnym widoku programu Word — nie tylko w widoku narzędzi edukacyjnych.

Tryb Czytaj na głos w programie Word pozwala odsłuchiwać dokument przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiednich wyrazów. Wybierz kartę Recenzja i wybierz pozycję Czytaj na głos, aby zacząć odsłuchiwanie dokumentu.

Za pomocą następujących przycisków w prawym górnym rogu ekranu można sterować odczytywaniem.

Ustawienia narzędzi edukacyjnych
 • Wybierz ikonę Odtwórz/Wstrzymaj, aby uruchomić lub zatrzymać narrację. Wybierz ikonę Następne, jeśli chcesz, aby w narracji pominięto bieżące zdanie i aby została ona rozpoczęta od następnego akapitu. Wybierz ikonę Poprzednie, jeśli chcesz, aby w narracji pominięto bieżące zdanie i aby została ona rozpoczęta od poprzedniego akapitu. Możesz zmienić szybkość czytania i głos za pomocą menu Ustawienia.

  Ikona Zamknij umożliwia zatrzymanie narracji i zamknięcie trybu czytania na głos.

  Domyślnie czytanie rozpocznie się od pozycji kursora w widokach edycji programu Word lub od góry strony w trybie czytania w programie Word, chyba że zaznaczono jakikolwiek wyraz w tekście — wówczas czytanie rozpocznie się od zaznaczonego wyrazu. Możesz również zaznaczyć bloku tekstu przed rozpoczęciem trybu Czytaj na głos. Spowoduje to ograniczenie narracji tylko do tego zaznaczenia.

  W trybie Czytaj na głos można używać następujących skrótów klawiaturowych:

  1. CTRL+ALT+SPACJA:  Rozpoczynanie lub kończenie czytania na głos

  2. CTRL+SPACJA:  Wstrzymywanie czytania na głos

  3. ALT+STRZAŁKA W PRAWO:  Zwiększanie szybkości czytania

  4. ALT+STRZAŁKA W LEWO: Zmniejszanie szybkości czytania

  5. CTRL+STRZAŁKA W PRAWO: Odczytywanie poprzedniego akapitu

  6. CTRL+STRZAŁKA W LEWO: Odczytywanie następnego akapitu

  Kliknij kartę Narzędzia edukacyjne, aby wyświetlić poniższe opcje:

 • Za pomocą polecenia Sylaby możesz wyświetlić podziały wyrazów na sylaby w zawartości. Pozwala to usprawnić rozpoznawanie i wymowę poszczególnych słów.

 • Za pomocą polecenia Odstępy w tekście możesz zwiększyć odstępy między wyrazami, znakami i wierszami. Ułatwia to przeglądanie tekstu i zwiększa płynność czytania.

 • Za pomocą polecenia Szerokość kolumny możesz zmienić szerokość wiersza. Umożliwia to ograniczenie wrażenia zaśmiecenia ekranu i ułatwia skupienie uwagi oraz zrozumienie wyrazów i znaków w dokumencie z dużą ilością tekstu.

 • Dla ustawienia Kolor strony skonfiguruj wartość Sepia (bladożółta strona podobna do wydruku), wartość Odwrócone (czarne tło z białym tekstem), co ułatwia szybkie przeglądanie i używanie tekstu, albo pozostaw wartość Brak.

Narzędzi edukacyjnych w trybie czytania można używać tylko podczas czytania dokumentu.

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki wybierz pozycję Tryb czytania.

  Tryb czytania_C3_2017610132925

 2. Możesz również wybrać pozycję Tryb czytania na pasku stanu.

  Pasek stanu trybu czytania_C3_2017610132942

 3. W menu Widok wykonaj dowolne z poniższych czynności — w zależności od tego, w jaki sposób chcesz skupić się na zawartości dokumentu:

  Narzędzia edukacyjne, karta Widok, polecenie Tryb czytania_C3_201761013307

 • Za pomocą polecenia Sylaby możesz wyświetlić podziały wyrazów na sylaby w zawartości.

 • Za pomocą polecenia Odstępy w tekście możesz zwiększyć odstępy między wyrazami, znakami i wierszami.

 • Wybierz tryb Czytaj na głos, aby odsłuchiwać dokument przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiednich wyrazów.

Uwaga: W trybie czytania opcje Szerokość kolumny i Kolor strony są dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Układ kolumn w obszarze Układ.

Informacje pokrewne

Narzędzia edukacyjne pomagające w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania

Czytanie dokumentów w programie Word

Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Word

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Nowe narzędzia edukacyjne ułatwiają nauczycielom tworzenie klas lepiej dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Powiedz nam, co sądzisz o narzędziach edukacyjnych w programie Word 2016, i zaproponuj usprawnienia

Prześlij sugestie za pośrednictwem skrzynki z sugestiami dotyczącymi programu Word dla systemu Windows (aplikacja klasyczna)

Używanie narzędzi edukacyjnych w dokumencie aplikacji Word Online

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu wybierz pozycję Czytnik immersyjny.

  Czytnik immersyjny

  Dokument zostanie otwarty w Czytniku immersyjnym.

