Narysować łuk

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli potrzebujesz więcej niż prostymi liniami i ostrych kątami, jest łatwe dodawanie Łuki do rysunków programu Visio.

Co chcesz zrobić?

Narysować łuk za pomocą rysunku kształt narzędzie (wymaga programu Microsoft Office Visio Professional 2007)

Narysować łuk przy użyciu narzędzia łuk lub Ołówek

Przekształcanie łuk utworzone za pomocą narzędzia łuk lub Ołówek

Narysować łuk za pomocą rysunku kształt narzędzie (wymaga Microsoft Office Visio Professional 2007 )

Jeśli masz Office Visio Professional 2007, aby narysować łuk za pomocą kształtów we wzorniku Narzędzia do rysowania.

 1. W menu plik wskaż polecenie Kształty, wskaż pozycję Kształty dodatkowe, a następnie kliknij Narzędzia do rysowania.

 2. Narzędzia do rysowania przeciągnij na stronę kształt łuk.

 3. Aby edytować łuk, przeciągnij dowolny uchwyt sterujący lub punktów końcowych.

Początek strony

Narysować łuk przy użyciu narzędzia łuk lub Ołówek

Jeśli masz Microsoft Office Visio Standard 2007 lub Office Visio Professional 2007, można narysować łuk za pomocą narzędzia Łuk lub Ołówek.

 1. Kliknij jedną z następujących narzędzi na pasku narzędzi Rysowanie:

  • Aby narysować łuk wyglądający jak fragment okręgu, kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku .

  • Aby narysować łuk wyglądający jak fragment elipsy, kliknij narzędzie Łuk Obraz przycisku .

   Uwaga : Jeśli pasek narzędzi Rysowanie nie jest widoczna, kliknij pozycję Narzędzia do rysowania Przycisk na pasku narzędzi Standardowy, aby go wyświetlić.

 2. Wskaż miejsce, w którym chcesz rozpocząć łuk.

 3. Przeciągnij, aby narysować łuk.

  Porada : Jeśli zostanie wyświetlony prostej za pomocą narzędzia Ołówek, przeciągnij TE000128649 w wierszu za pomocą narzędzia Ołówek.

 4. Gdy skończysz, kliknij narzędzie wskaźnik Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, aby powrócić do normalnej edycji.

Początek strony

Przekształcanie łuk utworzone za pomocą narzędzia łuk lub Ołówek

Każdy łuk rysowany za pomocą narzędzia Łuk lub Ołówek jest fragmentem obwodu niewidocznej elipsy. Na łuk można wykonywać następujące czynności:

 • Zmień kokardą: łuk, tak aby łuk staje się większy lub mniejszy część elipsy lub okręgu. Można nawet całkowicie spłaszczyć łuk, aby stał się linią.

  Częściowo spłaszczony łuk

 • Zmiany kształtu elipsy, na którym jest oparty łuk. Można zmienić sposób pochylenia łuk (kąt mimośrodowości) i jego płaskość (stopień mimośrodowości).

  Zmienić łuk

Spłaszcz lub zwiększanie kokardą: łuk

 1. Kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku .

 2. Zaznacz łuk lub kształt zawierający łuk.

 3. Wskaż pozycję łuk TE000128649.

 4. Przeciągnij punkt kontrolny, aż łuk osiągnie odpowiedni sposób.

Zmiany kształtu elipsy, na którym jest oparty jest łuk

 1. Kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku .

 2. Zaznacz łuk lub kształt zawierający łuk.

 3. Kliknij pozycję TE000128649 na łuk, aby wyświetlić jego uchwyty mimośrodu Obraz uchwytu mimośrodu .

 4. Przekształcanie łuk, wykonując następujące czynności:

  • Aby zmienić łuk stopień mimośrodowości, przeciągnij uchwyt mimośrodu lub od punktu sterowania.

   Zmienić łuk

  • Aby zmienić kąt mimośrodowości łuk, przeciągnij uchwyt mimośrodu wokół punktu kontrolnego.

   Zmienić łuk

Porada : Aby przekonwertować odcinek prosty łuk, kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku , wybierz pozycję linia, kliknij punkt sterowania Obraz uchwytu sterującego — zielone X w okręgu i przeciągnij punkt kontrolny w nowe miejsce.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×