 2. Możesz wykonać dowolne z poniższych czynności w Czytniku immersyjnym — w zależności od tego, w jaki sposób chcesz skupić się na zawartości dokumentu.

  • Wybierz pozycję Odtwórz u dołu okna, aby odsłuchiwać dokument przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiedniego tekstu. Domyślnie czytanie rozpocznie się od początku strony, chyba że zaznaczono jakikolwiek wyraz w tekście — wówczas czytanie rozpocznie się od zaznaczonego wyrazu. Wybierz polecenie Wstrzymaj, aby wstrzymać narrację.

   Wybierz pozycję Opcje głosu w prawym górnym rogu dokumentu, aby zmienić szybkość narracji.

   Ustawienia głosu
  • Opcje tekstu   

   Za pomocą funkcji Opcje tekstu możesz zmienić wygląd dokumentu. Wybory dokonane w opcjach tekstu umożliwiają lepszą koncentrację na zawartości dzięki usunięciu elementów rozpraszających uwagę.

   Możesz określić Rozmiar tekstu, Odstępy, Czcionkę i Motyw odpowiednie do Twoich potrzeb. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu oraz wielkość odstępów między literami i wyrazami. Wybrany kolor motywu zostanie zastosowany jako kolor tła w dokumencie.

   Opcje tekstu
  • Części mowy   

   Wybierz jedną lub więcej z następujących opcji:

   • Sylaby — aby wyświetlać wyrazy z podziałem na sylaby.

   • Rzeczowniki — aby wyróżniać rzeczowniki w dokumencie kolorem fioletowym.

   • Czasowniki — aby wyróżniać czasowniki w dokumencie kolorem czerwonym.

   • Przymiotniki — aby wyróżniać przymiotniki w dokumencie kolorem turkusowym.

    Części mowy

 3. Kliknij ikonę Zamknij, aby zamknąć Czytnik immersyjny.

Informacje pokrewne

Narzędzia edukacyjne pomagające w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania

Czytanie dokumentów w programie Word

Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Word

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Nowe narzędzia edukacyjne ułatwiają nauczycielom tworzenie klas lepiej dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Powiedz nam, co sądzisz o narzędziach edukacyjnych w aplikacji Word Online, i zaproponuj usprawnienia

Wyślij sugestie na adres wacltcrew@microsoft.com

Używanie narzędzi edukacyjnych w dokumencie aplikacji Word na tablecie iPad

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Narzędzia edukacyjne w aplikacji Word dla tabletu iPad udostępniają zestaw narzędzi ułatwiających płynne czytanie tekstu ze zrozumiem. Narzędzia edukacyjne w aplikacji Word znajdują się na karcie Widok.

Przesuń przełącznik w prawo, aby włączyć kartę Narzędzia edukacyjne.

Karta Widok w dokumencie

Na karcie Narzędzia edukacyjne są dostępne następujące narzędzia ułatwiające czytanie lub edytowanie dokumentu.

 • Za pomocą polecenia Szerokość kolumny można zmienić szerokość wiersza. Umożliwia to ograniczenie wrażenia zaśmiecenia ekranu i ułatwia skupienie uwagi oraz zrozumienie wyrazów i znaków w dokumencie z dużą ilością tekstu.

  Opcje szerokości kolumny dla dodatku Narzędzia edukacyjne
 • Dla ustawienia Kolor strony można skonfigurować wartość Sepia (bladożółta strona podobna do wydruku), wartość Odwrócone (czarne tło z białym tekstem), co ułatwia szybkie przeglądanie i używanie tekstu, albo pozostawić wartość Brak.

  Opcje koloru strony dla dodatku Narzędzia edukacyjne

 • Czytaj na głos to tryb, który umożliwia odsłuchiwanie dokumentu przy jednoczesnym wyróżnianiu w nim odpowiednich wyrazów.

  Uwaga: Tryb Czytaj na głos nie obsługuje języków z zapisem od prawej do lewej. W trybie Czytaj na głos tekst jest odczytywany w domyślnym języku mowy systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o dodawaniu głosów zamiany tekstu na mowę, zobacz Jak pobrać języki zamiany tekstu na mowę dla systemu Windows.

  Pozycja Czytaj na głos w obszarze Narzędzia edukacyjne

  Za pomocą przycisków w prawym górnym rogu ekranu można sterować odczytywaniem. Wybierz ikonę Odtwórz/Wstrzymaj, aby uruchomić lub zatrzymać narrację. Wybierz ikonę Następne, jeśli chcesz, aby w narracji pominięto bieżące zdanie i aby została ona rozpoczęta od następnego akapitu. Wybierz ikonę Poprzednie, jeśli chcesz, aby w narracji pominięto bieżące zdanie i aby została ona rozpoczęta od poprzedniego akapitu. Możesz zmienić szybkość czytania za pomocą ikony Ustawienia.

Powiedz nam, co sądzisz o narzędziach edukacyjnych w aplikacji Word dla tabletu iPad, i zaproponuj usprawnienia

Wyślij sugestie na adres wacltcrew@microsoft.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×